5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fîhâ yufraku kullu emrin hakîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ki onda (o gecede) her hikmetli iş (konularına ve ayrıntılarına kadar) ayrılıp (sınıflandırılır ve görevli meleklere taksim edilir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

O gecede ayrılır, takdir edilir her hükmolunan iş.*

Abdullah Parlıyan Meali

O gecede yerli yerince, her iş ayırt edilir,

Ahmet Tekin Meali

O gece, hükümranlığımız altındaki bütün planların, hükümlerin, icraatların, ilâhî düzenin hikmete dayalı envanteri çıkarılır, ilgili meleklere iletilir.

Ahmet Varol Meali

Her hikmetli iş onda (o gecede) ayırt edilir.

Ali Bulaç Meali

Ki onda (o gecede) her hikmetli iş ayrılır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir, (rızık, ecel, iyi ve şerden ibaret bütün işler Kadir gecesinde yazılır).

Bahaeddin Sağlam Meali

Yerli yerinde olan her iş, o gecede ayırt edilir.

Bayraktar Bayraklı Meali

4,5. O gecede katımızdan verdiğimiz bir emirle bütün hikmetli işler belirlenir. Şüphesiz biz peygamberler göndeririz.

Besim Atalay Meali

4,5,6. Bizim katımızdan buyrum olarak, her sağlam iş o gecede de ayrılır, Tanrının katından bir rahmet olarak, peygamberler göndeririz, O işitir, O bilir

Cemal Külünkoğlu Meali

O gecede (Kur'an'ın inmeye başlamasıyla) hikmetli ve önemli her iş batıldan ayrılmıştır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

4,5,6,7. Katımızdan bir buyrukla, her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Doğrusu Biz öteden beri peygamberler göndermekteyiz. Eğer kesin olarak inanırsanız bilin ki, bu senin Rabbinden, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbinden bir rahmettir. O, işitendir, bilendir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

4,5,6,7. Katımızdan bir emirle her hikmetli iş o gecede ayırt edilir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, Rabbinden; göklerin, yerin ve bu ikisi arasındakilerin Rabbinden bir rahmet olarak biz peygamberler göndermekteyiz. O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Diyanet Vakfı Meali

4, 5, 6. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz, Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir.

Edip Yüksel Meali

Onda tüm bilgelik işleri belirlenir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

4,5,6. O gecede her hikmetli iş tarafımızdan bir emirle ayrılır. Gerçekten biz Rabbin tarafından bir rahmet olarak peygamberler göndeririz. Şüphesiz ki O, herşeyi işitir ve bilir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bir gece ki her hikmetli emir onda ayırd edilir

Erhan Aktaş Meali

Kararlaştırılmış işlerin hepsi, onda ayırt edilir.

Hasan Basri Çantay Meali

4,5,6. (O, bir gecedir ki) her hikmetli iş, nezdimizden bir emr ile, o zaman ayrılır. Hakıykat, biz Rabbinden bir (eser-i) rahmet olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki O, hakkıyle işidenin, (her şey'i) kemâliyle bilenin ta kendisidir.

Hayrat Neşriyat Meali

4,5,6. Katımızdan bir emirle, her hikmetli iş onda (o gecede) ayırd edilir. Çünki biz,Rabbinden bir rahmet olarak (peygamberler) göndericileriz. Doğrusu Semî' (herşeyi işiten), Alîm (hakkıyla bilen) ancak O'dur.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu kitabın içinde, her şeyin hükmü (emirler, yasaklar, doğrular ve yanlışlar) ayırt edilmiştir.

İsmail Hakkı İzmirli

O gece hikmete uygun olan her iş [⁴] nezdimizden sâdır olan bir emirle [⁵] ayrılır [⁶].*

Kadri Çelik Meali

Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırt edilir.

Mahmut Kısa Meali

O gece indirdiğimiz Kur’an sayesinde bütün hikmetli ve faydalı işler, insanı felâkete sürükleyecek şeytânî değer yargılarından, bâtıl inanç ve ideolojilerden ayırt edilir ve insanlığın hayatını düzenleyecek en mükemmel prensipler şeklinde hükme bağlanır.

Mehmet Türk Meali

4,5,6. (Ki) her önemli işe1 tarafımızdan bir emirle o gecede hükmedilir. Rabbinden bir rahmet olarak Peygamberleri gönderen Biziz. İşte O (Allah) hakkıyla işitendir, eksiksiz bilendir.*

Muhammed Esed Meali

O [gece]de, bütün [iyi ve kötü] şeyler arasındaki farklılık, hikmetle ortaya konmuştur, 5

Mustafa Çavdar Meali

O gecede (Kuran’ın inmesiyle) hikmetli her iş batıldan ayrılmıştır. 47/1.3

Mustafa İslamoğlu Meali

O gece, (iyi ve kötü) her iş ayrıştırılarak hikmetli bir hükme bağlanır,[4434]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O gecede her muhkem emir, ayırdedilir.

Suat Yıldırım Meali

4, 5, 6. O, öyle bir gecedir ki her hikmetli iş, tarafımızdan bir emir ile, o zaman yazılıp belirlenir. Rabbinden bir rahmet olarak hep resuller göndermekteyiz. Muhakkak ki O, her şeyi hakkıyla işitir ve bilir. *

Süleyman Ateş Meali

Her hikmetli emir, o gecede ayırdedilir;

Süleymaniye Vakfı Meali

Karara bağlanmış her iş, o gece paylaştırılır.

Şaban Piriş Meali

O gece, her hikmetli iş ayrılır.

Ümit Şimşek Meali

4,5,6. Herbir hikmetli iş o gecede tarafımızdan bir emirle ayırt edilir. Rabbinden bir rahmet olarak Biz peygamberler göndeririz. O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hikmetlerle dolu her iş ve oluş o gecede ayırt edilir,

Eski Anadolu Türkçesi

4-6. ol gice içinde ayrınılur ya'nį beyān eylenilür her hükm olınmış ya'nį bir yıldan bir yıla degin buyurmaġ-ıla ķatumuzdan. bayıķ biz olduķ viribiyiciler raḥmet çalabuñdan bayıķ ol işidicidür bilici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Hər bir hikmətli (dəyişilməsi mümkün olmayan) iş o gecə hökm (ayırd) olunur –

M. Pickthall (English)

Whereupon every wise command is made clear

Yusuf Ali (English)

In the (Night) is made distinct every affair of wisdom,(4691)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.