3 Mart 2021 - 19 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 27. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Veli(A)llâhi mulku-ssemâvâti vel-ard(i)(c) ve yevme tekûmu-ssâ’atu yevme-iżin yaḣseru-lmubtilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. (Gelmesi kesin olan İslami medeniyet ve sonrası kıyamet) Saatinin kopacağı gün, (evet işte) o gün, bâtılda olanlar hüsrana uğrayanların ta kendileridir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve Allah'ındır göklerin ve yeryüzünün saltanatı ve tedbiri ve kıyametin koptuğu gün, gerçeği kabul etmeyip boş şeylere kapılanlar, ziyan ederler.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerin ve yerin saltanatı ve yönetimi Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün, gerçeği kabul etmeyip boş şeylere kapılanlar, zarar ve ziyana uğrayacaklardır.

Ahmet Tekin Meali

Göklerin ve yerin mülkü ve hükümranlığı Allah'a aittir. Kıyametin kopacağı ânın geldiği gün, işte o gün, bâtıl yolda gidenler, bâtılın hâkimiyetini temin için hakkı baskı altında tutan güç ve iktidar sahipleri hüsrana uğrayacaklardır.

Ahmet Varol Meali

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün, işte o gün batıl üzere olanlar hüsrana uğrarlar.

Ali Bulaç Meali

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet-saatinin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün de, o bâtıl üzere bulunan kâfirler, o günde hüsrana (cehenneme) düşeceklerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Göklerin ve yerin mülkiyet ve idaresi Allah’ındır. Kıyamet koptuğu zaman, işte o gün boşa uğraşanlar zararlı çıkarlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Göklerin ve yerin egemenliği yalnız Allah'a aittir. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, yanlış yola sapanlar kaybedeceklerdir.

Besim Atalay Meali

Göklerin de, yerin de mülkü Allahın, kıyametin koptuğu gün, bâtılcılar ziyandalar

Cemal Külünkoğlu Meali

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün (hayatlarında anlayamadıkları) gerçekleri geçersiz kılmaya çalışanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah'ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün, batıl sözlere uymuş olanlar hüsranda kalırlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’ındır. Kıyamet kopacağı gün, işte o gün batıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Diyanet Vakfı Meali

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün var ya, işte o gün bâtıla sapanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Edip Yüksel Meali

Göklerin ve yerin yönetimi ALLAH'a aittir. Saat (dünyanın sonu) gerçekleştiği gün, işte o gün batılı savunanlar hüsrana uğrayacaktır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Göklerin ve yerin mülkü sadece Allah'ındır. Kıyâmetin kopacağı gün varya, işte o gün batıla sapanlar hep hüsrana düşecekler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve Allahındır bütün Göklerin ve Yerin mülkü, ve o gün ki saat gelecek o gün o mubtıller hep husrâna düşeceklerdir

Erhan Aktaş Meali

Göklerin ve yeryüzünün mülkü Allah'a aittir. Sa'at'ın¹ kopacağı o gün, İzin Günü², sapkın yolda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.*

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerin ve yerin mülk (-ü tasarruf) u Allahındır. Baatıla sapanlar kıyametin kopacağı gün, (işte) o gün hüsrana düşecekdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyâmet kopacağı gün, (işte) o gün(âyetlerimizi) boşa çıkarmaya çalışanlar hüsrâna uğrayacaktır.

İlyas Yorulmaz Meali

Göklerde ki ve yerlerde ki mülkün sahibi Allahdır. Kıyamet saati meydana geldiğinde batılda olanlar hayal kırıklığına uğrayacaklar.

İsmail Hakkı İzmirli

Göklerin, yerin mülk ve saltanatı Allah/ındır. Kıyametin koptuğu gün, işte o gün bâtıl ile vakit geçiren kâfirler ziyana uğrayacaklar.

Kadri Çelik Meali

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Kıyametin kopacağı gün, (işte) o gün, batılda olanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Mahmut Kısa Meali

Göklerin ve yerin mutlak hükümranlık ve egemenliği, yalnızca Allah’a aittir. Bunun içindir ki, Son Saat gelip çattığı Gün, Dünyada Allah’ın egemenliğini reddederek O’nun hükümlerini geçersiz kılmaya çalışanlar, işte o Gün müthiş bir hüsrana uğrayacaklardır.

Mehmet Türk Meali

Göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. Kıyametin kopacağı gün var ya! İşte o gün bâtıl peşinde koşanlar, gerçekten perişan olurlar.

Muhammed Esed Meali

Çünkü, göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır ve Son Saat'in gelip çattığı gün -o Gün, [hayatlarında anlayamadıkları her şeyi] 29 geçersiz kılmaya çalışanlar ziyana uğrayacaklardır.

Mustafa Çavdar Meali

Zira göklerin ve yerin hükümranlığı Allah’a aittir. O saat dünyanın sonunun geldiği gün, işte o gün Allah’ın ayetlerini etkisiz ve geçersiz kılmak isteyenler kesinlikle kaybedecekler. 35/37, 39/59, 40/50

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama göklerin ve yerin mülkü Allah’a aittir. Ve o saatin geldiği gün, işte o gün, varlığı anlam ve amacından soyutlayanlar kaybedecekler.[4493]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. Ve o gün ki, kıyamet kopar, o gün mubtil olanlar hüsrâna düşer.

Suat Yıldırım Meali

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet saati gelip çattığı gün, işte o gün batıl dâva peşinde olanlar, en büyük kayba uğrayacaklardır.

Süleyman Ateş Meali

Göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O sa'at başladığı gün, işte o gün (Allah'ın ayetlerini etkisiz bırakmağa çalışan) iptalciler hüsrana uğrayacaktır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerde, yerde ve kıyamet saatinin geldiği o günde, bütün yetkiler Allah’ın elindedir. Boş işlere dalanlar o gün kaybedeceklerdir.

Şaban Piriş Meali

Göklerin ve yerin hakimiyeti Allah'ındır. Kıyamet koptuğu gün, işte o gün batılcılar hüsrana uğrar.

Ümit Şimşek Meali

Göklerin ve yerin egemenliği Allah'ındır. Kıyametin koptuğu gün en büyük ziyana uğrayanlar ise, bâtılın peşindekilerdir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Göklerin ve yerin mülkü/saltanatı Allah'ındır. Kıyamet kopunca, işte o gün, gerçekleri hükümsüz kılanlar hüsrana uğrayacaklardır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı Tañrı’nuñdur gökler pādişāhlıġı daħı yirüñ. daħı ol gün kim ŧura ķıyāmet ol gün ziyānlu ola bāŧıl eyleyiciler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göylərin və yerin hökmü ancaq Allahın əlindədir. Qiyamət qopacağı gün – məhz o gün batil danışanlar (Allaha iftira yaxanlar) ziyana uğrayacaqlar!

M. Pickthall (English)

And unto Allah belongeth the Sovereignty of the heavens and the earth; and on the day when the Hour riseth, on that day those who follow falsehood will be lost.

Yusuf Ali (English)

To Allah belongs the dominion of the heavens and the earth, and the Day that the Hour of Judgment is established,- that Day will the dealers(4765) in Falsehood perish!*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.