16 Mayıs 2021 - 4 Şevval 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vefî ḣalkikum vemâ yebuśśu min dâbbetin âyâtun likavmin yûkinûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Sizin yaratılışınızda ve (Allah’ın) türetip-yaydığı (bütün) canlılarda, (aklını ve vicdanını kullanan ve) kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler (ibret verici alâmetler) açıktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve sizin yaratılışınızda ve yürüyen mahlukatı yayışında iyice inanıp anlamış topluluğa deliller var.

Abdullah Parlıyan Meali

Kendi yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda da, kesin bilgiyle inananlar için mesajlar, ibretler vardır.

Ahmet Tekin Meali

Sizin yaratılışınızda ve üremesini sağlayıp yaygınlaştırmaya devam ettiği canlılarda, ilme, delile ve gerekçeye itibar eden ve kesin inanan bir kavim için Allah'ın kudretini gösteren deliller vardır.

Ahmet Varol Meali

Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı bütün canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir topluluk için ayetler vardır.

Ali Bulaç Meali

Sizin yaratılışınızda ve türetip-yaydığı canlılarda kesin bilgiyle inanan bir kavim için ayetler vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Sizi yaratmasında da, (muhtelif cins ve şekillerde) üretib yaydığı hayvanlarda da, gerçekten tasdik edecek bir kavim için (Allah'ın kudret ve vahdaniyyetine delâlet eden ibret ve) alâmetler var.

Bahaeddin Sağlam Meali

Yaradılışınızda ve (Allah’ın) üretip yaydığı hayvanlarda da, araştırıp inanan bir toplum için önemli ayetler vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı canlıların yaratılışında, kesin olarak inananlar için dersler vardır.

Besim Atalay Meali (1962)

Sizi yaratmasında, hayvanları yaratmasında — şüphesi olmayan bir ulus için— belgeler vardır

Cemal Külünkoğlu Meali

Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanacak kimseler için (ibret dolu) deliller vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey insanlar! Sizin yaratılmanızda ve canlıların yeryüzünde yayılmasında, kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Sizin yaratılışınızda ve Allah’ın (yeryüzüne) yaydığı her bir canlıda da kesin olarak inanan bir toplum için elbette nice deliller vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Sizin yaratılışınızda ve (Allah'ın) yeryüzünde yaydığı canlılarda, kesin olarak inanan bir toplum için ibret verici işaretler vardır.  *

Edip Yüksel Meali

Sizin yaratılışınızda ve yaydığı tüm canlılarda kuşkusuz bir inanca sahip bir toplum için ayetler var.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Sizin yaratılışınızda ve çeşitli canlıları yeryüzüne yaymasında kesin olarak inanan kimseler için ibretler vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hayvanâtı tenevvü' ettirip üreterek sizi yaratmasında da yakîn edinecek bir kavm için çok âyetler var

Erhan Aktaş Meali

Sizin yaratılışınızda ve üretip yaydığı canlı varlıklarda “gerçek bilgi” sahibi olan bir toplum için âyetler vardır.

Hasan Basri Çantay Meali

(Allahın) sizi yaratmasında ve yer yüzüne yayıb üretmekde olduğu herbir canlıda da sağlam bilgi edinecek bir zümre için âyetler (delâletler, ibretler) vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Hem sizin yaratılışınızda ve (yeryüzünde yaratıp) yaymakta olduğu hareketli her canlıda, kat'î olarak îmân edecek bir topluluk için deliller vardır.(3)*

İlyas Yorulmaz Meali

Sizin yaratılışınızda ve canlıların yayılıp çoğalmasında, inancında tatmin olmuş bir topluluk için de pek çok işaretler var.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Sizi yaratmasında da ve yeryüzünde yürüyen hayvanları yaymasında da yakînen bilip inananlar için de birtakım alâmetler vardır.

Kadri Çelik Meali

Sizin yaratılışınızda ve türetip yaydığı canlılarda da kesin bilgiyle inanan bir kavim için (nice) ayetler vardır.

Mahmut Kısa Meali

Ayrıca, bizzat kendi yaratılışınızda ve Allah’ın yeryüzüne serpiştirdiği çeşit çeşit canlılarda, Rablerineiçtenlikle inanan bir toplum için nice ibret verici deliller vardır.

Mehmet Okuyan Meali

Sizin yaratılışınızda ve (Allahın yeryüzünde) yaydığı canlılarda, kesin bir şekilde inanan bir toplum için dersler vardır.

Mehmet Türk Meali

Sizin kendi yaratılışınızda ve (Allah’ın) yeryüzünde üretip durmakta olduğu canlılarda gönülden inanan bir toplum için mûcizeler vardır.

Muhammed Esed Meali

Kendi yaratılışınızda ve O'nun [yeryüzüne] serpiştirdiği hayvan (tür)ler(in)de bütün kalpleriyle inananlar için mesajlar vardır. 3

Mustafa Çavdar Meali

Gerek sizin yaratılışınızda gerekse yeryüzünde yaydığı diğer canlılarda gönülden inanacak bir toplum için nice ayetler/deliller vardır. 2/164, 30/20...22

Mustafa İslamoğlu Meali

Hem sizin yaratılışınızda hem de O’nun yeryüzüne yaydığı diğer tüm yürüyen canlı türlerinde gönülden inanacaklar için tarifsiz mesajlar vardır.[4467]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve sizin yaradılışınızda ve neşrettiği her bir canlı şeyde yakinen bilip inanırlar olan bir kavim için ibretler vardır.

Suat Yıldırım Meali

Siz insanların yaratılışınızda ve Allah'ın dünyanın her tarafında yaydığı canlılarda, kesin bilgiye ulaşıp gerçekleri tasdik edecek kimseler için deliller vardır.

Süleyman Ateş Meali

Sizin yaratılışınızda ve (yeryüzünde) yaymakta olduğu canlılarda, kesin olarak inananlar için ibretler vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sizin yaratılışınızda ve canlıların dağılımında, ikna olmak isteyen bir topluluk için göstergeler (ayetler) vardır.

Şaban Piriş Meali

Sizin yaratılışınızda da yeryüzünde yaydığı canlılarda da iyice bilen bir toplum için ayetler vardır.

Ümit Şimşek Meali

Gerek sizin yaratılışınızda, gerekse Allah'ın yeryüzüne yaydığı canlılarda, kesin bir bilgiyle iman edecek bir topluluk için âyetler vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve sizin yaratılışınızda, her yana yaydığı canlılarda, kesinliği yakalayan bir topluluk için ibretler, işaretler vardır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı yaradılışuñuzda sizüñ daħı anuñ içinde kim ŧaġıdur cānaverdan nişānlardur ķavma kim gümānsuz olurlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sizin yaradılışınızda və (Allahın yer üzünə) yayıb səpələdiyi canlılarda tam yəqinliklə inanlar üçün (Allahın birliyinə, qüdrət və əzəmətinə, qiyamət gününün haqq olmasına dəlalət edən) əlamətlər vardır.

M. Pickthall (English)

And in your creation, and all the beasts that He scattered in the earth, are portents for a folk whose faith is sure.

Yusuf Ali (English)

And in the creation(4738) of yourselves and the fact that animals are scattered (through the earth), are Signs for those of assured Faith.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.