5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 8. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ ilâhe illâ huve yuhyî ve yumît(u)(s) rabbukum ve rabbu âbâ-ikumu-l-evvelîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O'ndan başka İlah yoktur; hayat veren ve öldüren (yalnız kendisidir) . Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Yoktur ondan başka tapacak, diriltir ve öldürür; Rabbinizdir ve Rabbidir gelip geçen atalarınızın.

Abdullah Parlıyan Meali

O'ndan başka gerçek ilah yoktur, hayat veren ve öldüren O'dur. O sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da.

Ahmet Tekin Meali

Hak ilâh yalnızca O'dur. Hayat verir, yaşatır, eceller gelince de ölümü gerçekleştirir. Sizin Rabbinizdir, önceki atalarınızın Rabbidir.

Ahmet Varol Meali

O'ndan başka ilah yoktur. O öldürür ve diriltir. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Ali Bulaç Meali

O'ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O'ndan başka hiç bir İlâh yoktur; hem diriltir, hem öldürür. Hem sizin Rabbinizdir, hem de evvelki atalarınızın Rabbi...

Bahaeddin Sağlam Meali

O’ndan başka ilah (mabud ve yaratan) yoktur. Dirilten ve öldüren O’dur. Sizin de Rabbi’nizdir, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

O'ndan başka tanrı yoktur. O yaşatır ve öldürür. Sizin de, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Besim Atalay Meali

O'ndan özge Tanrı yok, O diriltir, O öldürür, hem sizin Tanrınız, hem de önce geçmiş bulunan atalarınızın

Cemal Külünkoğlu Meali

O'ndan başka hiçbir ilah yoktur, diriltir ve öldürür. (O,) sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O'ndan başka tanrı yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz önceki atalarınızın da Rabbidir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O’ndan başka hiçbir ilâh yoktur. Yaşatır, öldürür. O, sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Diyanet Vakfı Meali

O'ndan başka ilâh yoktur. (Her şeyi O) diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Edip Yüksel Meali

O'ndan başka tanrı yoktur. Yaşatır ve öldürür. Sizin de, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ondan başka hiçbir ilâh yoktur. O hem yaşatır, hem öldürür. O sizin de Rabbiniz, sizden önceki babalarınızın da Rabbidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ondan başka Tanrı yoktur, hem diriltir hem öldürür, hem sizin rabbınız hem de evvelki atalarınızın rabbı

Erhan Aktaş Meali

Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin ve sizden önceki atalarınızın Rabb'idir.

Hasan Basri Çantay Meali

Ondan başka hiçbir Tanrı yokdur. Hem diriltir, hem öldürür O, Sizin de, geçmiş atalarınızın da Rabbi (O) dur.

Hayrat Neşriyat Meali

O'ndan başka ilâh yoktur; (ancak O,) hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbi (O)dur.

İlyas Yorulmaz Meali

Yalnızca tek ilah Odur. Sizin ve daha önce yaşamış atalarınızın Rabbi hayat verir ve öldürür.

İsmail Hakkı İzmirli

O/ndan başka tapacak yoktur. O, diriltir. O öldürür. O, sizin de Rabbinizdir, evvelki babalarınızın da Rabbidir.

Kadri Çelik Meali

O'ndan başka ilah yoktur; diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir ve geçmiş babalarınızın da Rabbidir.

Mahmut Kısa Meali

O’ndan başka hükmüne kayıtsız şartsız boyun eğilecek bir otorite, bir tanrı yoktur! Hayat veren de O’dur, öldüren de O! Hem sizin, hem de önceki atalarınızın yegâne Rabb’idir O!

Mehmet Türk Meali

Dirilten ve öldüren tek ilâh, Odur. O sizin de Rabbinizdir geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

Muhammed Esed Meali

O'ndan başka ilah yoktur, hayat bağışlayan ve ölüm veren O'dur: O sizin de Rabbinizdir, geçmiş atalarınızın da.

Mustafa Çavdar Meali

Zira O’ndan başka ilah yoktur. Yaşatan da öldüren de O’dur. O, sizin de Rabbiniz, sizden önceki atalarınızın da Rabbidir/sahibidir. 2/255, 10/31, 11/61, 23/80

Mustafa İslamoğlu Meali

O’ndan başka ilâh yoktur; hayatı ve ölümü yaratan (Allah) sizin de Rabbinizdir, önden giden atalarınızın da Rabbidir.[4436]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O'ndan başka ilâh yoktur. O diriltir ve öldürür, sizin Rabbinizdir ve evvelki atalarınızın Rabbidir.

Suat Yıldırım Meali

7-Yakin, kesin bilgi ve itmi'nan peşinde iseniz, bilin ki O, göklerin, yerin ve ikisi arasındaki varlıkların Rabbidir. O'ndan başka tanrı yoktur. Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren de O'dur. Sizin ve daha önce gelmiş geçmiş atalarınızın da Rabbidir.

Süleyman Ateş Meali

O'ndan başka tanrı yoktur, yaşatır, öldürür. Sizin de Rabbiniz, önceki atalarınızın da Rabbidir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ondan başka ilah yoktur; can veren O, öldüren O’dur. O sizin Sahibinizdir, geçmiş atalarınızın da Sahibidir.

Şaban Piriş Meali

O'ndan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabb'iniz, sizden önceki atalarınızda Rabb'idir.

Ümit Şimşek Meali

Ondan başka tanrı yoktur; O diriltir ve öldürür. Sizin Rabbiniz de, gelip geçmiş atalarınızın Rabbi de Odur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Tanrı yoktur O'ndan başka! Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir O, önceki atalarınızın da Rabbidir,

Eski Anadolu Türkçesi

yoķdur Tañrı illā ol dirürür daħı öldürür çalabuñuz daħı atalaruñuz çalabı’sı öñdüngiler.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ondan başqa heç bir tanrı yoxdur. O həm dirildir, həm də öldürür. O həm sizin Rəbbiniz, həm də ulu babalarınızın Rəbbidir.

M. Pickthall (English)

There is no God save Him. He quickeneth and giveth death; your Lord and Lord of your forefathers.

Yusuf Ali (English)

There is no god but He: It is He Who gives life and gives death,- The Lord and Cherisher to you and your earliest ancestors.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.