22 Ekim 2020 - 5 Rebiü'l-Evvel 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 102. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kad seelehâ kavmun min kablikum śümme asbehû bihâ kâfirîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sizden önce bir topluluk da onu (gereksiz bir konuyu, samimiyetsiz bir merakla) sormuştu da sonra (açıklanan hükümler ağır geldiği için inkâr edip) kâfirler olup gitmişlerdi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Sizden önce de bir kavim onları sordu da sonra kafir oluverdi.

Abdullah Parlıyan Meali

Sizden önceki insanlar da, böyle sorular sormuş ve sonuçta Allah'tan gelen gerçekleri, örtbas etmişlerdi.

Ahmet Tekin Meali

Sizden öncekikavimler böyle şeyleri sordular da, verilen cevapların, vahyedilen hükümlerin gereğini yerine getirmeyip terk ederek kâfir durumuna düştüler.*

Ahmet Varol Meali

Sizden önceki bir topluluk bunları sormuş sonra da onları inkar etmişlerdi.

Ali Bulaç Meali

Sizden önce bir topluluk onu sormuştu da sonra kafir olmuşlardı.

Ali Fikri Yavuz Meali

Doğrusu, sizden önce bir kavim, öyle (lüzumsuz) şeyleri sordu da, sonra o yüzden kâfir oldular.

Bahaeddin Sağlam Meali

Sizden önce bir kavim (toplum,) o meseleleri sordu, sonra onları inkâr etmeye başladılar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta onları inkâr etmişlerdi.

Besim Atalay Meali

Sizden önce, bir ulus da bunları sormuş idi, sonra bu yüzden onlar kâfir oldular

Cemal Külünkoğlu Meali

(Ey inananlar!) Sizden önceki bir toplum da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkâr etmişti.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Sizden önce bir millet onları sormuştu, sonra da onları inkar etmişlerdi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kâfir oldu.

Diyanet Vakfı Meali

Sizden önce de bir toplum onları sormuş, sonra da bunları inkâr eder olmuştu.

Edip Yüksel Meali

Sizden önce bir topluluk o tip soruları sordu da, o sorularından dolayı inkarcı oldular.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sizden önce gelen bir kavim bunları sormuştu da sonra inkâr etmişti.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Filvakı' öyle mes'eleleri sizden evvel bir kavm sordu da sonra o yüzden kâfir oldular

Erhan Aktaş Meali

Gerçekten, sizden önce de onları bir halk sormuştu da sonra onları inkâr edenler olmuşlardı.

Hasan Basri Çantay Meali

Sizden evvel de bir kavm onları sordu da sonra o yüzden kâfirler oldular.

Hayrat Neşriyat Meali

Doğrusu sizden önce bir kavim onları sormuştu (da), sonra (kendilerine verilen hükümleri kabûl etmeyip) o yüzden kâfir kimseler olmuşlardı.

İlyas Yorulmaz Meali

Sizden önceki topluluklarda bu şekilde sorular sormuş, sonra da inkârcı olmuşlardı.

Kadri Çelik Meali

Sizden önce gelen bir topluluk, onları sormuştu da sonra da onları inkâr ediciler olmuşlardı.

Mahmut Kısa Meali

Sizden önce de bazı insanlar bu tür sorular sormuş(2. Bakara: 67-71 ve 57. Hadid: 27) ve sonuçta, Allah’ın bütün hükümlerini inkâr eder duruma gelmişlerdi. Din âlimleri, kılı kırk yararcasına ortaya koydukları kurallarla, insanların yükümlülüklerini gereksiz yere ağırlaştırmışlardı. Öyle ki, dînî hükümler, zamanla uzmanların bile içinden çıkamadığı karmakarışık sorunlar yumağı hâline gelmiş ve bu da, halkın ve yöneticilerin Allah’ın kanunlarından büsbütün uzaklaşarak inkârcı sistemlerin kucağına düşmesine yol açmıştı.
İşte, böyle bir anlayışın ürünü olarak uydurulan haramlardan çarpıcı bir örnek:

Mehmet Türk Meali

Nitekim sizden önce bir toplum bunları sormuştu da sonra bu (soruları) sebebiyle, kâfir olmuşlardı.

Muhammed Esed Meali

Sizden önceki insanlar da böyle sorular sormuş ve sonuçta hakikati inkara varmışlardı. 123

Mustafa Çavdar Meali

Sizden önce gelen kimi insanlar yerli yersiz birtakım sorular sordular. Sonra da onun gereğini yapmayarak kâfir oldular. 58/5, 62/5

Mustafa İslamoğlu Meali

Sizden önceki insanlar da bu türden sorular sormuşlar, en sonunda hakkı inkâra kadar varmışlardı.[995]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Filvaki öyle şeyleri sizden evvel bir kavim sordu da sonra o sebeple kâfir oldular.

Suat Yıldırım Meali

Sizden önce bir topluluk o kabîl şeyleri sormuş, sonra da onlar sebebiyle kâfir olmuşlardı. [6, 109-111]

Süleyman Ateş Meali

Sizden önce gelen bir toplum da onları sormuştu da sonra onları tanımaz olmuşlardı.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sizden önce bir topluluk böyle sorular sormuşlar sonra o yüzden kâfir olmuşlardı[*].*

Şaban Piriş Meali

Sizden önce gelen bir toplum onu sordu sonra da onu inkar ettiler.

Ümit Şimşek Meali

Sizden önce bir topluluk böyle şeyleri sormuş, sonra da sordukları şeyler yüzünden kâfir olmuştu.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sizden önceki bir toplum da onları sormuştu; sonra tutup hepsini inkâr ettiler.

M. Pickthall (English)

A folk before you asked (for such disclosures) and then disbelieved there in.

Yusuf Ali (English)

Some people before you did ask such questions,(808) and on that account lost their faith.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.