8 Mart 2021 - 24 Receb 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fadlen min rabbik(e)(c) żâlike huve-lfevzu-l’azîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak (mü’minler bu saadete kavuşturulmuştur) . İşte asıl “büyük mutluluk ve kurtuluş” budur.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Rabbinden bir lütuf ve ihsan olarak; budur o büyük kurtuluşun, murada erişin ta kendisi.

Abdullah Parlıyan Meali

Rabbinin bir lütfudur bu ve en büyük zafer de budur.

Ahmet Tekin Meali

Bunların hepsi Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. Bu, işte bu, büyük mutluluktur.

Ahmet Varol Meali

Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur.

Ali Bulaç Meali

Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

Ali Fikri Yavuz Meali

(Bütün bunlar, kendilerine) Rabbinden bir kerem ve ihsan olarak verilmiştir. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Rabbinden bir ikram ve fazl olarak onlara verilir. İşte en büyük kazanç budur!

Bayraktar Bayraklı Meali

Rabbinden bir lütuf olarak işte, asıl büyük başarı budur.

Besim Atalay Meali (1962)

56,57. Tanrının katından erdem olarak, ilk ölümden başka, ölüm tatmazlar orda; Tanrının katından iyilik olarak, cehennem azabından onları koruyacak; bu ulu bir kazançtır

Cemal Külünkoğlu Meali

(Bu nimetler kendilerine) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

56,57. Orada, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabbin lütfuyla onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

Diyanet Vakfı Meali

(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.

Edip Yüksel Meali

Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm

Erhan Aktaş Meali

Bunlar senin Rabb'inden bir armağandır. İşte bu, en büyük kurtuluştur.

Hasan Basri Çantay Meali

(Bütün bunlar) Rabbinden bir fazl (-u kerem) olarak (verilmişdir). İşte bu, en büyük seâdetin ta kendisidir.

Hayrat Neşriyat Meali

56,57. İlk ölümden (dünyadaki vefatlarından) başka orada ölüm tatmazlar ve Rabbinden bir lütuf olarak (Allah) onları Cehennem azâbından korumuştur.(2) İşte büyük kurtuluş budur!*

İlyas Yorulmaz Meali

Sakınıp korunanlara Rablerinden bir lütuftur. Bu da büyük bir kurtuluştur.

İsmail Hakkı İzmirli

Bütün bu mükâfatlar Rabbin tarafından bir inayettir. İşte büyük kurtuluş budur.

Kadri Çelik Meali

(Bunların hepsi) Senin Rabbinden bir lütuftur ve işte büyük kurtuluş da budur.

Mahmut Kısa Meali

Bütün bunlar, Rabb’inin lütuf ve ihsanı sayesinde gerçekleşecektir. İşte en büyük başarı, en büyük kurtuluş budur!

Mehmet Türk Meali

56,57. Onlar orada Rabbinden bir lütuf olarak ilk ölümün dışında başka bir ölüm tatmayacakları gibi (Allah) onları cehennem azabından da koruyacaktır. İşte en büyük kurtuluş, budur.

Muhammed Esed Meali

Rabbinizin bir lütfu bu: 33 ve en büyük zafer bu olacak!

Mustafa Çavdar Meali

Rabbinden bir lütuf/ikram olarak. İşte en büyük kurtuluş da budur. 41/30...36

Mustafa İslamoğlu Meali

Rabbinin bir lutfudur bu: Bu, işte budur muhteşem başarı!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Rabbinden bir ihsan olarak. İşte budur, o pek büyük necât.

Suat Yıldırım Meali

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Müttakiler güvenli bir makamdadırlar: Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem Biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini, tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur!

Süleyman Ateş Meali

Rabbinden bir lutuf olarak (bu ni'metler kendilerine verilmiştir). İşte, o büyük başarı budur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu, Sahibinin ikramiyesi olacaktır. İşte büyük kurtuluş budur.

Şaban Piriş Meali

Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur.

Ümit Şimşek Meali

Bütün bunlar Rablerinden bir lütuftur. Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.

Eski Anadolu Türkçesi

fażl eylemek çalabuñdan. şol oldur ķurtılmaķ ulu.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sənin Rəbbindən bir lütf olaraq (ya Peyğəmbər!) Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!

M. Pickthall (English)

A bounty from thy Lord. That is the supreme triumph.

Yusuf Ali (English)

As a Bounty from thy Lord! that will be the supreme achievement!(4733)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.