26 Temmuz 2021 - 16 Zi'l-Hicce 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Duhân Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-esri bi’ibâdî leylen innekum muttebe’ûn(e)

(Allah da:) "Öyleyse, (sana tâbi olan) kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir (Mısır’dan ayrılıp gidin), çünkü muhakkak takip edileceksiniz" (diyerek duasını kabul buyurmuşlardı.)

Artık kullarımla geceleyin yola düş, şüphe yok ki ardınızdan geleceklerdir.

Ve Allah: “Artık kullarımla geceleyin yola düş. Şüphesiz siz, Firavun orduları tarafından takip olunacaksınız” buyurdu.

Allah Mûsâ'ya:
“Kullarımı geceleyin yola çıkar. Kesinlikle takip edileceksiniz.” buyurdu.

"O halde kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz.

(Allah da:) 'Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak takip edileceksiniz.' (diye duasını kabul edip cevap verdi).

(Hak Tealâ buyurdu ki): “-Hemen kullarımı geceleyin yürüt; çünkü siz (iman etmiyen Firavun ve askerleri tarafından) takib edileceksiniz.

(Biz de dedik ki:) “Geceleyin kullarımı al götür! Siz gerçekten takip edileceksiniz.”

Allah, “O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz” dedi.

«Hemen, gece kullarımla çıkasın, ardınızdan gelirler!»

(Allah şöyle buyurdu:) “O halde kullarımı (İsrailoğullarını) geceleyin yola çıkar, çünkü siz (Firavun ve ordusu tarafından) takip edileceksiniz.”*

Allah da şöyle buyurdu: "Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz takip olunacaksınız."

Allah da şöyle dedi: “O hâlde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz.”

Allah, O halde kullarımı geceleyin yola çıkar. Çünkü takip edileceksiniz, buyurdu.  *

"Kullarımla geceleyin yola çık. Siz izleniyorsunuz."

Allah buyurdu ki: "Kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü siz takib edileceksiniz.

Hemen; buyurdu; kullarımı geceleyin yürüt, çünkü siz ta'kıyb olunacaksınız

Haydi, kullarımla geceleyin yola çık. Siz takip edileceksiniz!

(Cenâb-ı Hak da) «Öyleyse kullarımı geceleyin götür. (Fakat) muhakkak siz ta'kib olunacaksınız» (buyurdu).

Bunun üzerine (Rabbi de ona): “Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünki siz ta'kibe uğrayanlar (olacak)sınız” (buyurdu).

Rabbi “Kullarımı bir gece yola çıkar. Ancak takip edileceksiniz” dedi.

Duası kabul olunmakla ona «— Kullarımla gece çık, siz Firavuncular tarafından tâkip olunacaksınız,

(Allah dedi ki:) “Öyleyse, kullarımı geceleyin yürüyüşe geçir, muhakkak (sonuçta) takip edilmişler olacaksınız.”

Biz de ona, “Ey Mûsâ!” dedik, İsrail Oğulları’nı Filistin’e götürmek üzere, kullarımı geceleyin Mısır’dan gizlice çıkar! Şunu da bil ki, Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz.”

“Artık geceleyin benim kullarımı yürüt / yola çıkar!
Siz, takip edileceksiniz”.

(Allah şöyle buyurmuştu): “Kullarımı geceleyin yola çıkar! Şüphesiz ki takip edileceksiniz.

23,24. (Allah:) “Kullarımı hemen geceleyin yola çıkart. Çünkü siz takip edileceksiniz. Sonra denizi geçerken acele etme.¹ Çünkü onlar, zâten suda boğulacak bir ordudur.” buyurdu.*

[Ve Allah,] “Sen kullarımla geceleyin ilerle” dedi, “çünkü mutlaka takip altında olacaksınız

Allah da buyurdu ki: - Kullarımı geceleyin alıp yola çık unutmayın mutlaka takip edileceksiniz! 10/89.92

(Rabbi ona) “Kullarımla birlikte geceleyin yola düş!”[4446] (dedi), “Ama unutmayın ki, takip edileceksiniz.*

Allah Teâlâ da emretti ki, hemen geceleyin kullarım ile yürüyüver. Şüphe yok ki, sizler takib olunmuşlar olacaksınızdır.

23, 24. Yüce Allah buyurdu: “Mümin kullarımla geceleyin çıkıp git. Muhakkak ki sizi takip edeceklerdir. Denizi yarıp maiyetini geçirdikten sonra, onu olduğu gibi açık bırak. Çünkü onlar boğulacak bir ordudur. *

(Allah): "O halde kullarımı geceleyin yürüt. Çünkü takibedileceksiniz" (dedi).

Allah da “Sen, kullarımla birlikte gece yola çık, ama takip edileceksiniz.”

(Rabbi de ona şöyle buyurmuştu):-Kullarımı geceleyin yola çıkar, siz takip olunacaksınız.

Allah buyurdu ki: “Kullarımla birlikte gece vakti yola çık; çünkü takip edileceksiniz.

Bunun üzerine, Allah buyurdu: "O halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz."

“pes gice git ķullarum-ıla gice bayıķ siz ardınca gelinmişlersiz."

Biz eyitdük: Yā Mūsā, seyr it benüm ḳullarumla gice‐y‐ile. Sizüñ arduñuzadüşeçeklerdür.

(Allah buyurdu: ) “Bəndələrimi (İsrail oğullarını) götürüb gecə ikən onlarla yola çıx. Siz (Fir’on və onun qövmü tərəfindən) tə’qib olunacaqsınız!

Then (his Lord commanded) Take away my slaves by night. Lo! ye will be followed,

(The reply came:) "March forth with My Servants by night: for ye are sure to be pursued.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.