13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 78. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lekad ci/nâkum bilhakki velâkinne ekśerakum lilhakki kârihûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Doğrusu (dünyada iken) size Hakkı getirmiş (Kur’an’la ve Resulüllah’la sizi uyarmıştık) ; fakat çoğunuz Hakk’tan hoşlanmadınız (ve Ondan nefretle uzaklaştınız) .”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Andolsun ki size gerçeği gönderdik ve fakat çoğunuz gerçeği hoş görmüyor, istemiyordunuz.

Abdullah Parlıyan Meali

Andolsun ki size gerçekleri içeren mesajımızı gönderdik ve fakat çoğunuz gerçeği hoş görmüyor, istemiyordunuz.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun, biz size, gerekçeli, hikmete dayalı, toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek hak kitap Kur'ân'ı getirdik, öldükten sonra diriltilmeyi, hesabı ve cezayı anlattık. Fakat çoğunuz, doğruları getiren Kur'ân'dan, sorumluluktan hoşlanmıyorsunuz.

Ahmet Varol Meali

Andolsun biz size hakkı getirdik fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Ali Bulaç Meali

'Andolsun, size hakkı getirdik, fakat bir çoğunuz hakkı çirkin görüp-tiksinenlerdiniz.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Allah da buyurur ki): And olsun, biz size hakkı gönderdik. Fakat çoğunuz hakdan hoşlanmıyanlarsınız, (Kur'an'ı ve peygamberi inkâr edenlersiniz).

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz size hak ile doğru bilgi ile geldik. Faka çoğunuz haktan hoşlanmadınız.

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyordunuz.

Besim Atalay Meali (1962)

Size hakkı gönderdik, haktan iğrendiniz pek çoklarınız

Cemal Külünkoğlu Meali

Bunun üzerine (Allah tarafından onlara şöyle seslenilecek:) “Biz size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştınız.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, size gerçeği getirdik; fakat çoğunuz gerçeği sevmiyorsunuz.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmayanlarsınız.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun biz size hakkı getirdik, fakat çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.  *

Edip Yüksel Meali

Size gerçeği getirdik; ancak çoğunuz gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki biz size hakkı getirdik. Fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlım hakkı için biz size hakkı gönderdik ve lâkin ekseriniz hakkı hoşlanmıyanlarsınız

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki size hakkı getirdik. Ancak çoğunuz haktan hoşlanmadınız.

Hasan Basri Çantay Meali

«Andolsun, biz size hakkı getirdik. Fakat çoğunuz hakkı çirkin görenlerdiniz».

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki, size hakkı getirdik; fakat çoğunuz haktan hoşlanmayan kimselersiniz.

İlyas Yorulmaz Meali

“Size dünyada iken Hak (Kuran) gelmişti ve çoğunuz onu beğenmemiştiniz” derler.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlara «— * Biz size hak peygamber getirdik, fakat pek çoğunuz hakkı hoş görmüyordunuz» denecek.

Kadri Çelik Meali

“Şüphesiz biz size hakkı getirdik, fakat sizin birçoğunuz hakkı çirkin görüp tiksinenlersiniz.”

Mahmut Kısa Meali

Ey inkârcılar! İşte size gerçeği bildirdik; ne var ki, çoğunuz gerçeklerden hoşlanmıyorsunuz!

Mehmet Okuyan Meali

Biz size elbette gerçeği getirmiştik fakat çoğunuz gerçek(ler)den hoşlanmıyorsunuz.*

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun Biz, size hep gerçekleri gönderdik. Fakat sizin birçoğunuz (bu) gerçeklerden tiksindiniz.

Muhammed Esed Meali

[SİZ EY günahkarlar!] Size hakikati ilettik, fakat çoğunuz ondan nefret ediyorsunuz. 54

Mustafa Çavdar Meali

And olsun ki biz vaktiyle size hak ve hakikati ulaştırmıştık. Fakat çoğunuz haktan Kuran’dan hiç hoşlanmamıştınız. 23/70

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU Biz, hakikati ayağınıza kadar getirmiştik: Fakat birçoğunuz hakikatten hiç hoşlanmadınız.[4420]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, biz size hakkı getirdik, velâkin birçoğunuz hak için hoşlanmayanlar idi.

Suat Yıldırım Meali

Allah da şöyle buyurur: “Biz size gerçeği getirmiştik. Fakat çoğunuz hakikatten hoşlanmamıştınız. ”

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz size hakkı getirdik; fakat sizin çoğunuz haktan hoşlanmıyorsunuz.

Süleymaniye Vakfı Meali

Size bütünüyle gerçek olanı getirdik ama çoğunuz bu gerçekten hoşlanmıyorsunuz.

Şaban Piriş Meali

Size hakkı getirmiştik. Fakat çoğunuz haktan hoşlanmamıştınız.

Ümit Şimşek Meali

Biz size hakkı getirmiştik; fakat çoğunuz haktan hoşlanmazsınız.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, size hakkı getirdik ama çoğunuz haktan tiksiniyorsunuz.

Eski Anadolu Türkçesi

“bayıķ getürdük size ḥaķķı velįkin eyregüñüz ḥaķķı duşħar göricilerdür.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Allah Cəhənnəmdə olan Məkkə müşriklərinə buyuracaqdır: ) “Biz sizə haqqı gətirmişdik, lakin sizin əksəriyyətiniz haqqı xoşlamırdı”.

M. Pickthall (English)

We verily brought the Truth unto you, but ye were, most of you, averse to the Truth.

Yusuf Ali (English)

Verily We have brought(4676) the Truth to you: but most of you have a hatred for Truth.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.