27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 28. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-ennehumu-ttebe’û mâ esḣata(A)llâhe ve kerihû ridvânehu feahbeta a’mâlehum

Bu, böyledir, çünkü onlar, Allah'ın gazap ettiği şeylere uymuşlar ve razılığından hoşlanmamışlardır da o da, yaptıklarını mahvetmektedir.

Bu böyledir; çünkü hakikaten onlar (İslami ve insani çizgiden işbirlikçiliğe kayanlar), Allah’ı gazaplandıran şeye uymuşlardır. (Allah’ın kahrına ve ğadabına uğrayan Yahudi ve Hristiyanların uşaklığına razı olmuşlardır.) Ve O’nun (Allah’ın) rızasına ulaştıracak tavrı ve tarafı kerih (sıkıntılı ve yararsız) karşılamışlardır. Bundan dolayı da, Allah (daha önceki bütün hayırlı) amellerini boşa çıkarmıştır.

Bu böyledir; çünkü onlar, Allah'ın gazabına sebep olan şeylere uydular, O'nu razı edecek şeyden hoşlanmadılar. Allah da onların bütün yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Bu, onların, Allah'ı gazaba getiren şeylerin ardınca gitmeleri ve onu râzı edecek şeylerden hoşlanmamaları sebebiyledir. Bu yüzden Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Bu, onların Allah'ı kızdıran şeylere uymaları ve O'nun rızasından hoşlanmamaları yüzündendir. Bu yüzden (Allah) amellerini boşa çıkardı.

İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'ı gazablandıran şeye uydular ve O'nu razı edecek şeyleri çirkin karşıladılar; bundan dolayı (Allah,) amellerini boşa çıkardı.

Böyledir, çünkü onlar Allah'ı gazablandıracak (küfür gibi) şeylere tâbi oldular da O'nun rızasını istemediler. Allah da onların bütün amellerini boşa çıkarmıştır.

Çünkü onlar, Allah’ın kızdığı bir şeye uydular. Allah’ın rızasını (kazandıracak şeylerden) hoşlanmadılar. Bunun üzerine Allah da onların bütün yaptıklarını boşa çıkardı.

Bunun sebebi şudur: Onlar, Allah'ı kızdıran şeylerin ardından gittiler ve O'nun razı olduğu şeylerden hoşlanmadılar. Böylece Allah da onların yaptıklarını boşa çıkardı.

Çünkü onlar, Allahın gadabına uydular, O'nun hoşnutluğun beğenmediler, Allah da onların işlerini batırdı

Bu, Allah'ın lanetlediği şeylere uydukları ve O'nun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Allâh’ın istemediği şeyleri icrâ ve Allâh’ın râzı oldığı şeylerden ictinâb idenlerin mücâzâtı böyle olacakdır. Allâh ânların a’mâlini ibtâl idecekdir.

Bu, Allah'ı gazablandıran şeye uymaları ve O'nun rızasından hoşnut olmamalarından ötürüdür. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır.*

Bu, Allah’ı gazaplandıran şeylere uydukları ve O’nun hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Bunun sebebi, onların Allah'ı gazaplandıran şeylerin ardınca gitmeleri ve O'nu razı edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden Allah onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Çünkü onlar, ALLAH'ı kızdıran şeye uydular, O'nun hoşnut edecek şeyleri beğenmediler ve sonunda yaptıklarını geçersiz hale getirdiler.

Bu onların Allah'ı gazablandıran şeylere uymaları ve O'nun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Allah onların amellerini boşa çıkarmıştır.

Öyle, çünkü onlar Allahın hışmına sebeb olan şeylerin ardına düştüler de onun rıdvanını istemediler, o da onların bütün amellerini heder etmiştir

Bu, onların, Allah'ı öfkelendiren şeylere uymaları ve O'nun rızasını gereksiz görmelerindendir. Böylece onların yaptıkları işleri boşa çıkardı.

Bu akıbetin sebebi şudur: Çünkü hakıykaten onlar Allâhı gazablandıran şeylere tâbi' oldular, onun rızaasından hoşlanmadılar da O da amel (ve hareket) lerini boşa çıkardı.

Bunun sebebi şudur: Şübhesiz onlar, Allah'ı gazablandıran şeylere uydular ve O'nun râzı olduğu şeyleri hoş görmediler. Bunun üzerine (O da) onların amellerini boşa çıkardı.

Bu onların Allah’ı öfkelendirecek yanlış şeylere tabi olmaları ve O’nun rızasını kazanmayı hoş görmediklerinden, yaptıklarının hepsi boşa gitmiştir.

Şunun için ki onlar Allah’ı öfkelendirecek işlere kapıldılar, onun dileğini elde etmekten uzak kaldılar. Bunun için Allah da onların bütün işlediklerini boşa çıkardı.

Bu halin sebebi şudur ki onlar Allah/ın hışmına bais olacak şeye [⁶] tâbi oldular, Allah/ı hoşnut edecek şeyi [⁷] istemediler. Bundan dolayı Allah onların amellerini beyhude kılmıştır.

[6] Peygamberi düşman tutmak gibi.[7] Peygambere iman gibi.

Bu, Allah'ı gazaplandıran şeye uymaları ve O'nun rızasından hoşnut olmamalarından ötürüdür. Allah da onların işlerini boşa çıkarmıştır.

Evet, böyle; çünkü onlar, Allah’ı gazâba getirecek şeylerin ardına düştüler ve O’nun hoşnutluğunu kazandıracak davranışları beğenmediler; böylece Allah, onların ara sıra yaptıkları güzel işlerini de boşa çıkarmış oldu.

Bu, şu sebepledir ki; Allah’ı gazaplandıran şeylere tâbi’ oldular, O’nun rızasından hoşlanmadılar; böylece amellerini boşa çıkardı.

Çünkü bunlar vaktiyle, Allah’ı kızdıran şeyler yapmışlar, onun rızasını hiçe saymışlardı Allah da bu yüzden tüm amellerini sıfırlamıştı.

Bu, Allah’ın azap etmesine neden olan şeylere uydukları, Allah’ın hoşnut olduğu şeyleri beğenmedikleri içindir. Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Bunun sebebi, onların Allah’ı öfkelendiren şeylere uymaları ve O’nu memnun edecek şeylerden hoşlanmamalarıdır. Bu yüzden (Allah) onların işlerini boşa çıkarmıştır.

İşte bu da; onların Allah’ı gazaplandıran şeylere uymaları ve Onun rızasına sebep olacak şeyleri beğenmemelerinden dolayıdır. Böylece Allah, onların amellerini boşa çıkarmıştır.¹

1 İhbat: Yapılan bir amelin sevabını giderip hiçe indirmektir. Güzel amelin, günaha keffaret olup, kötü ameli örttüğü gibi, kötü ameller de iyi amelle... Devamı..

Böyle olacaktır, çünkü onlar Allah’ın kınadığı şeylere uydular ve O’nun hoşnutluk[la karşılayacağı her şey]den ³³ nefret ettiler: böylece Allah, onların bütün [güzel] fiillerini değersiz kılmıştır.

33 “Sahte ve yalanın arkasından gitme”ye değinen bu surenin 3. ayetinin ilk cümleciğine bkz. Bu örnekte, “O’nun hoşnutluk[la karşılayacağı şey],” mümi... Devamı..

Çünkü onlar Allah’ın gazabına sebep olacak işler yapmışlar ve Allah’ın hoşnut olacağı her şeyden nefret etmişlerdir. Allah da onların yaptıkları tüm işleri boşa çıkarmıştır. 18/103, 106, 47/1.3

Böyle olacak; çünkü onlar Allah’ı kızdıran her şeye sarıldılar ve O’nun hoşnutluğundan nefret ettiler: ve böylece (Allah) onların emeklerini boşa çıkardı.[4570]

[4570] Bu âyet, bir sonraki âyette dile gelen derin nefretin arka planından söz ediyor.

(Bunun sebebi de) Şüphe yok ki, onlar Allah'ın gazabını celbeden şeye tâbi oldular ve onun râzı olduğu şeyi kerih gördüler. Artık onların amellerini mahvediverdi.

Bu böyledir: Çünkü onlar Allah'ın gazabına sebeb olan şeylerin peşine düştüler, O'nu razı edecek şeyleri ise beğenmediler. Bu yüzden Allah da onların bütün işlerini boşa çıkardı.

Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ı kızdıran şeylerin ardınca gittiler. O'nu razı edecek şeylerden hoşlanmadılar. Allah da onların amellerini boşa çıkardı.

Böylece Allah'ı hiddetlendiren şeye uyup, onu razı edecek şeyden hoşlanmadıkları için Allah işlerini boşa çıkarır.

Bu, onların Allah'ı gazaplandıran şeylere uymaları ve onun rızasından hoşnut olmamalarındandır. Dolayısıyla çalışmaları boşa gitmiştir.

İşte bu, onların Allah'ı gazaplandıracak şeyin peşine düşmeleri ve Onun razı olduğu şeyden de hoşlanmamaları yüzündendir. Onun için, Allah da onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır.

Olacak olan budur! Çünkü onlar, Allah'ı öfkelendiren şeylerin peşine düştüler, O'nun hoşnutluğundan tiksindiler; sonunda Allah bütün amellerini boşa çıkardı.

şol andan ötürü kim anlar uydılar aña kim ķaķıttı Tañrı’yı daħı duşħar gördiler ħoşnūdlıġını pes bāŧıl eyledi 'amellerini anlaruñ.

Ol andan ötürüdür kim uydılar Tañrı Ta‘ālā[yı] ḳaḳıdan nesnelere ve kerihgördiler rāżīlıġını. Pes bāṭıl oldı anlaruñ ‘amelleri.

Bu da onların Allahın qəzəbinə səbəb olan şeyə (Şeytana itaət etməyə) uymaları və (Allaha) xoş gedən şeyi (kafirlərlə vuruşmağı) bəyənmədiklərinə görədir. Elə buna görə də (Allah) onların əməllərini puç etdi.

That will be because they followed that which angereth Allah, and hated that which pleaseth Him. Therefor He hath made their actions vain.

This because they followed that which called forth the Wrath of Allah, and they hated Allah.s good pleasure; so He made their deeds of no effect.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.