26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-emmâ-lleżîne keferû efelem tekun âyâtî tutlâ ‘aleykum festekbertum ve kuntum kavmen mucrimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

İnkâr edenlere gelince; onlara, "Size karşı ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayan (müstekbirler) ve suçlu-günahkâr (mücrimler olarak inkâr ve itiraza kalkışan) bir kavim olup (çıkmıştınız!) " diye (hatırlatılacaktır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve ama kafir olanlara gelince: Âyetlerim okunmuyor muydu size? Derken ululandınız ve mücrim bir topluluk oldunuz.

Abdullah Parlıyan Meali

Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edip, inkâr edenlere şöyle denilecek: “Mesajlarımız size iletilmedi mi? Aslında iletildi, ama siz küstahça büyüklük tasladınız ve böylece günaha saplanmış bir toplum oldunuz.”

Ahmet Tekin Meali

Allah'ı ve peygamberlerini inkârda ısrar edip küfre saplananlara ise:
“Size âyetlerim, Kur'ân'ım okunmadı mı? Büyüklük tasladınız, azgınlık ve zorbalık ettiniz, İslâm'a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsi, suçlu, günahkâr bir toplum oldunuz.” buyurulur.

Ahmet Varol Meali

İnkar edenlere gelince (onlara denir ki): "Ayetlerim size okunuyordu, ama siz büyüklendiniz ve günahkar bir topluluk oldunuz değil mi?"

Ali Bulaç Meali

İnkar edenlere gelince; 'Size ayetlerim okunduğunda büyüklük taslayan (müstekbir olan)lar ve suçlu-günahkar bir kavim olanlar sizler değil miydiniz?'

Ali Fikri Yavuz Meali

Kâfir olanlara ise, (şöyle denecek): Ayetlerim size okunurken kibirleniyordunuz ve günahkâr bir toplum bulunuyordunuz, değil mi idi?

Bahaeddin Sağlam Meali

Amma kâfirler ise, onlara: “Ayetlerim size okunurdu, siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir toplum oldunuz değil mi?”

Bayraktar Bayraklı Meali

İnkâr edenlere şöyle denilecektir: “Âyetlerim size okunmuyor muydu? Neden büyüklenip, suçlu bir toplum oldunuz?”

Besim Atalay Meali

Kâfirlere gelince: «Size benim âyetlerim okunmaz mıydı? Büyüklük tasladınız, günahlı bir ulussunuz!

Cemal Külünkoğlu Meali

İnkâr edenlere şöyle denir: “Ayetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir toplum olmuştunuz değil mi?”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ama, inkar eden kimselere denir ki: "Ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir millet olmuştunuz değil mi?"

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İnkâr edenlere gelince, onlara şöyle denir: “Âyetlerim size okunmuştu da sizler büyüklük taslamış ve günahkâr bir kavim olmuş değil miydiniz?”

Diyanet Vakfı Meali

Ama inkâr edenlere gelince onlara: Âyetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz, değil mi? denilir.

Edip Yüksel Meali

İnkar edenlere gelince: "Ayetlerimiz size okunmuş ve siz de büyüklenip suçlu bir topluluk olmamış mıydınız?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ama kâfirlere gelince; onlara da denilir ki; "Size âyetlerim okunmadı mı? Siz büyüklük tasladınız ve günah işleyen bir kavim oldunuz değil mi?

Elmalılı Meali (Orijinal)

Küfredenlere gelince: değilmi karşınızda benim âyetlerim okunurdu da siz kibirlenmek istedinizdi ve mücrim bir kavm idiniz?

Erhan Aktaş Meali

Fakat gerçeği yalanlayan nankörlere denir ki: “Ayetlerim size okunduğu zaman, büyüklük taslayarak suç işleyen bir halk olmuştunuz değil mi?”

Hasan Basri Çantay Meali

Küfredenlere gelince: (Onlara da şöyle denilecek:) «Karşınızda âyetlerim okunurken büyüklük taslayanlar, günahkârlar güruhu olanlar sizler değil miydiniz»?

Hayrat Neşriyat Meali

İnkâr edenlere gelince, (onlara da şöyle denilir:) “Size âyetlerim okunmuyor muydu? Fakat (siz) büyüklük tasladınız ve bir günahkârlar topluluğu oldunuz.”

İlyas Yorulmaz Meali

Doğruları inkâr edenlere “Size benim ayetlerim okunmadı mı? Siz doğruları inkâr eden bir topluluk olduğunuz için büyüklendiniz.”

İsmail Hakkı İzmirli

Kâfir olanlaraysa şöyle denecek: «— Size âyetlerimiz okunmuyor muydu? Elbette okundu ama siz imanı kibirinize yediremediniz. Günahkâr bir kavim oldunuz»;

Kadri Çelik Meali

Küfre sapanlara ise, “Size ayetlerim okunmadı mı? Ama siz büyüklük tasladınız ve siz zaten günah işleyen bir kavim idiniz (denir).”

Mahmut Kısa Meali

Hakikati inkâr edenlere gelince; Allah onlara, “Ey zâlimler!” diyecek, Bu Günle karşılaşacağınızı haber veren ayetlerim size tebliğ edilmemiş miydi ve siz, ayetlerime karşı büyüklük taslayıp günaha saplanan bir toplum olmamış mıydınız?”

Mehmet Türk Meali

Kâfirlere ise: “Âyetlerim okunduğunda büyüklük taslayarak günâhkâr bir toplum olanlar sizler değil miydiniz?”

Muhammed Esed Meali

Hakikati inkar edenlere ise [şöyle denecek:] “Mesajlarımız size iletilmedi mi? Aslında (iletildi, ama) siz küstahça büyüklük tasladınız ve böylece günaha saplanmış bir toplum oldunuz:

Mustafa Çavdar Meali

Allah’ın ayetlerini örtbas eden kâfirlere denir ki: – Ayetlerim size okunduğunda onlara karşı küstahça böbürlenip suçlu bir toplum haline gelen kimseler siz değil miydiniz? 23/99...108

Mustafa İslamoğlu Meali

İnkârda direnenler var ya! (Onlara denilecek ki): “Mesajlarım size tebliğ edilmemiş miydi? Aksine (edilmişti), ama siz küstahça böbürlenmiş ve günahkâr bir toplum olmayı yeğlemiştiniz.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Kâfir olanlara ise şöyle (denilecektir): «Değil mi ki, size karşı âyetlerımiz okundukça siz kibirlendiniz ve günahkârlar olan bir kavim oldunuz?»

Suat Yıldırım Meali

Kâfirlere ise yüce Allah tarafından, şöyle denilir: “Âyetlerim size okunduğunda siz büyüklük taslamış ve hep suç işleyen kimseler olmuştunuz değil mi? ”

Süleyman Ateş Meali

Ama inkar edenlere gelince (onlara da şöyle denir): "Ayetlerim size okunurdu, fakat siz büyüklük tasladınız ve suçlu bir toplum oldunuz değil mi?"

Süleymaniye Vakfı Meali

Ayetleri görmezlikten gelenlere (kafirlere) şöyle denilecektir: “Ayetlerimiz size okunmamış mıydı? Ama kendinizi büyük görüp suçlu bir topluluğa dönüşmüştünüz.”

Şaban Piriş Meali

Ama, inkar eden kimselere denir ki:-Ayetlerim size okunmuş, siz de büyüklenip suçlu bir toplum olmuştunuz değil mi?

Ümit Şimşek Meali

İnkâr edenlere gelince: Size âyetlerimiz okunmamış mıydı? Oysa siz büyüklük tasladınız ve bir mücrimler güruhu olup çıktınız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İnkâr ve nankörlüğe sapmış olanlara gelince, onlara şöyle denecek: "Ayetlerimiz karşınızda okunurdu ama siz büyüklük taslardınız, suç işleyen bir toplum oldunuz, öyle değil mi?"

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ammā anlar kim kāfir oldılar “iy olmadı mı dı āyetlerüm oķınur üzerüñüze? pes kibr eyledüñüz daħı olduñuz bir ķavm yazuķlular.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Kafir olanlara isə (belə deyiləcəkdir): “Məgər ayələrim (dünyada) sizə oxunmurdumu?! Amma siz (onlara qulaq asmağa, iman gətirməyə) təkəbbür göstərdiniz və günahkar bir tayfa oldunuz!

M. Pickthall (English)

And as for those who disbelieved (it will be said unto them): Were not Our revelations recited unto you? But ye were scornful and became a guilty folk.

Yusuf Ali (English)

But as to those who rejected Allah, (to them will be said): "Were not Our Signs rehearsed to you? But ye were arrogant, and were a people given to sin!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.