29 Temmuz 2021 - 19 Zi'l-Hicce 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 81. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul in kâne lirrahmâni veledun fe-enâ evvelu-l’âbidîn(e)

De ki: "Eğer Rahman (olan Allah) 'ın çocuğu olsaydı, ona tapanların ilki ben olurdum" (ki bu asla mümkün değildir).

De ki: Rahmanın çocuğu olsaydı gerçekten de ben, mabuduma kulluk edenlerin ilki olurdum.

De ki: Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona tapanların ilki ben olurdum, ama böyle birşey asla olamaz.

“Eğer rahmet sahibi Rahman olan Allah'ın bir oğlu mevcut diyorsanız, Allah'a çocuk isnadını yalanlayıp inkâr edenlerin ilki ben olduğum gibi, Allah'ı ilâh tanıyanların, candan müslüman olarak Allah'a bağlananların, saygıyla Allah'a kulluk ve ibadet edenlerin ilki de ben olurdum” de.*

De ki: "Rahman'ın çocuğu olsaydı kulluk edenlerin ilki ben olurdum."

De ki: 'Eğer Rahmanın çocuğu olsaydı, ona tapanların ilki ben olurdum.'

(Ey Rasûlüm) de ki: “- Rahmân'ın bir çocuğu olsa, ben ona, tapanların birincisi olurdum.”

De ki: “Eğer her şeyin rızkını veren Allah’ın evladı olsaydı, ona ilk tapan ben olurdum.”

De ki: “Eğer Rahmân'ın bir çocuğu olsaydı, kulluk edenlerin ilki ben olurdum.”

Diyesin ki: «Esirgeyen Tanrının bir oğlu olsaydı, ilk tapıcı ben olurdum»

De ki: “Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.”*

De ki: "Eğer Rahman olan Allah'ın çocuğu olsa, kulluk edenlerin ilki ben olurdum."

(Ey Muhammed!) De ki: “Eğer Rahmân’ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.”

De ki: Eğer Rahmân'ın bir çocuğu olsaydı, elbette ben (ona) kulluk edenlerin ilki olurdum!

De ki; "Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona tapanların ilki ben olurdum."

Ey Muhammed! de ki: "Eğer Rahman olan Allah'ın bir çocuğu olsaydı, ona ibâdet edenlerin birincisi ben olurdum."

De ki: Rahmanın bir veledi olsa ben ona tapanların birincisi olurdum

De ki: “Eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona ilk ben kulluk ederdim.”¹*

(Habîbim) de ki: «O çok esirgeyen (Allah) ın (bilfarz) bir evlâdı olsaydı ben (ona) tapanların ilki olurdum»!

De ki: “Eğer Rahmân'ın (hâşâ!) bir çocuğu olsaydı, o takdirde (ona) tapanların ilki ben olurdum.”

Onlara deki “Eğer Rahman bir çocuk edinmiş olsaydı, ona ilk kulluk edecek ben olurdum.”

De ki faraza esirgeyen Tanrı/nın çocuğu olsaydı ona ilk evvel ben tapardım.

De ki: “Eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı, ona tapanların ilki ben olurdum.”

Ey Peygamber! “Melekler Allah’ın kızlarıdır!”, “Uzeyr de İsa Mesih de Allah’ın oğludur!” diyenlere seslenerek de ki: “Bakın; ben sırf bir inat yüzünden sizi reddediyor değilim. Eğer Rahmân gerçekten bir çocuğa sahip olsaydı, ona ilk kulluk eden kişi ben olurdum!”

De ki:
-“Rahmân için bir oğul bulunsaydı, Kulluk Edenler’in ilki ben olurdum”.

De ki: “Rahmân’ın herhangi bir çocuğu olsa(ydı), elbette (ona) kulluk edenlerin ilki ben olur(d)um!”

(Ey Muhammed! Onlara): “Eğer Rahman (olan Allah)’ın çocuğu olsaydı ona tapanların ilki ben olurdum.” de.

De ki [ey Muhammed]: “Eğer Rahmân [gerçekten] bir erkek çocuk sahibi olsaydı, ben ona tapanların ilki olurdum!”

De ki: – Rahman’ın çocuk sahibi olması söz konusu değildir. Ben O’nun eşsiz ve ortaksız olduğu gerçeğini kabul edip kulluk edenlerin ilkiyim. 18/1...6

De ki (ey rasul): “Rahmân’ın bir erkek çocuk sahibi olması söz konusu değildir. Ve ben de O’na ibadet edenlerin öncüsüyüm.”[4422]*

De ki: «Eğer Rahmân için (faraza) bir veled olsa idi, (O'na) ibadet edenlerin ilki ben olurdum.»

De ki: Faraza, Rahman'ın çocuğu olsaydı ona ilk ibadet eden ben olurdum! [39, 4; 19, 90-91]*

De ki: "Eğer Rahman'ın çocuğu olsaydı (O'na) tapanların ilki ben olurdum.*

De ki “Rahman’ın çocuğu olsa ona, herkesten önce ben kulluk ederim.

De ki:-Eğer Rahman'ın bir oğlu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum.

De ki: Eğer Rahmân'ın oğlu olsaydı, ona ibadet edenlerin ilki ben olurdum.

De ki: "Eğer Rahman'ın bir çocuğu olsaydı, ona kulluk edenlerin ilki ben olurdum."

eyit “eger olur-ise raḥmān’uñ oġlı ķızı ben ilkiven ŧapıcılaruñ.

Eyit yā Muḥammed: Eger Tañrı Ta‘ālānuñ oġlı var‐ısa, pes ben ‘ibādetidenlerüñ evveli‐men, di.

(Ya Peyğəmbər!) De: “Əgər Rəhmanın bir övladı olsa, (ona) ibadət edənlərin birincisi mən olaram!

Say (O Muhammad): The Beneficent One hath no son. I am first among the worshippers.

Say: "If (Allah) Most Gracious had a son, I would(4679) be the first to worship."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.