3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 101. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Yâ eyyuhâ-lleżîne âmenû lâ tes-elû ‘an eşyâe in tubde lekum tesu/kum ve-in tes-elû ‘anhâ hîne yunezzelu-lkur-ânu tubde lekum ‘afa(A)llâhu ‘anhâ(c) va(A)llâhu ġafûrun halîm(un)

Ey inananlar, size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın Kur'an indirilirken bunlara ait bir şey sorarsanız hükmü açıklanır size, halbuki Allah geçmişti ondan, ona ait hükmü bildirmemişti ve Allah, suçları örter, rahimdir.

Ey iman edenler! Size açıklandığında, sizi üzecek (kötü ve çekilmez gelecek) şeyleri (gereksiz yere) sorup durmayın; Kur’an indirildiği (ve bugün meali okunuverdiği) zaman sorarsanız, size (gereken) açıklama yapılır. (Halbuki siz gereksiz şeyleri sormasaydınız) Allah onu affedip (bırakmıştı). Allah Bağışlayandır, (kullara) yumuşak olan (Halîm)dir.

Ey iman edenler! Açıklandığı zaman sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'ân indirilmekte iken onları sorsaydınız size açıklanabilirdi. Yine de Allah daha önce, bu kuralı bilmeden sorduklarınızdan dolayı, sizi affetmiştir. Zira Allah, çok bağışlayıcı ve cezayı geciktirirse de ihmal etmeyip acele etmeyendir.

Ey iman nimetine kavuşanlar, aklınıza gelen, sizi ilgilendirmeyen, ilahi kanunların üzerlerinde cari olduğu konularda ısrarla sualler sormayın. Sualleriniz sebebiyle hayata geçireceğiniz yeni kurallar ortaya konursa, bu sizi sıkıntıya sokar, üzer. Kur'an indirilirken ısrarla sorular sorduğunuz takdirde, sizin için yeni kurallar konarak açıklanır. Kur'an ile bir düzenleme getirilmeyen sormadığınız konularda Allah sükût geçmiş, ruhsat tanımış, af ilan etmiştir. Allah kullarını daima koruma kalkanına alır, çok bağışlayıcı, kudretli, âdil ve müsamahakârdır, fırsatlar ve imkânlar tanır.

Ey iman edenler! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayın. Eğer bu şeylerden Kur'an'ın indirilmekte olduğu sırada sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetti. [17] Allah bağışlayıcıdır ve yumuşak davranandır.

101.Buhari`nin Enes bin Malik (r.a.)`ten rivayet ettiğine göre Resulullah (a.s.) bir konuşma yaptı. Bir adam: "Benim babam kimdir?" diye sordu. Resulu... Devamı..

Ey iman edenler, size açıklandığında sizi üzecek şeyleri sormayın; Kur'an indirildiği zaman sorarsanız, size açıklanır. Allah onu affetti. Allah bağışlayandır, (kullara) yumuşak olandır.

Ey iman edenler! Öyle şeylerden Peygambere sormayın ki, size açıklanırsa fenanıza gidecektir. Halbuki Kur'an indirilirken sorarsanız onlar size açılır, meydana çıkar. (önceki ümmetlerin helâki, peygamberlerine çok soru sormaları ve ihtilâfları yüzünden olmuştur.) Allah, şimdiye kadarki sorularınızı bağışladı. Allah çok bağışlayıcıdır, azabında aceleci değildir.

Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek meseleleri sormayın. Kur’an inerken onları sorarsanız, o meseleler açıklanır da, (hoşunuza gitmez.) Hâlbuki Allah o şeyleri affetmiştir. Şüphesiz Allah çok bağışlayan ve şefkatle muamele edendir.

Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Eğer Kur'ân indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Açıklamadığına göre Allah onları affetmiştir. Zira Allah çok bağışlayıcıdır; yumuşak davranandır.

Ey inanmış olanlar! Açığa vurulunca, hoşunuza gitmiyen şeylerden sormayınız, eğer Kur'an inerken onu sormuş bulunsaydınız, size açıklanırdı, Allah onu bağışladı, Allah bağışlayıcı, Allah halimdir

Ey inananlar! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın! Eğer Kur'an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. Hâlbuki Allah onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur. Çünkü Allah çok bağışlayandır, halimdir (affı ve müsamahası geniştir)

Hz. Peygamber; “Allah üzerinize haccı farz kıldı” buyurunca; sahabeden birisi, ‘her sene mi?’ Sonra tekrar ‘her sene mi? Ey Allah’ın Resulü!’ diye sor... Devamı..

Ey Mü’minler! Size bildirilmiş olsa, mazarratınızı mûcib olacak olan şeyler hakkında suâl sormayınız, arzu itdiğiniz Kur’an size kâmilen nâzil oldığı vakit size bildirilecekdir Allâh bu tecessüsünüzi ’afv itdi çünki gafûr ve halîmdir.

Ey İnananlar! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kuran indirilirken onları sorarsanız size açıklanır (ama üzülürsünüz). Allah sorduğunuz şeyleri affetmiştir. Allah Bağışlayan'dır, Halim'dir.

Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde, sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın.[161] Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Hâlbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah, çok bağışlayandır, halîmdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir.)

Bazı kimseler Hz. Peygamber’e, “Hac her yıl mı farz, yoksa ömürde bir defa mı?”, “Benim babam kimdir?” “Babam cennette mi, cehennemde mi?” gibi sorula... Devamı..

Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokacak hususlarda soru sormayın. Kur’an indirilirken böyle sorular sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan sizi muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayıcıdır, halîmdir.

Ey iman edenler! Açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek olan şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına göre) Allah onları affetmiştir. (Siz sorup da başınıza iş çıkarmayın). Allah çok bağışlayıcıdır, aceleci değildir.  

 Resûl-i Ekrem (s.a.) «Allah size haccı farz kıldı, hac vazifenizi yapınız» dediği zaman birisi kalkarak «Her sene mi yâ Resûlallah?» demiş ve sorusun... Devamı..

İnananlar, açıklandığı vakit hoşunuza gitmeyecek şeyler hakkında sorular sormayın. Kuran'ın ışığında sorarsanız size açık olurlar. ALLAH özellikle onlardan söz etmedi. ALLAH Bağışlayandır, Yumuşaktır.

Kuran, bizim için gerekli olan her şeyi açıklıyor. Kuran'ı yeterli görmeyenler, tıpkı 2:67-71'de anlatılan Yahudiler gibi sorular sormuşlar, cevabını ... Devamı..

Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek olan şeylerden sormayın. Eğer onları Kur'ân indirilirken sorarsanız size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah çok bağışlayan ve çok yumuşak davranandır.

Ey o bütün iyman edenler; öyle şeylerden sual etmeyin ki size açılırsa fenanıza gidecektir, halbuki Kur'an indirilmekte iken sorarsanız onlar size açılır, Allah onlardan şimdilik afiv buyurdu, Allah gafur, halîmdir

Ey îmân edenler! Size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerden sormayın! Buna rağmen Kur’ân vahyedilirken (Peygamber aranızda olduğu zaman) onları sorarsanız, size (hükmü) açıklanır. (Açıklanmadığına göre) Allah, sizi onlardan muaf tutmuştur. Allah çok bağışlayandır, (günahı sebebiyle kuluna) hemen ceza vermeyip (tövbe etmesi için) mühlet tanıyandır.

Ey iman edenler! Her şeyi sormayın! Açıklandığında sizi zor duruma düşürecek şeyler vardır. Oysaki Kur'an indirildiği anda o şeyleri sorarsanız size açıklanır. Allah, onlardan vazgeçmiştir¹. Allah, Çok Bağışlayıcı'dır, Çok Hoş Görülü'dür.

1- Kimi şeyleri detaylandırmamıştır.

Ey îman edenler, Allahın afvetdiği şeyleri — ki eğer size açıklanırsa ve siz bunları Kur'an inerken sorub da hükmü kendinize izhar edilirse fenanıza gidecekdir — sormayın. Allah çok yarlığayıcıdır, cezada da aceleci değildir.

Ey îmân edenler! Size açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeylerdensormayın! Buna rağmen Kur'ân indirilirken (peygamber aranızda olduğu zaman) onları sorarsanız, size (hükmü) açıklanır. Allah onları (geçmişteki sorularınızı) affetti. Çünki Allah, Gafûr (çok mağfiret eden)dir, Halîm (cezâlandırmakta hiç acele etmeyen)dir.(2)

(2)Haccın farz olduğuna dâir âyet indirilince, Sürâka bin Mâlik (ra): “Yâ Resûlallah! Her sene mi haccetmek gerektir?” diye sordu. Resûl-i Ekrem (asm)... Devamı..

Ey iman edenler! Açıklandığında sizi üzecek olan konular hakkında elçiye sorular sormayın. Eğer Kur’an indirildiği sıralarda, o konular hakkında soru sorsaydınız size açıklanırdı. Allah sizi bu gibi soruları sorduğunuz için affetmiştir. Allah bağışlayıcı ve kullarına çok yumuşak davranandır.

Ey inananlar! Öyle nesneler vardır ki eğer onlar size açıklanacak olsa gücünüze gidecektir. Sakın bunları sormayın. Eğer bunları Kur’an bildirilirken soracak olursanız size açıklanacaktır. Allah o sorularınızı da bağışlamıştır.

Ey iman edenler! Size belli olunca iç üzüntüsü verecek şeyler sormayın. Eğer Kur/an/ın indirildiği zaman onları sorarsanız sizin için onlar meydana çıkarılır. [⁴] Allah o sualinizi affeylemiştir. Allah yarlıgayandır, yavaştır.

[4] Meydana çıkarılınca sizi üzer. Artık onlardan sormayın.

Ey inananlar! Açıklandığında hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayınız. Eğer Kur’an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onları affetmiştir. Çünkü Allah Gafûr’dur, Halîm’dir.

Ey iman edenler! Size açıklanınca hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Kur'an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır (açıklanınca da hoşunuza gitmez ve üzülürsünüz). Allah onları (önceden sorduğunuz bu yersiz sorularınızı) affetmiştir. Allah bağışlayandır, hilim sahibidir.

Ey iman edenler! Size cevabı verildiği takdirde,altından kalkamayacağınız yükümlülükler getirerek, sıkıntıya düşüp üzülmenize sebep olabilecek sorular sormayın. Kur’an indirildiğinde bunları sorarsanız, onun tarafındansize gerekli ve yeterli açıklama yapılacaktır. Allah bir konu hakkında herhangi bir açıklama yapmamışsa, onu unutmuş veya gözden kaçırmış olduğundan değil, bilakis, dinini kolaylaştırmak ve böylece sizi rahmet ve merhametine ulaştırmak için bazı konularda sizleri affetmiştir. Unutmayın ki, Allah çok bağışlayıcı, çok şefkatlidir.
Öyleyse, Allah’ın size açıkça bildirdiği kadarını gücünüz yettiğince yapmaya çalışın, yersiz zorlamalarla hayalî haramlar ve farzlar icat etmeye kalkmayın. Nitekim;

Ey iman edenler!
Açıklanırsa kötü bulacağınız şeyleri sormayın!
Kur’ân ineceği sırada eğer sorarsanız, size açıklanır.
Allah onlardan muaf tutmuştur.
Allah halîm gafûrdur.

Sevgili müminler! İkide bir soru sorup durmayın cevap verildiği takdirde aleyhinize olabilir. Sorularınızı Kuran indirilirken sorarsanız, size açıklanacaktır. Allah geçmişi bağışlamıştır. Çünkü o, ince düşünceli ve hoşgörülüdür.

Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair sorular sormayın! Eğer Kur’an gönderilirken bunlara dair soru sorarsanız size yasal bir hüküm gelir. Hâlbuki Allah sorduğunuz sorulara cevap vermeyerek sizi özgür bırakmıştır. Allah’ın bildirmediği konularda dilediğinizi yapabilirsiniz. Allah çok merhamet edip bağışlayandır. İnsanların yaptıklarına karşılık, düşünme, doğruyu bulma, hatalarından özür dileme, tövbe etme süresi verir.

Ey iman edenler! Size açıklanırsa hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın! [*] Kur’an indirilirken onları sorarsanız size açıklanır. (Bildirmediğine göre) Allah onları affetmiştir. [*] Allah çok bağışlayandır, hoşgörülüdür.

Bu ayette soru sorulması yasaklanmamakta, sadece bazı konularda acele edilmemesi, gereksiz soru sorulmaması, vahyin indirilmesinin beklenmesinin önemi... Devamı..

Ey îman edenler! Kur’an inerken, sorduğunuzda size açıklanıverecek ve açıklandığında da hoşunuza gitmeyecek olan Allah’ın sizi muaf tuttuğu şeyleri sormayın.¹ Çünkü Allah, çok bağışlayandır ve (kullarına karşı) çok yumuşak davranandır.

1 Peygamberimiz: “Allah üzerinize haccı farz kıldı” buyurunca; sahabeden birisi, “her sene mi ey Allah’ın Rasûlü!” dedi ve bunu üç defa tekrar etti, b... Devamı..

SİZ EY imana ermiş olanlar! [Kesin hukukî kurallar şeklinde] açıklandığı takdirde sizi sıkıntıya sokabilecek olan konular hakkında soru sormayın; ¹²⁰ zira, Kur’an vahyedilirken onlar hakkında soru sorsaydınız, size [hukukî kurallar şeklinde] açıklanabilirlerdi. ¹²¹ Allah, bu konuda [sizi her türlü yükümlülükten] azad etmiştir: ¹²² Zira Allah, çok bağışlayıcıdır, halîmdir.

120 Bu ayet, 99. ayet ile doğrudan bağlantılıdır: “Peygamber, [kendisine emanet edilen] mesajı tebliğ etmekten başka bir şeyle yükümlü değildir”. Yuka... Devamı..

Ey İman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sorup durmayın. Eğer Kuran inerken onları sorarsanız, onlar size açıklanır. (Açıklanmadığına göre) Allah, sizi onlardan muaf tutmuştur. Zira Allah, çok bağışlayandır ve hemen cezalandırmayandır. 43/44

SİZ ey iman edenler! Açıklanması hâlinde sizi zora sokabilecek şeyler hakkında soru sormayın! Nitekim Kur’an iniyorken onlar hakkında soru sorarsanız size açıklanır. (Açıklanmadığına göre), Allah onlarla sizi mükellef tutmamıştır.[⁹⁹⁴] Allah tarifsiz bağışlayandır, cezalandırmada acele etmeyendir.

[994] Zımnen: Bir şey yasak değilse serbesttir. Kur’an tefakkuhunun en temel kurallarından biri olan “Eşyada aslolan serbestliktir” ilkesi, bu âyetin ... Devamı..

Ey iman edenler, (Peygamberden) -açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek- (olur olmaz) şeyleri sormayın. Eğer onları, Kur'an indirilirken soracak olursanız size onlar açıklanır! (O zaman onunla amel etmek ile mükellef olursunuz) Oysa Allah, bunlardan sizi affetmiş, sorumlu tutmamıştır. Allah, çok bağışlayandır ve çok merhametli olandır.

(Nitekim rivayete göre: "İnsanlar üzerine o Beyti haccetmeleri, Allah’ın hakkıdır" - Ali-i İmran/97- ayeti nazil olduğunda ümmetten biri "Her sene mi ... Devamı..

(Ey iman edenler), açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur’ân indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir.

Ey imân edenler! Öyle şeylerden sual etmeyiniz ki, eğer size açıklanırsa sizi müteessir eder. Ve eğer siz Kur'an'ın nüzul ettiği sırada sorarsanız onlar size açılır. Allah Teâlâ onlardan af buyurmuştur. Ve Allah Teâlâ gafûrdur, halîmdir.

Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'ân'ın indirilmesi esnasında onları sorarsanız, size açıklanır. Halbuki Allah onları bağışlamış, sizi onlardan muaf tutmuştur. Çünkü Allah gafurdur, halimdir (affı ve müsamahası geniştir).

Hz. Peygamber (a.s.m) haccın farz kılındığını tebliğ ettiği sırada ashabından biri: “Her sene mi?” diye sorup tekrarlamıştı. İşi zorlaştıracak sorular... Devamı..

Ey inananlar, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an indirilirken onları sorarsanız, size açıklanır. Halbuki Allah onlardan geçmiştir. Allah bağışlayandır, halimdir.

Hac âyeti indiği zaman Sürâka ibn Mâlik, Hz. Peygamber'e: Ğ Her sene mi hac yapacağız ey Allah'ın Elçisi? diye sordu. Hz. peygamber cevap vermedi. Sür... Devamı..

Ey Mü'minler! Size ızhâr olundığı halde (esrârı bildirildiği takdîrde) gam ve kederinizi bâdî olacak şeyler sormayınız. Eğer Kur'ân nâzil oldığı zamân anlamadığınız bir şeyi sorar iseniz size bildirilür. Allâh sizi bu suâlinizden dolayı 'afv itdi. Allâh mağfiret idici ve 'ikâbda acele itmeyicidir. [¹]

[1] Hac âyeti nâzil oldukda Sürâka bin Mâlik: Yâ Rasûlallah her sene üstümüze hac vâcib midir? diye sordı. Hazret cevâb virmediler. Mumâileyh suâlini ... Devamı..

Ey inanıp güvenenler (müminler)! Her şeyi sormayın; açıklansa hoşunuza gitmez[*]. Kur’an indirilirken sorarsanız açıklanır ama Allah onlardan sorumlu tutmamıştır. Allah bağışlar, ikramı boldur.

[*] Bakara olayında olduğu gibi

- Ey İman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Eğer Kur'an inerken onları sorarsanız, onlar size açıklanır. Allah, onları bağışlamıştır. Allah bağışlayandır, yumuşak davranandır.

Ey iman edenler! Açıklandığı takdirde sizi üzecek şeyleri sormayın. Kur'ân'ın indiği sırada soracak olursanız, o da size açıklanıverir; oysa Allah onu sizden affetmiştir. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, kullarına müsamahası pek geniştir.(28)

(28) Peygamberimiz hac âyetini tebliğ ederken, bir adam ısrarla “Her sene mi?” diye sormuş, Peygamberimiz ise buna cevap vermemişti. Adam yine ısrar e... Devamı..

Ey iman sahipleri! Size açıklandığında canınızı sıkacak şeylerle ilgili soru sormayın. Kur'an indirilmekte iken onları sorarsanız size açıklanır. Allah onlardan vazgeçmiştir. Allah Gafûr'dur, Halîm'dir.

iy anlar kim įmān getürdiler! śormañ nesnelerden eger belür dile size ķayġulu eyleye sizi. daħı eger śorasız anlardan ol vaķt kim indürinilür ķur’ān belürdile size 'afv eyledi Tañrı anı daħı Tañrı yarlıġayıcıdur 'aźāba ivici degül.

İy īmān getüren kişiler, ṣormañuz nice nesneleri ki eger āşikāre olsaḫoş gelmez size ve eger ṣorsañuz andan Ḳur’ān indükde āşikāre olur size.Tañrı Ta‘ālā ‘afv eyledi anı, daḫı Tañrı Ta‘ālā yazuḳlar baġışlayıcıdur, ḥalīm‐dür tiz ‘aẕāb eylemez.

Ey iman gətirənlər! Sizə bəlli olunca qanınızı qaraldacaq şeylər barəsində soruşmayın. Əgər onlar haqqında Qur’an nazil edildikdə soruşsanız, onlar sizə aydın olar. (Lakin pis vəziyyətdə qalar və kədərlənərsiniz). Allah onları (indiyə qədər verdiyiniz bu cür sualları) bağışladı. Allah bağışlayandır, həlimdir! (Bəndələrinə əzab verməkdə tələsən deyildir!)

O ye who believe! Ask not of things which, if they were made known unto you, would trouble you; but if ye ask of them when the Qur'an is being revealed, they will be made known unto you. Allah pardoneth this, for Allah is Forgiving, Clement.

O ye who believe! Ask not questions about things which, if made plain to you,(807) may cause you trouble. But if ye ask about things when the Qur´an is being revealed, they will be made plain to you, Allah will forgive those: for Allah is Oft- forgiving, Most Forbearing.

807 Many secrets are wisely hidden from us. If the future were known to us, we need not necessarily be happy. In many cases we should be miserable. If... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.