24 Şubat 2021 - 12 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fetih Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Litu/minû bi(A)llâhi ve rasûlihi ve tu’azzirûhu ve tuvakkirûhu ve tusebbihûhu bukraten ve asîlâ(n)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ki (Ey Kullarım! Bu vesile ile siz) Allah’a ve Resulüne iman edesiniz, Onu savunup destekleyesiniz, Ona içtenlikle saygı gösterip (dinine ve davasına) yardım edesiniz (diyedir.) Ve sabah akşam (her yerde ve her halde) Onu (hatırlayıp) tesbihle yüceltmeniz (ve O’nun emir ve hükümlerine göre hayat sürüp huzura ermeniz) içindir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Allah'a ve Peygamberine inansınlar ve onu kuvvetlendirsinler ve ululasınlar ve sabah ve akşam onu noksan sıfatlardan tenzih etsinler diye.

Abdullah Parlıyan Meali

ki, siz insanlar da bu peygamber vasıtasıyla, Allah'a ve Peygamberine iman edesiniz, O'nu destekleyip yardımcı olasınız, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam, Allah'ın şanını yüceltesiniz diye, bu peygamber size gönderildi.

Ahmet Tekin Meali

Allah'a ve Rasulüne iman edesiniz, saygıyla Rasulünü destekleyesiniz, ona saygı gösteresiniz, gündüzün ilk ve son saatlerinde Allah'ı tesbih edesiniz, zikredesiniz, namaz kılasınız, ibadet edesiniz diye onu gönderdik.

Ahmet Varol Meali

Ki Allah'a ve Peygamber'ine iman edesiniz, ona destek olasınız, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih edesiniz.

Ali Bulaç Meali

Ki Allah'a ve Resûlü'ne iman etmeniz, O'nu savunup-desteklemeniz, O'nu en içten bir saygıyla-yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu (Allah'ı) tesbih etmeniz için.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ki, (siz insanlar) Allah'a ve Peygamberine iman edesiniz, O'na yardım edesiniz ve O'nu büyük tanıyasınız; Allah'ı da sabah ve akşam tesbih edesiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ki Allah ve Resulüne inansınlar, onu desteklesinler, ona saygı duysunlar ve sabah akşam Allah’a tesbih ve kulluk etsinler.(*)*

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah'a ve peygamberine inanasınız, O'nu destekleyesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz/anasınız/namaz kılasınız diye.[564]*

Besim Atalay Meali

Hem Allaha, hem de peygamberine inanasınız, O'na arka çıkasınız, O'nu ululayınız, akşam, sabah O'na tespit ediniz

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, O'nun dinine destekçi olasınız, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam (her daim) O'nu yüceliğini dillendiresiniz (Allah'ın istediği şekilde görevinizi yapasınız) diye (elçi gönderdik).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu seni şahit, müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik. Ey insanlar, siz de Allah'a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve O'nu sabah akşam tesbih edesiniz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Ey insanlar! Allah’a ve Peygamberine inanasınız, ona yardım edesiniz, ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah’ı tespih edesiniz diye (Peygamber’i gönderdik.)

Diyanet Vakfı Meali

Ta ki (ey müminler!) Allah'a ve Resûlüne iman edesiniz, Resûlüne yardım edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam Allah'ı tesbih edesiniz.

Edip Yüksel Meali

Ki siz insanlar, ALLAH'a ve elçisine inanasınız ve O'na saygı gösteresiniz, O'nu dinleyesiniz ve sabah akşam O'nu yüceltesiniz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ki, Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ve bunu takviye edip, O'na saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih edesiniz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ki Allaha ve Resulüne iyman edesiniz de bunu takviye ve tevkır edip ona sabah akşam tesbih edesiniz

Erhan Aktaş Meali

Allah'a ve Resûl'üne iman etmeniz, O'na destek olmanız,¹ O'na saygı göstermeniz ve O'nu sabah akşam² tesbih³ etmeniz için. *

Hasan Basri Çantay Meali

ki (hepiniz ey insanlar) Allaha ve peygamberine îman edesiniz, ona yardım edesiniz, onu büyük tanıyasınız, sabah ve akşam O'nu (Allâhı) tesbîh (ve tenzîh)' edesiniz.

Hayrat Neşriyat Meali

Tâ ki Allah'a ve Resûlüne îmân edesiniz; ve O'na (dînine ve peygamberine) yardım edesiniz, hem O'nu (Rabbinizi) büyük bilesiniz! Hem sabah ve akşam O'nu tesbîh edesiniz!

İlyas Yorulmaz Meali

Siz inananlar, Allaha ve O
un elçisine inanmanız, O
a (dinine) yardım etmeniz, Rabbinizi ululayıp büyüklemeniz, O
a karşı saygılı olmanız ve sabah akşam O
u noksan sıfatlardan arındırıp yüceltmeniz için (elçiyi gönderdi).

İsmail Hakkı İzmirli

Ki siz, mü/minler Allah/a ve peygamberine iman ediniz, onun dinine kuvvet veriniz, emrine hürmet ediniz, sabah ve akşam Allah/ı tenzih ediniz.

Kadri Çelik Meali

Böylece Allah'a ve resulüne iman etmeniz, O'nu savunup desteklemeniz, O'nu saygıyla yüceltmeniz ve sabah akşam O'nu tesbih etmeniz için (seni gönderdik).

Mahmut Kısa Meali

Gönderdik ki, ey insanlar, Allah’a ve Elçisine iman edin; O’nun dinini savunup destekleyin, O’na yürekten saygı gösterin ve sabah akşam adını gündemde tutarak O’nu tesbih edin!

Mehmet Türk Meali

(Ey İnananlar!) Siz, Allah’a ve Peygamberine îman edesiniz, onu destekleyesiniz, onu saygıyla yüceltesiniz ve (Allah’ı) sabah-akşam (sürekli olarak) tesbih edesiniz diye.1*

Muhammed Esed Meali

ki siz [ey insanlar,] Allah'a ve Elçisi'ne inanasınız, O'nun izzetini takdir edesiniz, O'na saygı gösteresiniz ve sabahtan akşama 7 O'nun şanını yüceltesiniz.

Mustafa Çavdar Meali

Böylece, Allah’a ve Allah’ın mesajlarını tebliğ eden elçisine inanıp güvenesiniz, onun davasını savunup destekleyesiniz ve ona saygıda kusur etmeyip her daim Allah’ın yüceliğini dillendiresiniz. 5/48, 7/157

Mustafa İslamoğlu Meali

Şu nedenle ki (ey insanlar); Allah’a ve Elçisine inanasınız, O’nu(n dâvâsını) destekleyip[4596] O’na saygıda kusur etmeyesiniz ve sabah akşam O’nun yüceliğini dillendiresiniz.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Tâ siz Allah'a ve O'nun Peygamberine imân edesiniz ve O'na yardımda ve tebcilde bulunasınız, ve O'nu sabah ve akşam tesbîh edesiniz.

Suat Yıldırım Meali

Allah'a ve Resulüne iman edesiniz, ona destek olup saygı gösteresiniz ve Allah'ı da sabah akşam tesbih ve tenzih edesiniz.

Süleyman Ateş Meali

Ki Allah'a ve Resulüne inanasınız, O'nu(n dinini) destekleyesiniz. Ona saygı gösteresiniz ve sabah akşam O'nu tesbih ed(ip şanını yücelt)esiniz...

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunu, Allah’a ve elçisine güvenesiniz, O’nu (Allah’ı) içten destekleyesiniz, O’na saygı duyasınız, sabah akşam O’na ibadet edesiniz diye yaptık.

Şaban Piriş Meali

Allah'a ve elçisine inanmanız, onu savunup desteklemeniz ve ona saygı göstermeniz ve sabah akşam onu tesbih etmeniz için.

Ümit Şimşek Meali

Tâ ki Allah'a ve Resulüne iman edin, ona destek olun, ona saygı gösterin. Ve sabah akşam Allah'ı tesbih edin.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'a ve resulüne inanasınız, O'nu destekleyesiniz, O'nu yüce bilesiniz ve sabah-akşam O'nu tespih edesiniz diye.

Eski Anadolu Türkçesi

tā inanasız Tañrı’ya daħı yalavacına daħı arķa vıresiz aña daħı ululayasız anı daħı tesbįḥ eyleyesiz aña irte daħı gice.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Biz onu göndərdik ki, siz insanlar) Allaha və Onun Rəsuluna iman gətirəsiniz, Ona (Allaha, yaxud Peyğəmbərə) yardım edəsiniz, onu böyük sayıb ehtiramını saxlayasınız və (Allahı) səhər-axşam təqdis edib şə’ninə tə’riflər deyəsiniz!

M. Pickthall (English)

That ye (mankind) may believe in Allah and His messenger, and may honour Him, and may revere Him, and may glorify Him at early dawn and at the close of day.

Yusuf Ali (English)

In order that ye (O men) may believe in Allah and His Messenger, that ye may assist and honour Him,(4876- A) and celebrate His praise morning and evening.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.