20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû-ttekû(A)llâhe vebteġû ileyhi-lvesîlete vecâhidû fî sebîlihi le’allekum tuflihûn(e)

Ey inananlar, çekinin Allah'tan ve onu vesileyle arayın ve savaşın onun yolunda da muradına erenlerden olun.

Vesile, Tanrı yoluna bilgiyle, kullukla yürümek ve şer'i hükümlere riâyet etmektir (al-Müfredât, s. 545).

Ey iman edenler! Allah’tan korkun (isyan etmekten sakının) ve O’na (yaklaştıracak ve zafere ulaştıracak) vesile (çare ve yöntem) arayın; (bu amaçla) O’nun yolunda cihad edin. (Böylece) Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey iman edenler! Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun. O'na yakın olmaya çalışın ve Allah yolunda gayret gösterin ki, gerçek mutluluğa erişebilesiniz.

Ey iman edenler, Kuran esaslarını benimseyip, geçmiştekilerin hakim oldukları gibi, yeryüzüne hakim olan salih kullara dahil olarak Allahın emirlerine muhalefetten korunun O'na yakın olmaya vesile olacak her yola başvurun, her türlü iyiliği ve ibadeti yapın, ihtiyaçlarınızı ona arzedin. O'nun yolunda, İslâm uğrunda hayatlarınızı ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak cihad edin ki, kurtuluşa, ebedî nimetlerle mutluluğa eresiniz.

Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakının, O'na ulaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler, Allah'tan korkup-sakının ve (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın; O'nun yolunda cihad edin, umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey iman edenler! Allah'dan korkun ve onun rahmetine yaklaşmağa yol arayın. O'nun yolunda mücâhede yapın ki, kurtuluşa varasınız.

Ey iman edenler! Allah’ın azabından sakının. Ve ona doğru bir vesile arayın. (Yani) Allah yolunda savaşın ki kurtulasınız.

Ey iman edenler! Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olunuz. O'na daha yakın olmak için bir yol arayınız ve kurtuluşa ermek için O'nun yolunda cihad ediniz.[96]

[96] Vesîle ve cihâd hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, III, 68-75; V, 578-580.

Ey inanmış olanlar! Allahtan sakınınız, ona yol arayınız, yolunda savaşınız, ola ki kurtulursunuz

Ey inananlar! Allah'a karşı gelmekten sakının ve O, nasıl istiyorsa öyle yaşayın! O'na (güzel ve faydalı çalışmalar sergileyerek) daha yakın olmaya çalışın, (hoşnutluğunu kazanmak için sebepler bulun (vesileler arayın). O'nun yolunda gayret gösterin ki (dünyada ve ahirette) kurtuluşa eresiniz.

Ey mü’minler Allâh’dan korkınız âna yaklaşmak içün vesîle bulmağa çalışınız ânın uğrunda muhârebe idiniz felâh bulursunuz.

Ey İnananlar! Allah'tan sakının, O'na ulaşmaya yol arayın, yolunda cihad edin ki kurtulasınız.

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Allah’tan korkun, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda çaba harcayın ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Allah'tan korkun. O'na yaklaşmaya yol arayın ve yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

 Kulu Allah’a yaklaştıran yolların (vesilelerin) en önemlilerinden birisi, âyette zikredilen cihaddır. Bunun dışında sırf Allah rızası için yapılan he... Devamı..

İnananlar ALLAH'ı dinleyin, O'na ulaşmak için yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki başarasınız.

Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na yaklaşmaya yol arayın ve O'nun yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey o bütün iyman edenler! Allahdan korkun ve ona yaklaşmağa vesile arayın ve onun yolunda mücahede edin ki felâha irebilesiniz

Ey îmân edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’ (nun rızası) na ulaşmak için vesile (ler) arayın. Ve O’nun yolunda cihat edin ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Allah'a karşı takvâlı olun ve O'na yakınlaşmak için vesile¹ arayın. O'nun yolunda gayret gösterin ki Kurtuluşa eresiniz.

1- Yol.

Ey îman edenler, Allahdan korkun, Ona (yaklaşmıya) vesîyle arayın ve onun yolunda savaşın. Tâki muradınıza eresiniz.

Ey îmân edenler! Allah'dan sakının! O'na (yaklaşmaya) vesîle arayın ve (O'nun)yolunda cihâd edin ki kurtuluşa eresiniz.

Ey İman edenler! Allah’dan korunun, Allah’a kulluk etmek için yollar arayın. (Bunlardan biriside) Allah yolunda mücadele edin ki, kurtuluşa kavuşabilesiniz.

Ey inananlar! Allah’tan sakının. Ona yaklaşmak için yol arayın. Onun uğrunda savaşın ki onasınız.

Ey iman edenler! Allah/tan sakının, ona yaklaşmak hususunda vesile arayın, yolunda cihat edin ki felâh bulasınız.

Ey inananlar! Allah’a karşı sorumluluk bilincinde olunuz ve O’na yaklaşmaya vesile/yol arayınız ve O’nun yolunda cihat ediniz ki, mutluluğa/kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Allah'tan sakının, (sizi) O'na (yaklaştıracak) vesile arayın ve O'nun yolunda cihad edin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Ey iman edenler! Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek, her türlü kötülükten titizlikle sakının ve yaptığınız iyiliklerle yetinmeyerek, sizi O’nayaklaştıracak daha güzel ve yararlı davranışlar sergilemeye çalışın! Bunun için, karşınıza çıkacak her fırsatı, her imkânı ganîmet bilin! O’nun sevgisini kazanmak için türlü sebepler, vesîleler arayın ve O’nun yolunda malınızı ve canınızı fedâ ederek, yeryüzünde ilâhî adâleti egemen kılmak için var gücünüzle mücadele ve cihâd edin ki, dünyada ve âhirette kurtuluşa erebilesiniz! Bunun için, asıl yatırımı âhirete yapmalı, dünyanın gelip geçici güzelliklerine kapılıp da, sizi bekleyen gerçek hayatı ihmal etmemelisiniz:

Ey iman edenler!
Allah’tan sakınıp korunun!
Vesîle’yi O’na doğru arayın!
O’nun yolunda cihad edin / çalışın!
Umulur ki kurtuluşa erersiniz.

Sevgili müminler! Allah'a karşı kendinizi sağlama alın. Ona ulaşmak için hep arayış içinde olun. Allah için uğraşıp didinirseniz kurtulabilirsiniz.

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının! Allah’a yaklaşmak için iyi güzel hayırlı yollar arayın! Allah yolunda mücadele verin ki kurtuluşa eresiniz. Değilse insanların hükümranlığında zulme uğrar, zulmeden zalimlere taparsınız.

Ey iman edenler! Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun! O’na yol [*] arayın ve (Allah) yolunda [cihad] edin (fedakârlık yapın) ki kurtulasınız.

“Ona yol arama” ifadesine “kişinin Allah ile arasına başkalarını sokması” şeklinde bir anlam vermek kesinlikle doğru değildir. Müminlerin tabi olmak v... Devamı..

Ey îman edenler! Allah’a karşı hata etmekten sakının, Ona (yaklaşmak için) vesile arayın¹ ve kurtuluşunuzu umabilmek için de Onun yolunda cihad edin.

1 Vesile: Arzu edilen bir amaca insanı yaklaştıran sebep demektir. Allah’a yaklaşma sebebi ise; Allah’a kulluk etmek, Onun râzı olacağı ibâdetleri yap... Devamı..

SİZ EY imana ermiş olanlar! Allah’a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun, O’na daha yakın olmaya çalışın ve Allah yolunda gayret gösterin ki mutluluğa erişebilesiniz.

Ey İman edenler! Allah’a karşı sorumlu davranın, O’nun rızasını kazanmaya yarayacak işler yaparak O’na ulaşmaya bir vesile arayın ve O’nun yolunda çaba gösterin ki kurtuluşa eresiniz. 13/29, 29/6, 34/37

SİZ ey iman edenler! Allah’a karşı saygılı olun[⁹²⁰] ve O’na yaklaşma çabası içinde bulunun.[⁹²¹] Dahası, O’nun yolunda tüm gayretinizi harcayın ki kurtuluşa erebilesiniz.

[920] Zımnen: Yaratana saygılı olan, yaratılana da saygılı olur. [921] Vesilenin ilk anlamı “yaklaşma, ilgi kurma”dır (Ebu Ubeyde ve Râğıb). Âyette... Devamı..

Ey iman edenler, Allah'tan korkun (azabından sakının) O'na yaklaşmaya yol arayın, (iman ve korku ile yetinmeyip, rızasını kazanmak için salih ameller işleyin) ve Allah yolunda cihad edin ki, kurtuluşa eresiniz!

Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakının, O’na yaklaşmaya vesile arayın ve O’nun yolunda gayret edin. Umulur ki kurtuluşa eresiniz.

Ey imân edenler! Allah Teâlâ'dan korkunuz ve O'na vesile arayınız ve O'nun yolunda mücâhedede bulununuz ki, felâh bulabilesiniz.

Ey iman edenler! Allah'ın hukukunu gözetin, onun hukukunu ihlal etmekten sakının, O'na yaklaşmaya vesile arayın ve O'nun yolunda mücahede edin ki korktuğunuzdan kurtulup umduğunuza kavuşasınız.

Ey inananlar, Allah'tan korkun, O'na (yaklaşmağa) yol arayın ve O'nun yolunda cihadedin ki, kurtuluşa eresiniz.

Ey Mü'minler! Allâh Te'âlâ'ya ittikâ idin ve ona tekarrüb içün vesîle arayın ve yolunda düşmanlarıyla cihâd idin. Tâ ki fevz ve salâha nâil olasınız.

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Allah’tan çekinerek kendinizi koruyun[1], O’na vesile[2] arayın ve Allah yolunda mücadele (cihad)[3] edin ki umduğunuza kavuşasınız.

[*] Bkz.:Kehf 18/110 [*] Bkz.: Bakara 2/218 ve dip notu

-Ey İman edenler! Allah'tan sakının yolunda cihat ederek O'na ulaşmaya bir vesile arayın ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Allah'tan sakının, Onun rızasına erişmek için vesile arayın ve Onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz.

Ey iman edenler! Allah'ın buyruğuna ters düşmekten sakının; O'na varmaya vesîle arayın. O'nun yolunda gayret gösterin ki, kurtuluşa erebilesiniz.

iy anlar kim įmān getürdiler! śaķınuñ Tañrı’dan daħı isteñ anuñ dapa irişdürici. daħı çalışuñ yolında anuñ için kim siz ķurtılasız.

İy īmān getüren kişiler, ṣaḳınuñuz Tañrıdan daḫı isteñüz özine yaḳın‐lıġı, daḫı ġazālıḳ eyleñüz Tañrı yolında. Ola kim dünyā ve āḫiret ḫayrınayitişesiz.

Ey iman gətirənlər! Allahdan qorxun, Ona (Onun rəhmətinə və lütfünə qovuşmaq üçün) vəsilə (yol) axtarın. (Allah) yolunda cihad edin ki, nicat tapasınız!

O ye who believe! Be mindful of your duty to Allah, and seek the way of approach unto Him, and strive in His way in order that ye may succeed.

O ye who believe! Do your duty to Allah,(740) seek the means of approach unto Him, and strive with might and main in his cause: that ye may prosper.(741)

740 Taqwa here too might be translated "fear of Allah", but the very next clause shows that "fear of Allah" does not mean "fear" in the ordinary sense... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.