2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mâide Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne keferû vekeżżebû bi-âyâtinâ ulâ-ike ashâbu-lcahîm(i)

Kafir olanlara ve ayetlerimizi inkar edenlere gelince: Onlardır cehennem ehli.

(Açıkça) İnkâr eden (kâfir)ler ve (münafıkça) ayetlerimizi yalanlayan kimseler ise, onlar da alevli ateşin (cahim cehenneminin) halkıdırlar.

Ama Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler ve mesajlarımızı yalanlayanlar var ya; işte onlar, alevli ateşin ehlidirler.

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına itip örtbas ederek Allah'ın varlığını ve birliğini, kulluk ve ibadeti inkârda ısrar edenler, kâfirler, âyetlerimizi, indirdiğimiz kitapları yalanlayanlar, işte onlar kaynayan, köpüren cehennem azabına maruz olanlardır.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar cehennemliktirler.

İnkâr edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar ise, onlar da, alevli ateşin halkıdırlar.

Küfre varıp âyetlerimizi tekzip edenlere gelince, onlar, cehennemliktirler.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlar ise, işte onlar Cehennemin asıl sahipleridir (ondan ayrılamazlar.)

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar cehennemliklerdir.

Kâfir olup, bizim âyetlerimizi yalanlamış olanlarsa cehennemliktir

(Hakkı) inkâr edip âyetlerimizi ciddiye almayanlara gelince, işte onlar da cehennem halkı olacaklardır.*

Küfür ile bizim âyetlerimizi inkâr idenler ateşde yanacaklardır.

İnkar edenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar cehennemliklerdir.

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlar var ya; işte onlar cehennemliklerdir.

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince onlar cehennemliklerdir.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır.

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar, cehennemliktirler.

Küfredib âyetlerimizi tekzib edenlere de şu: Onlar eshabı cahîm

İnkâr edip, ayetlerimizi yalanlayan kimselere gelince, işte onlar Cehennemlik kimselerdir.

Küfredib de âyetlerimizi yalanlayanlar (a gelince:) Onlar da alevli ateşin (cehennemin) yâr-ü hemdemidirler.

İnkâr edip âyetlerimizi yalanlayanlara gelince, işte onlar Cehennem ehlidirler!

(Allah’ın dinini) Kabul etmeyip reddedenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, İşte onlar, ateşe girecek olanlardır.

Allah’ı tanımayıp da ayetlerimizi yalan sayanlara gelince bunlar alevli ateş içinde olanlardır.

Kâfir olup âyetlerimizi tekzip edenlere gelince onlar da Cehennemliktir.

Küfre sapanlar ve ayetlerimizi yalanlayanlar (var ya), işte onlar cehennemliklerdir.

Hakikatiinkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince; onlar da cehennem halkıdırve sonsuza dek orada kalacaklardır!
Allah’ın müminlere vaadi, yalnızca âhirete yönelik de değildir:

İnkâr eden ve bizim âyetlerimizi yalanlayan kimselere de gelince; işte onlar Cahîm / Yakıcı Alevli Ateş arkadaşlarıdır.

İnkâr edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennem halkıdır. [*]*

İnkâr ederek, âyetlerimizi yalanlayanlar ise cehennemliklerin ta kendisidir.¹*

ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar ve mesajlarımızı yalanlayanlar var ya; işte onlar yakıcı ateşe mahkum olanlardır.

Ama ayetlerimize inanmak istemeyen kâfirler ve ayetlerimize karşı yalana sarılanlar var ya, işte onlar yakıcı ateşin halkıdır. 6/33, 23/105, 27/84, 46/26

İnkâra saplanan ve mesajlarımızı yalanlayanlara gelince: kavurucu ateşin ashabı olanlar işte onlardır.

Ve o kimseler ki, küfrettiler ve Bizim âyetlerimizi tekzîp eylediler. Onlar da cehennem ehlidirler.

Kâfir olup âyetlerimizi yalan sayanlar ise cehennemliktirler.

İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar da cehennemin halkıdır.

Ayetleri görmezden gelenler ve âyetlerimiz karşısında yalan yanlış şeylere sarılanlar var ya; işte onlar cehennem ahalisidir.

Küfredenler ve ayetlerimizi yalanlayanlar, işte onlar yakıcı ateşin ehlidir.

İnkâr eden ve âyetlerimizi yalanlayanlar ise Cehennem ehlidir.

Küfre sapıp ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, bunlar cehennemin dostlarıdır.

daħı anlar kim kāfir oldılar daħı yalan duttular āyetlerümüzi şunlar ŧamu isleridür.

Daḫı ol kişiler ki kāfir oldılar ve yalanladılar āyetlerümüzi, anlar cehennemehlidür.

Kafir olub ayələrimizi təkzib edənlər isə cəhənnəmlikdirlər!

And they who disbelieve and deny Our revelations, such are rightful owners of hell.

Those who reject faith and deny our signs will be companions of Hell-fire.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.