25 Ocak 2022 - 22 Cemaziye'l-Ahir 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Żâlike bi-ennehum kâlû lilleżîne kerihû mâ nezzela(A)llâhu senutî’ukum fî ba’di-l-emr(i)(s) va(A)llâhu ya’lemu isrârahum

Bu, böyledir; çünkü onlar, Allah'ın indirdiği şeyden hoşlanmayanlara, biz demişlerdir, bazı işlerde size itaat edeceğiz ve Allah'sa onların gizlice konuştuklarını bilmektedir.

İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah’ın indirdiğini (Kur’an’ın hükümlerini) beğenmeyip çirkin karşılayan (kâfir ve zalim odaklara yanaşıp): "Size (istediğiniz) bazı işlerde itaat edeceğiz (ama bunların dışında eskisi gibi Müslüman ve Mücahit görüneceğiz)" diyerek (haince va’adlerde bulunmuşlardı.) Oysa Allah, sakladıkları şeyleri (ve sır olarak konuştuklarını) biliyordu (ve elbette hesabını soracaktı).

Çünkü onlar, Allah'ın vahyettiğini beğenmeyenlere: “Kimi işlerde size uyacağız” demişlerdi. Allah onların tüm gizlediklerini bilir.

Bu, onların, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere:
“Bazı önemli planları uygulamada, biz sizinle işbirliği yapacağız.”demeleri sebebiyledir. Allah onların gizli konuşmalarını, halkı yanıltan fısıltılar yayarak yaptıkları faaliyetleri biliyor.

Bu, onların Allah'ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara: "Bazı işlerde size itaat edeceğiz" demelerinden dolayıdır. Oysa Allah onların gizlediklerini bilir.

İşte böyle; çünkü gerçekten onlar, Allah'ın indirdiğini çirkin karşılayanlara dediler ki: 'Size bazı işlerde itaat edeceğiz.' Oysa Allah, sakladıkları şeyleri (sır olarak konuştuklarını) biliyor.

Bunun (dinden geri dönüşün) sebebi şu: Çünkü Yahudi'ler Allah'ın indirdiğinden hoşlanmıyanlara (münafıklara) demişlerdi ki: “- Biz, size bazı işlerde, (Peygambere düşmanlıkta ve savaştan geri kalmakta) itaat edeceğiz.” Allah ise, onların o gizli konuşmalarını biliyor.

Çünkü onlar, Allah’ın indirdiği Kur’andan iğrenen(münafık)lere (gizlice:) “Bazı işlerde size itaat edeceğiz” dediler. Hâlbuki Allah, onların gizlemelerini biliyordu.

Bunun sebebi, onların Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara, “Bazı hususlarda size itaat edeceğiz” demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor.

İşte bunlar Allahın indirdiğini hoş görmiyenlere: «Biz nice işlerde sizi dinliyeceğiz» demiş idiler, Allah bilir sırlarını onların

(Evet, münafıklar ona arka dönerler) çünkü onlar, Allah'ın vahyettiğini beğenmeyenlere; “Bazı konularda size uyacağız” demişlerdir. Ama Allah onların gizledikleri düşüncelerini bilir.

Müslümanlarla o günün Yahudileri arasında savaşlarda birlikte hareket edileceğine dair anlaşma olsa da birçok konuda Yahudiler münafıklarla el altında... Devamı..

Allâh’ın inzâl iylediği kitâba nefretle bakanlara: "Biz size ba’zı şeylerde itâ’at idelim" dirler. Allâh ânların gizli fikirlerini bilür.

Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselerin: "Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz" demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir.

Bu, münafıkların, Allah’ın indirdiğini beğenmeyen kimselere, “Bazı işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah, onların gizlice konuşmalarını bilir.

Bunun sebebi; onların, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: Bazı hususlarda size itaat edeceğiz, demeleridir. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor.  

 Âyette münafıkların, Allah Resûlüne düşmanlık yapacaklarına ve onunla birlikte müslümanların savaşmalarını önleyeceklerine dair yahudi ve müşriklere ... Devamı..

Zira onlar, ALLAH'ın indirdiğini beğenmiyenlere, "Bazı konularda size uyuyoruz," demişlerdi. ALLAH onların komplolarını bilmektedir

Çünkü onlar Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere: "Bazı işlerde biz size itaat edeceğiz." demişlerdi. Oysa Allah onların gizlediklerini biliyordu.

Öyle, çünkü bunlar Allahın indirdiğini hoşlanmıyanlara demişlerdir ki: biz, size bazı emirde itaat edeceğiz, Allah ise onların o gizli konuşmalarını bilip duruyor

Bu, onların, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselere: “Bazı işlerde size uyacağız.” demeleri nedeniyledir. Allah, onların gizlediklerini biliyor.

Bunun sebebi şudur: Çünkü hakıykaten onlar Allahın indirdiğini hoş görmeyenlere «Biz size ba'zı emirde itaat edeceğiz» dediler. Halbuki Allah onların gizli konuşduklarını da biliyor.

Bunun sebebi; gerçekten onların, Allah'ın indirdiğini hoş görmeyen kimselere (o yahudilere): “Bazı hususlarda size itâat edeceğiz!” demeleridir. Hâlbuki Allah, onların gizlediklerini biliyor.

Bu onların, Allah’ın indirdiklerini beğenmeyenlere “İşlerin bir kısmında size itaat edip işbirliği yapacağız” demelerindendir. Allah onların gizli anlaşmalarını biliyor.

Bu da şundan: İşte onlar Allah’ın bildirdiğinden irkilenlere: "Biz size kimi işlerde uyacağız" demişlerdi. Oysaki Allah onları gizli tuttukların bilir.

Bunun sebebi şu ki onlar Allah/ın indirdiği Kur/an/dan hoşlanmayan Yahudilere gizlice «— Size bazı hususta itaat edeceğiz [⁵]» demişlerdi. Allah onların sırlarını bilir.

[5] Peygambere düşman olma, cihattan geri durma gibi hususlarda «size itaat ederiz» demişlerdi, yoksa alenî küfür ve adavet izharında itaat etmiyorlar... Devamı..

Bu, Allah'ın indirdiğini beğenmeyen kimselerin, (küfre sapanlara), “Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz” demelerindendir. Allah onların gizlediklerini bilir.

Evet, öyledir. Çünkü onlar, Allah’ın gönderdiği bu Son Kitabın hükümlerini beğenmeyen müşriklere ve Yahudileregizlice söz vererek, “Biz Kur’an’a inanıyor görünsek de, bazı konularda size itaat edeceğiz!” demişlerdi. Oysa Allah, o gizli konuşmalarınıçok iyi bilmekteydi. Fakat onlar Allah’ı hesaba katmadılar da, Müslümanlara karşı kâfirlerle ittifak kurmaya kalktılar. Böyle yapmakla, çıkarlarını koruduklarını mı sanıyorlar?

Bu, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmamış olanlara onların:
-“İşler’in bir kısmında size itaat edeceğiz” dedikleri sebebiyledir.
Onların gizli konuşmalarını Allah biliyor.

Nitekim bunlar, Allah'ın yaptığı savaş çağrısından hoşlanmayanlara varıp: " biz birkaç durumda size itaat edeceğiz " diyorlardı. Allah ise onların içyüzünü biliyordu.

Bu durum; münafıkların Allah’ın gönderdiğini beğenmeyip inkâr eden kimselere, "Bazı işlerde size itaat edeceğiz!" demelerindendir. Allah onların gizlice konuşmalarını bilir.

Bunun sebebi, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara “Bazı konularda size itaat edeceğiz!” demeleridir. [*] Allah onların gizlediklerini biliyor.

Kur’an’daki [zâlike bi] ... şeklindeki kullanımlar bir hükmün veya bir olayın sebebinin ne olduğunu ortaya koymakta, bir anlamda “sebep-sonuç” ilişkis... Devamı..

İşte bütün bunlar; onların, Allah’ın indirdiğinden hoşlanmayanlara:¹ “Biz bazı işlerde size itaat edeceğiz.” demelerinden dolayıdır. Oysa Allah, onların bütün gizlediklerini bilir.

1 Bunlar; Benî Kureyza ve Benî Nadîr Yahûdîleri ile Kureyş müşrikleridir. Ayet her ne kadar indirildiği zamanda bunlara hitap ediyorsa da kıyamete kad... Devamı..

[evet, sırtlarını ona dönerler,] çünkü ³⁰ onlar, Allah’ın vahyettiği her şeyden nefret edenlere, “Bazı konularda ³¹ sizin görüşlerinizle uyuşuyoruz” derler. Ama Allah onların gizledikleri düşüncelerini bilir:

30 Lafzen, “böyledir, çünkü ...” vd.31 Lafzen, “meselenin bir kısmında veya “bazı kısımları üzerinde”: yani, “[Ey ateistler,] biz, Allah’ı veya yenide... Devamı..

Bu yüzden, onlar Allah’ın indirdiği Kuran’dan nefret edenlerin yanına varıp: – Bazı hususlarda sizinle işbirliği yapabiliriz, dediler. Hâlbuki Allah onların gizli saklı bütün işlerini bilmektedir. 2/75-76, 39/45, 11/5, 67/13

Böyle olmuştur, çünkü onlar Allah’ın indirdiklerinden hoşlanmayanlara “Bazı konularda sizin talimatınıza uyacağız” dediler. Oysa Allah onların gizlediklerini bilmekteydi.

Bunun sebebi şudur ki, onlar, Allah'ın indirdiğini kerih görenlere dediler ki: «Biz size bazı emirde itaat ederiz.» Halbuki, Allah onların bütün gizli konuşmalarını biliyor.

Bu böyledir; Çünkü onlar Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: “Biz, bazı hususlarda size itaat edeceğiz” demişlerdi. Halbuki Allah onların gizledikleri şeyleri hep bilmektedir.

Bu böyledir. Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara: "Bazı hususlarda size ita'at edeceğiz" dediler. Oysa Allah, onların gizlediklerini biliyor.

Çünkü onlar, Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere: "Bazı konularda size uyarız" derler. Allah onların gizli konuşmalarını bilir.

Bu, onların Allah'ın indirdiğini beğenmeyenlere:-Bazı işlerde size itaat edeceğiz, demeleri sebebiyledir. Allah, onların gizlediklerini bilir.

Buna sebep ise, Allah'ın indirdiğinden hoşlanmayanlara “Bazı işlerde size uyacağız” demiş olmalarıdır. Fakat Allah onların sakladığını biliyor.

Bu şundandır: Bunlar, Allah'ın indirdiğinden tiksinenlere, "Bazı işlerde size itaat edeceğiz." demişlerdi. Fakat Allah onların gizlediklerini biliyor.

şol anlara kim duşħar gördiler anı kim indürdi Tañrı “tįz muŧį' olavuz size bir nice işde” daħı Tañrı bilür rāżlarını anlaruñ.

Ol andan ötürüdür kim eyitdiler ol kişilere ki: Kerih ne nesne indürdiTañrı Ta‘ālā? Muṭī‘ olalik ba‘żı işlerde. Tañrı Ta‘ālā bilür anlaruñ sırlarını.

Bu onların Allahın nazil etdiyini (cihad əmrini) bəyənməyənlərə (münafiqlərə): “Biz bə’zi işlərdə (Allahın və Muhəmməd əleyhissəlamın əmrlərini yerinə yetirməməkdə) sizə itaət edəcəyik!” – demələrinə görədir. Allah onların (bütün) sirlərini (gizli danışıqlarını) bilir!

That is because they say unto those who hate what Allah hath revealed: We will obey you in some matters; and Allah knoweth their secret talk.

This, because they said(4850) to those who hate what Allah has revealed, "We will obey you in part of (this) matter"; but Allah knows their (inner) secrets.

4850 They have become so impervious to facts and truths, because, without the courage to oppose Allah's Cause openly, they secretly intrigue with Alla... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.