9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 24. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vetruki-lbahra rahvâ(en)(s) innehum cundun muġrakûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Siz geçtikten sonra) "Denizi (ikiye yarılıp arasında yol açılmış vaziyette) durgun ve açık bırakıp terk et, çünkü (Firavun ve ekibi) suda boğulacak bir ordudur" (felaket günleri gelmiştir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Deniz açılmışken öylece bırak, şüphe yok, onlar bir ordudur ki boğulacak.

Abdullah Parlıyan Meali

Denizi sen ve toplumun geçtikten sonra, açılmış durumda öylece bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Ahmet Tekin Meali

”Karşıya geçince, denizi olduğu gibi açık bırak. Onlar, denizde boğulacak askerî erkân ve ordudur.”

Ahmet Varol Meali

Denizi sakin bir halde bırak. Şüphesiz onlar boğulacak bir ordudur."

Ali Bulaç Meali

'Denizi durgun ve açık bırak. Çünkü suda boğulacak bir ordudur.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Denizi de (karşı yakaya geçtikten sonra, sana açılan yolu da kapamayıp) açık bırak; çünkü onlar (açık görecekleri bu yola girip) bir ordu halinde boğulmuş olacaklardır.”

Bahaeddin Sağlam Meali

“Ve denizi açık bırakarak git! Onlar gerçekten boğulacaklar.”

Bayraktar Bayraklı Meali

“Denizi sükûnetle geç/terk et; çünkü onlar boğulacak bir ordudur.”

Besim Atalay Meali (1962)

«Denizi sâkin bırak, evet onlar boğulacak bir sürüdür!»

Cemal Külünkoğlu Meali

“Denizi yarıp (ashabını geçirdikten sonra) onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulmayı hak etmiş bir ordudur.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Denizi sakin iken geride bırak, doğrusu onlar suda boğulacak bir ordudur."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Denizi açık hâlde bırak.”[487] Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.*

Diyanet Vakfı Meali

Denizi açık halde bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.  *

Edip Yüksel Meali

"Denizi yarılmış olarak terket. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Karşıya geçince denizi olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar suda boğulacak bir ordudur."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve denizi açık bırak, çünkü onlar ordu halinde gelip gark olunacaklar

Erhan Aktaş Meali

Denizi olduğu hal üzere bırak.¹ Onlar, boğulacak olan bir ordudur.*

Hasan Basri Çantay Meali

«Denizi (sen ve ashaabın selâmetle geçdikden sonra) durgun ve açık bırak. Çünkü onlar boğul (mıya mahkûm ol) muş bir ordudur».

Hayrat Neşriyat Meali

“Ve (karşıya geçince asânla vurarak kapanmasını isteme,) denizi açık bırak! Çünki onlar suda boğul(malarına hükmedil)miş bir ordudur.”

İlyas Yorulmaz Meali

Siz denizi kolaylıkla geçin. Sizi takip eden ordu kesinlikle denizde boğulacaktır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Denizi durgun [²] bırak, çünkü onlar boğulacak adamlardır.» dedik.*

Kadri Çelik Meali

“Denizi açık bırak. Doğrusu onlar, suda boğulacak bir ordudur.”

Mahmut Kısa Meali

Kızıldeniz’e varınca, asânla vurup denizi ikiye ayır; inananlar karşıya geçtikten sonra da, Firavun ve askerlerinin arkanızdan gelmesi için deniziöylece ikiye ayrılmış bir hâlde bırak; çünkü bu ordu, kesinlikledenizde boğulacaktır!”

Mehmet Okuyan Meali

Denizi rahatça terk edip geç! Şüphesiz ki onlar boğulacak bir ordudur.”**

Mehmet Türk Meali

23,24. (Allah:) “Kullarımı hemen geceleyin yola çıkart. Çünkü siz takip edileceksiniz. Sonra denizi geçerken acele etme.1 Çünkü onlar, zâten suda boğulacak bir ordudur.” buyurdu.*

Muhammed Esed Meali

ve denizi [seninle Firavun'un adamları arasında] öyle, olduğu gibi bırak: 12 zaten onlar boğulmaya mahkum bir topluluktur!” dedi.

Mustafa Çavdar Meali

Sen denizi rahat bir şekilde geç ve yolu öylece bırak. Şu kesin ki o ordu mutlaka boğulacak. 10/88...92

Mustafa İslamoğlu Meali

Ziyanı yok, sen denizi rahat bir biçimde terk et! Onlar hakkındaki karar kesin: o ordu mutlaka boğulacak!”[4447]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve denizi hâli üzere bırak. Çünkü onlar boğulmuşlar olan bir ordudur.

Suat Yıldırım Meali

23, 24. Yüce Allah buyurdu: “Mümin kullarımla geceleyin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp maiyetini geçirdikten sonra, onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. *

Süleyman Ateş Meali

Denizi (yarıp toplumunu geçirdikten sonra olduğu gibi) açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur.

Süleymaniye Vakfı Meali

“Denizi de olduğu gibi bırak. Çünkü onlar, boğulacak bir ordudur.”

Şaban Piriş Meali

Denizi durgun olarak terket, şüphesiz onlar, suda boğulacak bir ordudur.

Ümit Şimşek Meali

“Denizi sakin halde bırak. Onlar boğulmaya mahkûm bir ordudur.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Denizi açık bırak, çünkü onlar, boğulmaya mahkûm edilmiş bir ordudur."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı ķoġıl deñizi dölenmiş bayıķ anlar südür ġarķ olınanışlar.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Dənizi də açıq (və sakit) burax! (Dəryanı – Nil çayını keçdikdən sonra əsanı suya vurub orada açılmış yolları bağlama. Qoy Fir’on və qoşunu dəryada yollar açıldığını görüb ora girsinlər). Onlar suya qərq olacaq əsgərlərdir!”

M. Pickthall (English)

And leave the sea behind at rest, for lo! they are a drowned host.

Yusuf Ali (English)

"And leave the sea as a furrow (divided):(4708) for they are a host (destined) to be drowned."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.