22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 57. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fadlen min rabbik(e)(c) żâlike huve-lfevzu-l’azîm(u)

Senin Rabbinden bir fazl ve (lütuf) olarak (mü’minler bu saadete kavuşturulmuştur) . İşte asıl “büyük mutluluk ve kurtuluş” budur.

Rabbinden bir lütuf ve ihsan olarak; budur o büyük kurtuluşun, murada erişin ta kendisi.

Rabbinin bir lütfudur bu ve en büyük zafer de budur.

Bunların hepsi Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. Bu, işte bu, büyük mutluluktur.

Rabbinden bir lütuf olarak. İşte bu, büyük kurtuluştur.

Senin Rabbinden, bir fazl ve (lütuf) olarak. İşte büyük 'mutluluk ve kurtuluş' budur.

(Bütün bunlar, kendilerine) Rabbinden bir kerem ve ihsan olarak verilmiştir. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir.

Rabbinden bir ikram ve fazl olarak onlara verilir. İşte en büyük kazanç budur!

Rabbinden bir lütuf olarak işte, asıl büyük başarı budur.

56,57. Tanrının katından erdem olarak, ilk ölümden başka, ölüm tatmazlar orda; Tanrının katından iyilik olarak, cehennem azabından onları koruyacak; bu ulu bir kazançtır

(Bu nimetler kendilerine) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.

56,57. Orada, ilk ölümden başka bir ölüm tatmazlar. Rabbin lütfuyla onları cehennem azabından korumuştur. İşte büyük kurtuluş budur.

Bunlar, Rabbinden bir lütuf olarak verilmiştir. İşte bu büyük başarıdır.

(Bunlar) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir). İşte büyük kurtuluş budur.

Rabbinin bir lütfu olarak. İşte büyük zafer budur.

(Bunların hepsi) Rabbinden bir lütuf olarak (verilmiştir.) İşte büyük kurtuluş budur.

Hepsi rabbından bir fadl olarak, işte budur ancak fevzi azîm

Bunlar senin Rabb'inden bir armağandır. İşte bu, en büyük kurtuluştur.

(Bütün bunlar) Rabbinden bir fazl (-u kerem) olarak (verilmişdir). İşte bu, en büyük seâdetin ta kendisidir.

56,57. İlk ölümden (dünyadaki vefatlarından) başka orada ölüm tatmazlar ve Rabbinden bir lütuf olarak (Allah) onları Cehennem azâbından korumuştur.(2) İşte büyük kurtuluş budur!*

Bu sakınıp korunanlara Rablerinden bir lütuf ve büyük bir kurtuluştur.

Bütün bu mükâfatlar Rabbin tarafından bir inayettir. İşte büyük kurtuluş budur.

(Bunların hepsi) Senin Rabbinden bir lütuftur ve işte büyük kurtuluş da budur.

Bütün bunlar, Rabb’inin lütuf ve ihsanı sayesinde gerçekleşecektir. İşte en büyük başarı, en büyük kurtuluş budur!

Senin rabbinden bir lütuf olarak!
Çok Büyük Başarı / Kurtuluş işte budur.

56,57. İlk (tattıkları) ölüm dışında, orada artık ölüm tatmayacaklar.* (Allah) onları, Rabbinden bir lütuf olarak cehennem azabından korumuş (olacak)tır. Asıl büyük kurtuluş işte budur.*

56,57. Onlar orada Rabbinden bir lütuf olarak ilk ölümün dışında başka bir ölüm tatmayacakları gibi (Allah) onları cehennem azabından da koruyacaktır. İşte en büyük kurtuluş, budur.

Rabbinizin bir lütfu bu: 33 ve en büyük zafer bu olacak!

Rabbinden bir lütuf/ikram olarak. İşte en büyük kurtuluş da budur. 41/30...36

Rabbinin bir lutfudur bu: Bu, işte budur muhteşem başarı!

Rabbinden bir ihsan olarak. İşte budur, o pek büyük necât.

51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. Müttakiler güvenli bir makamdadırlar: Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan elbiseler giymiş olarak karşılıklı otururlar. Hem Biz onları güzel gözlü hurilerle evlendiririz. Onlar canlarının çektiği her meyveden rahatlıkla isterler. İlk ölüm dışında artık orada ölüm tatmazlar. Allah kendilerini, tarafından bir lütuf eseri olarak cehennem azabından korur. İşte en büyük mutluluk, en büyük başarı budur!

Rabbinden bir lutuf olarak (bu ni'metler kendilerine verilmiştir). İşte, o büyük başarı budur.

Bu, Sahibinin ikramiyesi olacaktır. İşte büyük kurtuluş budur.

Rabbinden bir lütuf olarak. İşte büyük kurtuluş budur.

Bütün bunlar Rablerinden bir lütuftur. Asıl büyük kazanç ve kurtuluş işte budur.

Rabbinden bir lütuf olarak böyledir. İşte budur o büyük başarı.

fażl eylemek çalabuñdan. şol oldur ķurtılmaķ ulu.

Tañrınuñ fażlı keremi bile. Oldur ulu sa‘ādete yitişmek.

Sənin Rəbbindən bir lütf olaraq (ya Peyğəmbər!) Bu, böyük qurtuluşdur (uğurdur)!

A bounty from thy Lord. That is the supreme triumph.

As a Bounty from thy Lord! that will be the supreme achievement!(4733)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.