14 Temmuz 2024 - 7 Muharrem 1446 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ahkâf Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Eve lem yerav enna(A)llâhe-lleżî ḣaleka-ssemâvâti vel-arda velem ya’ye biḣalkihinne bikâdirin ‘alâ en yuhyiye-lmevtâ(c) belâ innehu ‘alâ kulli şey-in kadîr(un)

Görmezler mi ki şüphe yok, Allah, öyle bir mabuttur ki gökleri ve yeryüzünü yaratmıştır ve onları yaratırken yorulmayanın, aciz kalmayanın, elbette ölüyü de diriltmeye gücü yeter; evet, şüphe yok ki her şeye gücü yeter onun.

Onlar görmüyorlar (ve akletmiyorlar) mı ki, gökleri ve yeri yaratan ve onları (her an yeniden) yaratmaktan yorulmayan (Allah’ın, elbette) ölüleri de diriltmeye güç yetireceğini (düşünüp anlasınlar.) Oysa gerçekten O, her şeye Kâdir olandır.

Görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan, onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücü yeter. Evet O, kesinlikle dilediği herşeyi yapma gücüne sahiptir.

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölülere hayat vermeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O'nun her şeye gücü kudreti yeter.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 50/15, 38.

Görmediler mi ki gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de güç yetirir? Evet, şüphesiz O her şeye güç yetirendir.

Onlar görmüyorlar mı ki, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan (Allah), ölüleri de diriltmeye güç yetirir. Hayır; gerçekten O, her şeye güç yetirendir.

Hâlâ (o kâfirler) görüb anlamadılar mı ki, hem gökleri, hem de yeri yaratmış ve onları yaratmakla yorulmamış olan Allah, ölüleri diritmeğe muhakkak kadirdir. Evet, O şüphesiz ki her şeye kadirdir.

Onlar bilmediler mi? Ki gökleri ve yeri yaratan, onları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye gücü yetendir. Evet, O her şeye gücü yetendir.

Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet, Allah'ın her şeye gücü yeter.

Görmüyorlar mı, gökleri de, yeri de yaratan, bunları yaratmaktan yorulmayan, Allahın ölüleri diriltmeye gücü yetişir, evet, O'nun her şeye gücü yetişir

Onlar, gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüye yeniden hayat verme gücüne sahip olduğunu da anlamazlar mı? Evet, O, kesinlikle dilediği her şeyi yapma gücüne sahiptir!

Bkz. 17/99, 36/81, 40/57

Semâvât ve arzı halk iden Allâh oldığını görmüyorlar mı? Bunı halk itmek içün aslâ yorulmadı, emvâtı diriltebilür, her şeye kâdirdir.

Gökleri, yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmezler mi? Evet; O her şeye Kadir'dir.

Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini görmediler mi? Evet şüphesiz O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Onlar düşünmüyorlar mı; gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratma konusunda acze düşmeyen Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücü yetmez mi? Şüphe yok ki O her şeye kādirdir.

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mı? Evet O, her şeye kadirdir.

Gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan ALLAH'ın ölüleri diriltebileceğini düşünmezler mi? Evet, O her şeye gücü yetendir.

Onlar gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de kadir olduğunu görmüyorlar mı? Evet şüphesiz ki, O'nun herşeye gücü yeter.

Ya görmedilerde mi ki o Gökleri ve Yeri yaratmış ve onları yaratmakla yorulmamış olan Allah ölüleri diriltmeğe muhakkak kâdirdir, evet, hiç şübhe yok ki o her şey'e kadirdir

Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan *yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Şüphesiz O, her şeye kâdirdir.

* “Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah”; Allah Teâlâ için zor, kolay, çok zor ya da daha kolay, yorulmak, yorulmamak gibi m... Devamı..

Onlar, gökleri ve yeri yaratan ve yaratmaktan yorulmamış olan Allah'ın, ölüleri de diriltebileceği gerçeğini anlamıyorlar mı? Evet! Kuşkusuz O, Her Şeye Güç Yetiren'dir.

Haalâ şu hakıykatı bilmediler mi ki gökleri, yeri yaratmış, onları yaratmakdan yorulmamış olan Allah, ölüleri de diriltmiye kaadirdir. Evet, O, her şey'e elbette kaadirdir.

(Onlar) görmediler mi ki, şübhesiz gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet! Şübhesiz ki O, herşeye hakkıyla gücü yetendir.(2)

(2)“Mâdem bahar faslında (mevsiminde) zemînin (yeryüzünün) dar sahîfesinde hatâsız yüz bin kitâbı birbiri içinde yazan bir kalem-i kudret (Allah’ın ku... Devamı..

Öyleyse onlar, (ahireti inkâr edenler,) gökleri ve yerküreyi (bütün evreni) yaratmış olan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah’ın (aynı zamanda) ölüye yeniden hayat verme gücüne de sahip olduğunu hiç düşünmediler mi? Evet O, kesinlikle dilediği her şeyi yapma gücüne sahiptir! *

(*) Not: (أولم يروا)’’evelem yerev’’ (أيْ ألم يتفكَّروا ولم يعلمُوا)’’ düşünmediler mi, bilmediler mi?’’ anlamındadır. Aşağıdaki tefsir metnine bkz: {... Devamı..

Onlar göklerde ve yerde olanları yaratan Allah’ın, ölüye hayat vermesi için bir ölçü ile tekrar yaratmada yorgunluk olmayacağını görmüyorlar mı? Evet! O asla yorulmaz. Çünkü Allah, her şeye gücü yetendir.

Görmüyorlar mı ki işte Allah yerleri, gökleri yoktan yaratmıştır, yaratırken de hiç yorgunlık duymamıştı. Ölüleri diriltmeye de gücü yeter. Evet, çünkü Onun gücü her nesneye yeticidir.

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakta yorgunluk duymayan Allah/ın, ölüleri diriltmeye gücü yettiğini görmüyorlar mı? Elbette, gücü yeter, çünkü O/nun her şeye hakkıyle gücü yeter.

Gökleri ve yeri yaratan, onları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini görmediler mi/idrak etmediler mi¹⁹? Bilakis O, her şeye hakkıyla gücü yetendir.

19 Krş. İsrâ, 17/99; Yâsin, 36/78-79; Kıyamet, 75/4-40

Gökleri ve yeri yaratan ve de onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, her şeye gücü yetendir!

Peki onlar, gökleri ve yeri yoktan var eden ve onları yaratmada hiçbir güçlük çekmeyen Allah’ın, ölüleri yeniden diriltmeye kadir olduğunu düşünemiyorlar mı? Evet, elbette O, her şeye gücü yetendir!

Allah’ın, Yer’i ve Gökler’i yarattığını görmediler mi?
Ölüler’i diriltmeye güç yetirmesi sebebiyle, onları yaratmakla ilgili yorgunluk duymadı.
O, her şeye güç yetirendir.

Acaba bu adamlar, yeryüzünü ve gökleri yorulmadan yaratan Allah'ın, ölüleri bir çırpıda diriltebileceğini hiç düşünemediler mi? Düşünmeleri gerekir. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

Gökleri yeri yaratan, hiçbir zaman yaratmaktan yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yetmeyeceğini mi sanıyorlar? Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir.

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan [*] Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini hiç mi düşünmediler? [*] Evet; şüphesiz ki O, her şeye gücü yetendir. [*]

Benzer mesajlar: Lokmân 31:28; Kâf 50:15, 38; Vâkı‘a 56:62.,Benzer mesaj: İsrâ 17:99 Benzer mesajlar: İsrâ 17:99; yâsîn 83:81-83.

Onlar gökleri ve yeri yaratan, onları yaratmaktan yorulmayan¹ (Allah)’ın, ölüleri diriltmeye gücünün yeteceğini bilmiyorlar mı? Hayır! Gerçekten Onun gücü her şeye yeter.

1 Bu ifâde, Yahûdîlerin; “Allah, evreni altı günde yarattı, yedinci gün ise, dinlendi.” demelerinin yanlışlığını ortaya koymaktadır. ... Devamı..

ÖYLEYSE onlar, [öteki dünyayı inkar edenler,] gökleri ve yeri yaratmış olan ve onları yaratmaktan yorulmayan ⁴¹ Allah’ın [aynı zamanda] ölüye yeniden hayat verme gücüne sahip olduğunu da anlamazlar mı? Evet O, kesinlikle dilediği her şeyi yapma gücüne Sahip’tir!

41 Allah’ın yaratma faaliyetinin sürekli ve ebedî olduğu şeklindeki Kur’ânî akideye bir işarettir.

Şimdi onlar gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın ölüleri de diriltmeye gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Elbette Allah her şeye gücü yetendir. 17/97.99

HÂLÂ ANLAMIYORLAR[⁴⁵³⁶] mı ki; gökleri ve yeri yaratan ve bunları yaratmaktan dolayı asla yorulmayan Allah, elbette ölülere hayat vermeye de kâdirdir? Yoo! Elbet O her şeye güç yetirendir.[⁴⁵³⁷]

[4536] Yani 17. âyetteki yeniden dirilişe inanmayanlar. Böylece konu 20. âyetten sonra ara verilen aslî mecrasına yeniden döndü. [4537] Zımnen: Bu ... Devamı..

Gökleri ve yeri yaratan, yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini anlamıyorlar mı? Şüphe yok ki O, her şeye kâdirdir!

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allâh’ın, ölüleri diriltmeğe de kâdir olduğunu görmediler mi? Evet O, her şeye kâdirdir.

Ya görmediler mi ki şüphe yok, gökleri ve yeri yaratmış ve onları yaratmış da yorulmamış olan Allah, ölüleri de diriltmeye kâdirdir. Evet. Şüphe yok ki o, her şey üzerine kâdirdir.

O kâfirler şu gerçeği hâlâ anlamadılar mı ki; gökleri ve yeri yaratan ve yarattıktan sonra hiçbir yorgunluk çekmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de, haydi haydi kadirdir! Evet, O her şeye kadirdir. [50, 15. 38] {KM, Tekvin 2, 3; Çıkış 31, 17}

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın, ölüleri diriltmeğe de kadir olduğunu görmediler mi? Evet O, her şeye kadirdir.

(Küffâr-ı Kureyş) Görmezler mi ki gökleri ve yeri yaradan ve onları halkıyla yorulmayan Allâh Te'âlâ mevtâyı diriltmeğe kâdirdir. Evet, O her şeye kâdirdir.

Gökleri ve yeri yaratan, yaratırken de yorgunluk duymamış olan Allah’ın, ölüleri diriltmenin ölçüsünü koyabileceğini göremediler mi? Evet o, her şeye bir ölçü koymuştur.

Gökleri ve yeri yaratan ve onları yaratmaktan yorulmayan Allah'ın ölüleri de diriltmeye gücünün yeteceğini görmüyorlar mı? Elbette onun her şeye gücü yeter.

Onlar görmediler mi ki, gökleri ve yeri yaratan ve bundan yorulmayan Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir? Evet, hiç şüphe yok ki, Onun herşeye gücü yeter.

Görmediler mi ki; gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorgunluğa düşmeyen Allah, ölüleri diriltmeye de kadirdir. Evet, O her şeye kadirdir.

iy daħı görmediler mi bayıķ Tañrı ol kim yarattı gökleri daħı yiri daħı 'āciz olmadı yaratmaġında anları ķaadırdur anuñ üzere kim dirüre ölüleri? evet bayıķ ol her nesene üzere ķaadırdur.

Görmezler mi Tañrı Ta‘ālā oldur kim yaratdı gökleri, yirleri daḫı?Ta‘ab çekmedi anları yaratmaḳda. Ol ḳādir degül midür ölüleri diriltmege?Evet, ol her nesneye ḳādirdür.

Məgər onlar göyləri və yeri yaratmış və onları yaratmaqdan yorulmamış Allahın ölüləri də diriltməyə qadir olduğunu görüb anlamırlarmı? Bəli, O, hər şeyə qadirdir!

Have they not seen that Allah, Who created the heavens and the earth and was not wearied by their creation, is Able to give life to the dead? Aye, He verily is Able to do all things.

See they not that Allah, Who created the heavens and the earth, and never wearied with their creation,(4812) is able to give life to the dead? Yea, verily He has power over all things.

4812 Cf. 2:255 (Verse of the Throne): "His Throne doth extend over the heavens and the earth, and He feeleth no fatigue in guarding and preserving the... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.