17 Mayıs 2021 - 5 Şevval 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 30. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve lekad necceynâ benî isrâ-île mine-l’ażâbi-lmuhîn(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun, Biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan (böylece) kurtarıvermiştik.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki İsrailoğullarını aşağılatıcı bir azaptan kurtardık.

Abdullah Parlıyan Meali

Biz gerçekten İsrailoğullarını alçaltıcı bir azaptan kurtardık.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun, biz İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı, zillete düşürücü azaptan kurtardık.

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtardık.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azabtan kurtardık.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten İsraîloğullarını kurtarmıştık o zilletli azabdan:

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz (böylece) İsrailoğullarını alçaltıcı bir azaptan kurtardık.

Bayraktar Bayraklı Meali

30,31. Andolsun biz, İsrâiloğulları'nı o alçaltıcı azaptan, yani Firavun'dan kurtardık. Çünkü o, aşırı gidenlerden bir zorba idi.

Besim Atalay Meali (1962)

30,31. Horlayıcı azaptan, Firavun'un azabından İsrail oğulların kurtardık; o çok üstün bir fesatçıdır

Cemal Külünkoğlu Meali

30-31. Andolsun ki biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan, Firavundan kurtardık. Çünkü o, haddi aşan, büyüklük taslayan bir zorba idi.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

30,31. And olsun ki, İsrailoğullarını, azgın bir zorba olan Firavun'un alçaltıcı azabından kurtardık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

30,31. Andolsun, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan; Firavun’dan kurtardık. Çünkü o, haddi aşanlardan bir zorba idi.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun biz, İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.

Edip Yüksel Meali

İsrailoğullarını alçaltıcı zulümden kurtarmıştık;

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki biz İsrailoğullarını o aşağılayıcı azabdan kurtardık.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlım hakkı için, Beni İsraîli kurtarmıştık: o ihanetli azâbdan

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki İsrailoğulları'nı o alçaltıcı azaptan Biz kurtardık.

Hasan Basri Çantay Meali

30,31. Andolsun ki biz İsrâîl oğullarını o zillet verici azâbdan, Fir'avndan kurtardık. Hakıykat o, haddi aşanlardan bir mütekebbirdi.

Hayrat Neşriyat Meali

30,31. And olsun ki, İsrâiloğullarını o (pek) aşağılayıcı azabdan, Fir'avun'dan kurtardık. Çünki o üstünlük taslayan bir kimse idi, haddi aşanlardandı.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz, İsrail oğullarını aşağılayıcı bir azaptan kurtardık.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

* Biz İsrail oğullarını Firavunun hakaretli azabından [⁵] kurtardık.*

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık.

Mahmut Kısa Meali

Doğrusu Biz, İsrail Oğulları’nı onur kırıcı bir azaptan kurtarmıştık:

Mehmet Okuyan Meali

30,31. Yemin olsun ki biz, İsrailoğullarını küçük düşürücü o azaptan yani Firavundan kurtarmıştık. Şüphesiz ki o, haddini aşanlardan bir zorbaydı.

Mehmet Türk Meali

30,31. İsrâil oğullarını o küçük düşürücü azaptan ve haddi aşan diktatörlerden (birisi) olan Firavundan kesinlikle Biz kurtardık.

Muhammed Esed Meali

Biz gerçekten, İsrailoğulları'nı aşağılayıcı azaptan kurtardık,

Mustafa Çavdar Meali

And olsun ki biz İsrailoğullarını o alçaltıcı azaptan kurtarmıştık. 7/104.110, 10/88.92, 44/19...33

Mustafa İslamoğlu Meali

Böylece Biz İsrâiloğullarını aşağılayıcı bir belâdan[4450] kurtarmış olduk;*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, İsrailoğullarını o ihanetli azabtan kurtarmıştık.

Suat Yıldırım Meali

30, 31. Böylece, İsrailoğullarını gerçekten zelil eden, aşağılayan o işkenceden, Firavun'un işkencesinden kurtardık. Doğrusu, bu adam, haddini aşan, büyüklük taslayan zorbanın teki idi. *

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz, İsrail oğullarını o küçültücü azabdan kurtardık:

Süleymaniye Vakfı Meali

Böylece İsrailoğullarını aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk;

Şaban Piriş Meali

İsrailoğullarını da alçaltıcı azaptan kurtarmıştık.

Ümit Şimşek Meali

Böylece İsrailoğullarını o aşağılayıcı azaptan kurtarmış olduk.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, İsrailoğullarını, rezil edici bir azaptan kurtardık.

Eski Anadolu Türkçesi

30-31. daħı bayıķ ķurtarduķ benį isrāyil’i 'aźābdan ħor eyleyici fir'avndan bayıķ ol oldı yücelik eyleyici fesād eyleyicilerden.

Bunyadov-Memmedeliyev

İsrail oğularını isə o alçaldıcı əzabdan qurtardıq,

M. Pickthall (English)

And We delivered the Children of Israel from the shameful doom

Yusuf Ali (English)

We did deliver aforetime the Children of Israel from humiliating Punishment,(4711)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.