16 Mayıs 2021 - 4 Şevval 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Min fir’avn(e)(c) innehu kâne ‘âliyen mine-lmusrifîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Onları) Firavun'dan (ve zulüm ortaklarından azad eylemiştik) . Çünkü o, ölçüyü taşıran bir mütekebbirdi.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Firavun'dan; şüphe yok ki o haddi aşanlardan yücelik satan, ululanan biriydi.

Abdullah Parlıyan Meali

Firavun'un onların başına sardığı azaptan. Şüphesiz o Firavun, haddi aşanlardan ve büyüklük taslayan, ululanan biriydi.

Ahmet Tekin Meali

Firavun'dan da kurtardık. O, meşruiyet sınırını aşanlardan, ağır-adaletsiz hükümler içeren kanunlar koyup uygulayanlardan, günah-isyan ve inkâr bataklığına dalanlardan bir zorba, bir diktatördü.

Ahmet Varol Meali

Firavun'dan. Şüphesiz o ölçüyü taşıranlardan bir büyüklenici (zorba) idi.

Ali Bulaç Meali

Firavun'dan. Çünkü, o, ölçüyü aşan bir mütekebbirdi.

Ali Fikri Yavuz Meali

Firavun'dan (esaretinden ve oğullarının öldürülmesinden). Çünkü o azgın müsriflerdendi, (şirke varanlardandı).

Bahaeddin Sağlam Meali

Firavundan… O, gerçekten üstünlük taslayan ve müsriflerden idi.

Bayraktar Bayraklı Meali

30,31. Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.

Besim Atalay Meali (1962)

30,31. Horlayıcı azaptan, Firavun'un azabından İsrail oğulların kurtardık; o çok üstün bir fesatçıdır

Cemal Külünkoğlu Meali

30-31. Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavundan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

30,31. And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

30,31. Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

Diyanet Vakfı Meali

Yani Firavun'dan. Çünkü o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.  *

Edip Yüksel Meali

Firavun'dan. O, azgın bir diktatör idi.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Firavun'dan da kurtardık çünkü o üstünlük taslayıp haddi aşan bir zorbaydı.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Fir'avinden, çünkü o üstün müsriflerden idi

Erhan Aktaş Meali

Firavun'un zulmünden. Kuşkusuz o, müsriflerdendi.¹*

Hasan Basri Çantay Meali

30,31. Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.

Hayrat Neşriyat Meali

30,31. And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun'dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.

İlyas Yorulmaz Meali

Bozgunculuk yapan ve kendini yüce gören Firavundan (kurtardık)

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Çünkü o, kabarmıştı, haddi aşanlar katarına girmişti.

Kadri Çelik Meali

Firavun'dan (kurtardık). Şüphesiz o bir zorba idi, aşırı gidenlerdendi.

Mahmut Kısa Meali

Firavunun o müthiş azâbından! Gerçekten o, sınırı aşan azgın bir diktatör idi!

Mehmet Okuyan Meali

30,31. Yemin olsun ki biz, İsrailoğullarını küçük düşürücü o azaptan yani Firavundan kurtarmıştık. Şüphesiz ki o, haddini aşanlardan bir zorbaydı.

Mehmet Türk Meali

30,31. İsrâil oğullarını o küçük düşürücü azaptan ve haddi aşan diktatörlerden (birisi) olan Firavundan kesinlikle Biz kurtardık.

Muhammed Esed Meali

Firavun[un onların başına sardığı azap]tan; zaten o, kendi kişiliklerini harcayıp duranların 14 en başta gelenlerindendi;

Mustafa Çavdar Meali

Yani Firavun’dan. Çünkü O hak hukuk tanımayan bir zorbaydı. 7/104...110, 10/88...92, 44/19...33

Mustafa İslamoğlu Meali

Firavun’dan… Çünkü o, haddini bilmez küstahlardan biriydi.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Fir'avun'dan, şüphe yok ki, o, müsriflerden bir mütekebbir ol muştu.

Suat Yıldırım Meali

30, 31. Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi. *

Süleyman Ateş Meali

Fir'avn'dan. Çünkü o, (insanları ezip) ululanan, sınırı aşanlardan biri idi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Firavun’un çektirdiği azaptan... Çünkü o, kendini yüce gören ve aşırılıkları olan biriydi.

Şaban Piriş Meali

Firavundan, çünkü o, haddi aşan bir zorba idi.

Ümit Şimşek Meali

Onları Firavun'dan kurtardık. Gerçekten o haddini aşmış bir zorba idi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Firavun'dan kurtardık. Firavun, haddi aşanların büyüklük taslayanlarından biriydi.

Eski Anadolu Türkçesi

30-31. daħı bayıķ ķurtarduķ benį isrāyil’i 'aźābdan ħor eyleyici fir'avndan bayıķ ol oldı yücelik eyleyici fesād eyleyicilerden.

Bunyadov-Memmedeliyev

Fir’ondan (xilas etdik). Həqiqətən, o, təkəbbür göstərən, həddi aşanlardan idi!

M. Pickthall (English)

(We delivered them) from Pharaoh. Lo! he was a tyrant of the wanton ones.

Yusuf Ali (English)

Inflicted by Pharaoh, for he was arrogant (even) among inordinate transgressors.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.