12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-ennehum kâlû lilleżîne kerihû mâ nezzela(A)llâhu senutî’ukum fî ba’di-l-emr(i)(s) va(A)llâhu ya’lemu isrârahum

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'ın indirdiğini (Kur’an’ın hükümlerini) beğenmeyip çirkin karşılayan (kâfir ve zalim odaklara) : "Size (istediğiniz) bazı işlerde itaat edeceğiz (ama bunların dışında eskisi gibi Müslüman ve Mücahit görüneceğiz) " diyerek (haince va’adlerde bulunmuşlardı.) Oysa Allah, sakladıkları şeyleri (sır olarak konuştuklarını) biliyordu (ve elbette hesabını soracaktı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu, böyledir; çünkü onlar, Allah'ın indirdiği şeyden hoşlanmayanlara, biz demişlerdir, bazı işlerde size itaat edeceğiz ve Allah'sa onların gizlice konuştuklarını bilmektedir.

Abdullah Parlıyan Meali

Çünkü onlar, Allah'ın vahyettiğini beğenmeyenlere: “Kimi işlerde size uyacağız” demişlerdi. Allah onların tüm gizlediklerini bilir.

Ahmet Tekin Meali

Bu, onların, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere:
“Bazı önemli planları uygulamada, biz sizinle işbirliği yapacağız.”demeleri sebebiyledir. Allah onların gizli konuşmalarını, halkı yanıltan fısıltılar yayarak yaptıkları faaliyetleri biliyor.

Ahmet Varol Meali

Bu, onların Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara: "Bazı işlerde size itaat edeceğiz" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah onların gizlediklerini bilir.

Ali Bulaç Meali

İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki: 'Size bazı işlerde itaat edeceğiz.' Oysa Allah, sakladıkları şeyleri (sır olarak konuştuklarını) biliyor.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bunun (dinden geri dönüşün) sebebi şu: Çünkü Yahudi'ler Allah'ın indirdiğinden hoşlanmıyanlara (münafıklara) demişlerdi ki: “- Biz, size bazı işlerde, (Peygambere düşmanlıkta ve savaştan geri kalmakta) itaat edeceğiz.” Allah ise, onların o gizli konuşmalarını biliyor.

Bahaeddin Sağlam Meali

Çünkü onlar, Allah’ın indirdiği Kur’andan iğrenen(münafık)lere (gizlice:) “Bazı işlerde size itaat edeceğiz” dediler. Hâlbuki Allah, onların gizlemelerini biliyordu.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, “Bazı hususlarda size itaat edeceğiz” demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor.

Besim Atalay Meali (1962)

Kendileriyçin, doğru yol belli olduktan sonra, geri dönenleri şeytan aldattı, umutlara düşürdü

Cemal Külünkoğlu Meali

(Evet, münafıklar ona arka dönerler) çünkü onlar, Allah'ın vahyettiğini beğenmeyenlere; “Bazı konularda size uyacağız” demişlerdir. Ama Allah onların gizledikleri düşüncelerini bilir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselerin: "Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz" demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bu, münafıkların, Allah’ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, “Bazı işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah, onların gizlice konuşmalarını bilir.

Diyanet Vakfı Meali

Bunun sebebi; onların, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: Bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor.  *

Edip Yüksel Meali

Zira onlar, ALLAH'ın indirdiğini beğenmiyenlere, "Bazı konularda size uyuyoruz," demişlerdi. ALLAH onların komplolarını bilmektedir

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere: "Bazı işlerde biz size itaat edeceğiz." demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Öyle, çünkü bunlar Allahın indirdiğini hoşlanmıyanlara demişlerdir ki: biz, size bazı emirde itaat edeceğiz, Allah ise onların o gizli konuşmalarını bilip duruyor

Erhan Aktaş Meali

Bu, onların, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere: “Bazı işlerde size uyacağız.” demeleri nedeniyledir. Allah, onların gizlediklerini biliyor.

Hasan Basri Çantay Meali

Bunun sebebi şudur: Çünkü hakıykaten onlar Allahın indirdiğini hoş görmeyenlere «Biz size ba'zı emirde itaat edeceğiz» dediler. Halbuki Allah onların gizli konuşduklarını da biliyor.

Hayrat Neşriyat Meali

Bunun sebebi; gerçekten onların, Allah'ın indirdiğini hoş görmeyen kimselere (o yahudilere): “Bazı hususlarda size itâat edeceğiz!” demeleridir. Hâlbuki Allah, onların gizlediklerini biliyor.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu onların, Allahın indirdiklerini beğenmeyenlere “İşlerin bir kısmında size itaat edip işbirliği yapacağız” demelerindendir. Allah onların gizli anlaşmalarını biliyor.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bunun sebebi şu ki onlar Allah/ın indirdiği Kur/an/dan hoşlanmayan Yahudilere gizlice «— Size bazı hususta itaat edeceğiz [⁵]» demişlerdi. Allah onların sırlarını bilir.*

Kadri Çelik Meali

Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselerin, (küfre sapanlara), “Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir.

Mahmut Kısa Meali

Evet, öyledir. Çünkü onlar, Allah’ın gönderdiği bu Son Kitabın hükümlerini beğenmeyen müşriklere ve Yahudileregizlice söz vererek, “Biz Kur’an’a inanıyor görünsek de, bazı konularda size itaat edeceğiz!” demişlerdi. Oysa Allah, o gizli konuşmalarınıçok iyi bilmekteydi. Fakat onlar Allah’ı hesaba katmadılar da, Müslümanlara karşı kâfirlerle ittifak kurmaya kalktılar. Böyle yapmakla, çıkarlarını koruduklarını mı sanıyorlar?

Mehmet Türk Meali

İşte bütün bunlar; onların, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara:1 “Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz.” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, onların bütün gizlediklerini bilir.*

Muhammed Esed Meali

[evet, sırtlarını ona dönerler,] çünkü 30 onlar, Allah'ın vahyettiği her şeyden nefret edenlere, “Bazı konularda 31 sizin görüşlerinizle uyuşuyoruz” derler. Ama Allah onların gizledikleri düşüncelerini bilir:

Mustafa Çavdar Meali

Bu yüzden, onlar Allah’ın indirdiği Kuran’dan nefret edenlerin yanına varıp: – Bazı hususlarda sizinle işbirliği yapabiliriz, dediler. Hâlbuki Allah onların gizli saklı bütün işlerini bilmektedir. 2/75-76, 39/45, 11/5, 67/13

Mustafa İslamoğlu Meali

Böyle olmuştur, çünkü onlar Allah’ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara “Bazı konularda sizin talimatınıza uyacağız” dediler. Oysa Allah onların gizlediklerini bilmekteydi.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Bunun sebebi şudur ki, onlar, Allah'ın indirdiğini kerih görenlere dediler ki: «Biz size bazı emirde itaat ederiz.» Halbuki, Allah onların bütün gizli konuşmalarını biliyor.

Suat Yıldırım Meali

Bu böyledir; Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: “Biz, bazı hususlarda size itaat edeceğiz” demişlerdi. Halbuki Allah onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir.

Süleyman Ateş Meali

Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: "Bazı hususlarda size ita'at edeceğiz" dediler. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor.

Süleymaniye Vakfı Meali

Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli konuşmalarını bilir.

Şaban Piriş Meali

Bu, onların Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere:-Bazı işlerde size itaat edeceğiz, demeleri sebebiyledir. Allah, onların gizlediklerini bilir.

Ümit Şimşek Meali

Buna sebep ise, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara “Bazı işlerde size uyacağız” demiş olmalarıdır. Fakat Allah onların sakladığını biliyor.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bu şundandır: Bunlar, Allah'ın indirdiğinden tiksinenlere, "Bazı işlerde size itaat edeceğiz." demişlerdi. Fakat Allah onların gizlediklerini biliyor.

Eski Anadolu Türkçesi

şol anlara kim duşħar gördiler anı kim indürdi Tañrı “tįz muŧį' olavuz size bir nice işde” daħı Tañrı bilür rāżlarını anlaruñ.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu onların Allahın nazil etdiyini (cihad əmrini) bəyənməyənlərə (münafiqlərə): “Biz bə’zi işlərdə (Allahın və Muhəmməd əleyhissəlamın əmrlərini yerinə yetirməməkdə) sizə itaət edəcəyik!” – demələrinə görədir. Allah onların (bütün) sirlərini (gizli danışıqlarını) bilir!

M. Pickthall (English)

That is because they say unto those who hate what Allah hath revealed: We will obey you in some matters; and Allah knoweth their secret talk.

Yusuf Ali (English)

This, because they said(4850) to those who hate what Allah has revealed, "We will obey you in part of (this) matter"; but Allah knows their (inner) secrets.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.