27 Şubat 2021 - 15 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 3. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne fî-ssemâvâti vel-ardi leâyâtin lilmu/minîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz mü’minler (ve inanmak isteyenler) için, göklerde ve yerde (nice) ayetler (mesaj dolu ibretler) vardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki göklerde ve yeryüzünde deliller var elbet inananlara.

Abdullah Parlıyan Meali

Bakın, göklerde ve yerde inananlar için, ibret dolu mesajlar vardır.

Ahmet Tekin Meali

Göklerde ve yerde, mü'minler için, Allah'ın kâinatı hikmete dayalı idare ettiğini, kudretini, birliğini gösteren nice âyetler, deliller, işaretler vardır.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde mü'minler için ayetler vardır.

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz, mü'minler için göklerde ve yerde ayetler vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki göklerde ve yerde müminler için (Allah'ın birliğine, kudret ve azametine delâlet eden) alâmetler var.

Bahaeddin Sağlam Meali

Hiç şüphesiz göklerde ve yerde, müminler için önemli ayetler vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için deliller vardır.

Besim Atalay Meali

Göklerde, yerde inanmış olanlarçin, nice nice ibretler var!

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde inanan(mak isteyen)ler için (Allah'ın birliğine ve kudretine dair) nice deliller vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerde ve yerde inananlara nice dersler vardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz, göklerde ve yerde, inananlar için (Allah’ın varlığını ve birliğini gösteren) nice deliller vardır.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde inananlar için birçok âyetler vardır.  *

Edip Yüksel Meali

İnananlar için göklerde ve yerde ayetler var.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için birçok âyetler vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Her halde Göklerde ve Yerde mü'minler için âyetler var

Erhan Aktaş Meali

Kuşkusuz göklerde ve yeryüzünde inananlar için âyetler¹ vardır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhe yok ki göklerde ve yerde mü'minler için kat'î âyetler (delâletler, ibretler) vardır.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki göklerde ve yerde, mü'minler için elbette deliller vardır.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

İnananlar için göklerde ve yerde işaretler olduğu gibi,

İsmail Hakkı İzmirli

Göklerde ve yerde mü/minler için vahdaniyet ve kudretine ait alâmetler vardır.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz müminler için göklerde ve yerde (nice) ayetler vardır.

Mahmut Kısa Meali

Göklerde ve yerde, inanmaya gönlü olanlar için Allah’ın varlığını, birliğini, sonsuz kudret ve merhametini gözler önüne seren nice alâmetler, mûcizeler ve deliller vardır.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz, inananlar için göklerde ve yerde (nice) mûcizeler vardır.

Muhammed Esed Meali

Bakın, göklerde ve yerde inan[mak istey]enler için (ibret dolu) mesajlar vardır. 2

Mustafa Çavdar Meali

Hiç şüphesiz, göklerde ve yerde inanacak bir toplum için nice ayetler/deliller vardır. 51/20-21

Mustafa İslamoğlu Meali

Elbet göklerde ve yerde inan(maya gönlü ol)anlar için sayısız mesajlar vardır.[4466]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, göklerde ve yerde mü'minler için elbette ibretler vardır.

Suat Yıldırım Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde müminler için Allah'ın kudret ve hikmetine dair çok deliller vardır.

Süleyman Ateş Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde, inananlar için ibretler vardır.

Süleymaniye Vakfı Meali

İnanıp güvenecekler için göklerde ve yerde göstergeler (ayetler) olduğu kesindir.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz göklerde ve yerde inanacaklar için belgeler vardır.

Ümit Şimşek Meali

İman edenler için göklerde ve yerde nice âyetler vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kuşkusuz, göklerde ve yerde, iman sahipleri için sayısız ayetler vardır.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ gökler içinde daħı yirde nişānlardur mü’minlere.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, göylərdə və yerdə mö’minlər üçün ibrətlər vardır!

M. Pickthall (English)

Lo! in the heavens and the earth are portents for believers.

Yusuf Ali (English)

Verily in the heavens(4737) and the earth, are Signs for those who believe.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.