19 Temmuz 2024 - 12 Muharrem 1446 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Muhammed Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ulâ-ike-lleżîne le’anehumu(A)llâhu fe-esammehum ve a’mâ ebsârahum

Öyle kişilerdir onlar ki Allah, lanet etmiştir onlara, onları sağırlaştırmakta ve gözlerini kör etmektedir.

İşte bunlar var ya; Allah onları lanetleyip (hidayetlerini karartmış), böylece (kulaklarını) sağırlaştırmış ve basiret (göz)lerini de kör edip (kapatmıştır ki, bu yüzden İslam’a ve Kur’an’a karşı bu denli ilgisiz kalınmaktadır).

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları lanetleyip sağır yapmış ve gözlerini de kör etmiştir.

İşte bunlar, Allah'ın lânetlediği, hakka karşı kulaklarını sağır, hakikate karşı gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte onlar Allah'ın kendilerini lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte bunlar; Allah onları lanetlemiş, böylece (kulaklarını) sağırlaştırmış ve basiret (göz)lerini kör etmiştir.

Onlar öyle kimselerdir ki, Allah onları rahmetinden kovmuş da duygularını almış ve gözlerini kör etmiştir.

İşte Allah, böylelerini rahmetinden mahrum bırakır, onları sağır eder ve gözlerini kör eder.

İşte, Allah böylelerine lanet edip kulaklarını sağır ve gözlerini kör etmiştir.

İşte bunlar, Allahın lânet edip, sağır kıldığı, gözlerini kör ettiği kimseler

Böyleleri, (kötü niyet ve eylemlerinden dolayı) Allah'ın, rahmetinden kovduğu, (hakikatin sesine karşı kulaklarını) sağırlaştırdığı ve (gerçeğe karşı) gözlerini körleştirdiği kimselerdir!

Bunlar Allâh’ın la’net itdiği ve kör ve sağır bırakdıklarıdır.

İşte, Allah'ın lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği bunlardır.

İşte bunlar, Allah’ın lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte bunları Allah lânetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir.

İşte bunlar, Allah'ın kendilerini lânetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte, ALLAH'ın lanetlediği, sağırlaştırıp körleştirdiği kimseler bunlardır.

İşte onlar, Allah'ın lanetlediği, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Öyleler o kimselerdir ki Allah onları la'netlemiş de duygularını almış ve gözlerini kör etmiştir

İşte bunlar, (yaptıklarına karşılık olarak) Allah’ın lânetlediği, (hakka/hakikate karşı) kulaklarını (manen) sağır ve gözlerini (manen) kör ettiği kimselerdir.

İşte onlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Böylece onların kulaklarını sağır, gözlerini kör yaptı.¹

1- Gerçeği kavrayamaz ve görmezler.

Onlar öyle kimselerdir ki Allah kendilerini rahmetinden tardetmiş de (kulaklarını) sağır, gözlerini kör yapmışdır.

İşte onlar o kimselerdir ki, Allah onlara lâ'net etmiştir. Sonra (bu isyankâr hâllerine binâen) onları sağırlaştırmış(1) ve gözlerini kör etmiştir.

(1)“Kulaktaki zar, nûr-ı îmân ile ışıklandığı zaman, kâinâttan gelen ma‘nevî nidâları (sesleri) işitir. Lisân-ı hâl (hâl dili) ile yapılan zikirleri, ... Devamı..

İşte onlar Allah’ın (rahmetinden) dışladığı, (hakikatleri duymak istemedikleri için) ardından (sanki) sağırlaştırdığı ve (hakikatleri görmek istemediklerinden de) gözlerini de (sanki) körelttiği kimselerdir.

İşte böyleleri, Allah’ın kendilerine lanet edip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kişilerdir.

Bunlar o kimselerdir ki Allah kendilerini lanetlemiş, kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir.

İşte Allah/ın lânet ettiği, sağır kıldığı, gözlerini kör eylediği kimseler, bunlardır.

İşte onlar Allah’ın lanetlediği, sağır ettiği ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte onlar, Allah'ın lanetlediği, sağır kıldığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte onlar, Allah’ın rahmetinden uzaklaştırıp lânetleyerek kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte onlar Allah’ın lanet ettiği, sağır ettiği ve görmelerini kör ettiği kimselerdir.

Allah, bu gibileri, kavrama ve ileriyi görme yeteneklerini köreltmek suretiyle lanetlemiştir.

İşte bunlar; inkârlarından ve ön yargılarından dolayı, Allah’ın lânetleyip, kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte bunlar, Allah’ın kendilerini lanetlediği, sağırlaştırdığı ve gözlerini kör ettiği kişilerdir.

İşte bunlar; Allah’ın lânetlediği, (kulaklarını) sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Böyleleri, Allah’ın gözden çıkardığı, [hakikatin sesine karşı] sağırlaştırdığı ve [ışığa karşı] gözlerini körleştirdiği kimselerdir! ²⁹

29 Karş. 2:7’de inatçı zalimlerin kalplerinin Allah tarafından “mühürlenmesi”ne atıf.

İşte böyleleri, kulakları ile duymak, gözleri ile görmek istemeyen ve dolayısıyla Allah’ın lanetini hak eden, rahmetinden uzaklaşan kimselerdir. 6/50, 40/58

İşte böyleleri Allah’ın rahmetinden dışladığı, ardından sağırlaştırdığı ve gözlerini körelttiği kimsedirler.[⁴⁵⁶⁶]

[4566] Âyet saldırganı cesaretlendirecek davranışı yasaklar (Krş: 2:7).

İşte bunlar, Allah'ın rahmetinden kovduğu, kulaklarını sağır gözlerini kör ettiği kimselerdir.

(Hak kelâmını işitmek, gerçekleri görmek istemedikleri, şirk ile küfürde direndikleri için, Allah Teâla, bu yeteneklerinden onları mahrum bırakmıştır... Devamı..

İşte bunlar, Allâh’ın la’netleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Onlar o kimselerdir ki, onlara Allah lânet etmiştir, sonra onları sağır kılmıştır ve gözlerini kör etmiştir.

İşte bunlar, Allah'ın lânet edip kulaklarını sağırlaştırdığı, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Onlar, Allah'ın la'netleyip sağır yaptığı ve gözlerini kör ettiği kimselerdir.

Bunlara Allâh la'net itmiş ve onların kulaklarını sağır ve gözlerini kör itmişdir.

Onlar, Allah’ın dışladığı (lanetlediği) kimselerdir. Sanki Allah kulaklarını sağır, gözlerini kör etmiştir.

İşte onlar, Allah'ın kendilerine lanet ettiği ve bu sebeple kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte onlar, Allah'ın lânetlediği ve kulaklarını sağır, gözlerini kör ettiği kimselerdir.

İşte bunlardır, Allah'ın kendilerine lanet edip kulaklarını sağır, gözlerini de kör ettiği kimseler...

şunlar anlardur kim la'net eyledi anlara Tañrı pes śaġır eyledi anları daħı görmez eyledi gözlerini.

Anlar ol kişilerdür, anlara la‘net itdi Tañrı Ta‘ālā, pes ḳulaḳların ṣaġır itdive gözlerin kör eyledi.

Onlar (münafiqlər, fitnə-fəsad törədənlər) Allahın lə’nət etdiyi (qulaqlarını) kar və gözlərini kor etdiyi kimsələrdir!

Such are they whom Allah curseth so that he deafeneth them and maketh blind their eyes.

Such are the men whom Allah has cursed(4848) for He has made them deaf and blinded their sight.

4848 Cursed: i.e., deprived of His Grace: left them straying, because they deliberately rejected His guidance. The result is that what they hear is as... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.