24 Şubat 2021 - 12 Receb 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Câsiye Suresi 11. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Hâżâ hudâ(en)(s) velleżîne keferû bi-âyâti rabbihim lehum ‘ażâbun min riczin elîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Oysa işte bu (Kur'an) bir hidayet (kaynağıdır) . Rablerinin ayetlerini inkâr edenler ise, onlar elbette (en) iğrenç olanından acı bir azaba (müstahaktırlar ve uğrayacaklardır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bu Kur'an, doğru yolu gösterir ve Rablerinin ayetlerini inkar edenlere gelince: Onlaradır elemli ve en çetin azabın cezası.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte bu Kur'ân dosdoğru yolu gösterir. Rablerinin ayetlerini inkâra şartlanmış olup tanımayanlara ise, en acıklı ve çetin bir azap vardır.

Ahmet Tekin Meali

Bu Kur'ân bir hidayet rehberidir. Rablerinin âyetlerini inkârda ısrar edip küfre saplananlara ise, en şiddetlisinden can yakıp inleten, müthiş bir azap vardır.

Ahmet Varol Meali

Bu (Kur'an) bir hidayettir (doğru yola iletici bir rehberdir). Rablerinin ayetlerini inkar edenlere ise iğrenç olanından, acıklı bir azap vardır.

Ali Bulaç Meali

İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler ise, onlar için, (en) iğrenç olanından acı bir azab vardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler ise, onlara, en şiddetlisinden acıklı bir azab vardır.

Bahaeddin Sağlam Meali

İşte doğru yol, bu Kur’andır. Rablerinin ayetlerini yalanlayanlara ise, çok kötü, elem verici bir azap vardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Bu Kur'ân, yol gösteren bir rehberdir. Rabblerinin âyetlerini inkâr edenler için çok çetin bir azap vardır.

Besim Atalay Meali

Doğru yol budur, Tanrının âyetlerin tanımamış olanlara, çok acı ağrıtan bir azap vardır!

Cemal Külünkoğlu Meali

İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok acı bir azap vardır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

İşte bu Kuran doğruluk rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenlere, onlara, tiksindiren, can yakan bir azap vardır.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

İşte bu (Kur’an) bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise elem dolu çok kötü bir azap vardır.

Diyanet Vakfı Meali

İşte bu Kur'an bir hidayettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en kötüsünden, elem verici bir azap vardır.

Edip Yüksel Meali

Bu bir rehberdir. Rab'lerinin ayetlerini inkar edenler için iğrenç ve acı bir azap vardır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Bu Kur'an bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere ise, en şiddetlisinden acıklı bir azab vardır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bu bir irşaddır, rablarının âyetlerine küfredenler ise onlara en fenâsından bir elîm azâb var

Erhan Aktaş Meali

Bu doğru yol göstericisidir. Rabblerinin ayetlerini yalanlayanlar için çok kötü bir azap vardır.

Hasan Basri Çantay Meali

Bu (Kur'an) bir hidâyetdir. Rablerinin âyetlerine küfredenler (e gelince:) Onlar için öyle bir azâb vardır (ki bu) çok elem verici bir azâb (nev'în) den (dir).

Hayrat Neşriyat Meali

Bu (Kur'ân), bir hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince, onlara en şiddetlisinden (pek) elemli bir azab vardır.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu (Kuranın ayetleri) en doğru yola ulaştırandır. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler için pisliklerden oluşan acıklı bir azap var.

İsmail Hakkı İzmirli

İşte bu Kur/an, bir rehberdir. Rablerinin âyetlerini tanımayanlar için şiddetli ve acıklı bir azap vardır [⁴].*

Kadri Çelik Meali

İşte bu (Kur'an) bir hidayettir. Rablerinin ayetlerini inkâr edenler (var ya), onlar için elim bir tiksindirici azap vardır.

Mahmut Kısa Meali

Bu ayetler, tüm insanlığa ışık tutan gerçek bir yol göstericidir. Bunun içindir ki, Rablerinin ayetlerini inkâr edenleri, tiksinti veren can yakıcı bir azap beklemektedir.

Mehmet Türk Meali

(Gerçekten) en doğru yolu gösteren rehber bu (Kur’an)’dır. Rablerinin âyetlerini inkâr edenlere gelince onlar için de en iğrenç olanından acıklı bir azap vardır.

Muhammed Esed Meali

[Allah'ın işaretlerine ve mesajlarına dikkatlice kulak vermek: işte] rehberliğ[in anlamı] budur; diğer taraftan, 8 Rablerinin mesajlarını inkara şartlanmış olanları, [yaptıkları] çirkinliklerin 9 bir karşılığı olarak acı bir azap beklemektedir.

Mustafa Çavdar Meali

İşte bu kitap/Kuran bir doğru yol kılavuzudur. Rabblerinin ayetlerini örtbas eden kâfirler var ya! Onlara en kötüsünden acıklı bir azap vardır. 2/2, 12/111

Mustafa İslamoğlu Meali

(Allah’ın âyetlerini izlemek…)[4471] İşte hidayet budur; bir de Rablerinin (kevnî ve vahyî) âyetlerini yok sayanlar var: işte onların hakkı, (bu) akıl almaz bayağılaşmadan dolayı[4472] elem verici bir azaba mahkûm olmaktır.[4473]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İşte bu, (Kur'an) bir rehber-i hidâyettir. Rablerinin âyetlerini inkâr eden kimseler ise onlar için pek şiddetlisinden bir acıklı azab vardır.

Suat Yıldırım Meali

Bu Kur'ân, hidâyet rehberidir. Rab'lerinin âyetlerini reddedenlere ise, en fenasından gayet acı bir azap vardır.

Süleyman Ateş Meali

İşte yol gösterici, bu(Kur'an)dır. Rablerinin ayetlerini tanımayanlar için çok çetin bir azab vardır!*

Süleymaniye Vakfı Meali

İşte doğru yol budur. Rablerinin (Sahiplerinin) ayetlerini görmezlikten gelenlerin hak ettiği, pis ve acıklı bir azaptır.

Şaban Piriş Meali

Bu (kitap), bir kılavuzdur. Rab'lerinin ayetlerine nankörlük edenlere acı bir felaket vardır.

Ümit Şimşek Meali

Bu Kur'ân bir hidayet rehberidir. Rablerinin âyetlerini inkâr edenler için ise, en kötüsünden acı bir azap vardır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

İyiye ve güzele bir kılavuzdur bu! Rablerinin ayetlerini inkâr edenler için, korkunç bir pislik azabı öngörülmüştür.

Eski Anadolu Türkçesi

uşbu ŧoġru yoldur. daħı anlar kim kāfir oldılar çalabı’ları āyetlerine anlaruñdur 'aźāb aġrıdıcı 'aźābdan.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bu (Qur’an) bir hidayətdir. Rəbbinin ayələrini inkar edənləri çox şiddətli, ağrılı-acılı bir əzab gözləyir.

M. Pickthall (English)

This is guidance. And those who disbelieve the revelations of their Lord, for them there is a painful doom of wrath.

Yusuf Ali (English)

This is (true) Guidance and for those who reject the Signs of their Lord, is a grievous Penalty of abomination.(4745)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.