16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 42. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İllâ men rahima(A)llâh(u)(c) innehu huve-l’azîzu-rrahîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ancak Allah'ın rahmet ettiği (mü’min, müttaki ve mücahit kulları) başka. (Onlara şefkat ve şefaat edilecektir.) Şüphesiz O, Üstün ve Güçlü olandır, Esirgeyendir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ancak Allah kime acırsa o başka; şüphe yok ki odur üstün ve rahim.

Abdullah Parlıyan Meali

Ancak Allah'ın yardım ettiği kimseler kurtulur, Şüphesiz O Allah, kâfirlerden intikam almaya karşı çok güçlü ve mü'minlere de çok acıyıp merhamet edendir.

Ahmet Tekin Meali

Ancak, Allah'ın rahmeti ve merhameti ile muamele ettiği kimselerin, mü'minlerin birbirlerine faydası olur, onlara yardım edilir. Kudretli hükümran olan O'dur. Engin merhamet sahibidir.*

Ahmet Varol Meali

Ancak Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O, güçlüdür, çok merhametlidir.

Ali Bulaç Meali

Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Şüphesiz O, üstün ve güçlü olandır, esirgeyendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değil. (Bunlar birbirlerine şefaat eden müminlerdir). Çünkü O Azîz'dir= kâfirlerden intikam alır, Rahîm'dir= müminlere merhamet eder.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah’ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz Allah, izzet, güç ve rahmet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah'ın acıdıkları hariç, çünkü O'nun her şeye gücü yeter; çok merhametlidir.

Besim Atalay Meali

Ancak Allah, bir kimseyi yarlıgamış buluna, O emredir, O yarlıgar

Cemal Külünkoğlu Meali

Yalnız, Allah'ın rahmet ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Yalnız, Allah'ın merhamet ettiği kimseler bunların dışındadır. O, şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Yalnız, Allah’ın yardım ettiği kimseler bunların dışındadır. Şüphesiz O, mutlak güç sahibidir, çok merhamet edendir.

Diyanet Vakfı Meali

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz O, üstündür, merhametlidir.

Edip Yüksel Meali

Yalnız ALLAH'ın merhamet ettikleri hariç. O Üstündür, Rahimdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok merhamet edicidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ancak Allahın rahmetiyle yarlıgadığı başka, çünkü o öyle azîz öyle rahîmdir

Erhan Aktaş Meali

Ancak Allah'ın rahmet ettiği kimseler hariç. Kuşkusuz O, Mutlak Üstün Olan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Allahın esirgediği kimseler böyle değil. Çünkü O, bizzat kâfirlerden intikaam almıya hakkıyle kaadir, (mü'minleri) çok esirgeyicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler müstesnâ. Şübhesiz ki Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet edici) olan ancak O'dur.

İlyas Yorulmaz Meali

Yalnızca Allahın merhamet edip bağışladıklarına yardım edilecek. Çünkü O çok güçlü ve merhametli olandır.

İsmail Hakkı İzmirli

Meğer ki Allah/ın merhamet ettiği kimseler olsun. Çünkü O, yegâne galiptir, merhametlidir.

Kadri Çelik Meali

Ancak Allah'ın rahmet ettiği başka. Hiç şüphesiz O üstün güç sahibi olandır, esirgeyendir.

Mahmut Kısa Meali

Ancak Allah’ın şefkat ve merhametini hak edenler başka! Onlar elbette ilâhî yardıma mazhar olacaklardır. Hiç kuşkusuz O, sonsuz kudret ve merhamet sahibidir. Allah’ın gazâbını hak edenlere gelince:

Mehmet Türk Meali

41,42. O gün, Allah’ın merhamet ettikleri dışında hiçbir dost, dosta fayda veremeyecek ve hiç kimse de yardım göremeyecektir. Şüphesiz O (Allah) çok şereflidir, pek merhametlidir.

Muhammed Esed Meali

Allah'ın rahmetini ve şefkatini bağışladığı kimseler hariç: yalnız O, kudret sahibidir, rahmet kaynağıdır.

Mustafa Çavdar Meali

Allah’ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz O’dur gücü sonsuz olan ve rahmetine sınır olmayan. 3/185, 6/16

Mustafa İslamoğlu Meali

Allah’ın rahmet ettiği kimseler müstesna: zira yalnızca O’dur her işinde mükemmel olan, sonsuz merhamet sahibi O’dur.[4456]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Şüphe yok ki o Allah, azîzdir, rahîmdir.

Suat Yıldırım Meali

41, 42. O gün dost dosta fayda veremez. Allah'ın merhametine mazhar olanlar dışında, kimseye yardım da edilmez. O, gerçekten azîzdir, rahîmdir (üstün kudret sahibidir, merhamet ve ihsanı boldur). [23, 101; 70, 10-11]

Süleyman Ateş Meali

Ancak Allah'ın acıdığı kimseler (kurtulur). Şüphesiz O, üstündür esirgeyendir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ama Allah’ın ikram edeceği kişiler olacaktır. O üstündür, ikramı boldur.

Şaban Piriş Meali

Allah'ın merhamet ettikleri dışında. Çünkü O, çok güçlü ve merhametlidir.

Ümit Şimşek Meali

Allah'ın rahmet ettikleri müstesna. Şüphesiz ki O herşeyin mutlak galibi ve sonsuz rahmet sahibidir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Allah'ın rahmet ettiği kimse müstesna. Allah Azîz'dir, Rahîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

illā ol kim raḥmet ķıldı Tañrı bayıķ ol beñdeşsüzdür raḥmet ķılıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Allahın rəhm etdiyi kimsədən başqa! Şübhəsiz ki, O, yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir!

M. Pickthall (English)

Save him on whom Allah hath mercy. Lo! He is the Mighty, the Merciful.

Yusuf Ali (English)

Except such as receive(4720) Allah.s Mercy: for He is Exalted in Might, Most Merciful.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.