17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 72. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve tilke-lcennetu-lletî ûriśtumûhâ bimâ kuntum ta’melûn(e)

Ve şu cennete mirasçı oldunuz işlediğiniz şeyler yüzünden.

"İşte, (dünyada iman, itaat ve cihadla) yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur" (diye müjdelerle karşılanacaklardır).

Dünyada yaptığınız doğru dürüst işler sayesinde, elde edeceğiniz cennet işte böyledir.

“İşte işlediğiniz, devamlı amaçla örtüşen niyete dayalı bilinçli amellere karşılık, miras olarak konduğunuz, içinde ebedî yaşayacağınız Cennet budur.”

İşte yaptıklarınıza karşılık mirasçısı kılındığınız cennet budur.

'İşte, yaptıklarınız dolayısıyla mirasçı kılındığınız cennet budur.'

İşte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle mirasçı kılındığınız cennetdir.

İşte yaptıklarınızdan dolayı size miras olarak bırakılan Cennet budur!

Sizi yaptıklarınıza karşılık mirasçı kıldığımız cennet, işte budur.

İşte size, işleriniz yüzünden verilmiş olan cennet budur

Geçmişte yaptıklarınıza karşılık mirasçı kılındığınız cennet işte budur.*

İşte a’mâl-i hasenenizin mükâfâtı olarak nâil olacağınız cennet budur.

İşlediklerinize karşılık, size miras verilen işte bu cennettir.

İşte bu, yapmakta olduklarınıza karşılık size mîras verilen cennettir.

71, 72, 73. Onlara altın tepsiler ve kadehler dolaştırılır. Orada canlarının istediği, gözlerinin hoşlandığı her şey vardır. Ve kendilerine: Siz, orada ebedî kalacaksınız, işte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur. Orada sizin için bol bol meyveler vardır, onlardan yersiniz, denilir.

Yaptıklarınızın bir karşılığı olarak size miras olarak verilen cennet budur.

İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.

Ve işte bu, sizin çalıştığınız ameller sebebiyle vâris kılındığınız Cennet

İşte bu, yaptıklarınıza karşılık, mirasçı kılındığınız Cennet'tir

İşte bu, sizin yapageldiğiniz iyi amel (ve hareket) leriniz sayesinde mîrascı kılındığınız cennetdir.

“İşte yapmakta olduklarınıza karşılık, kendisine vâris kılındığınız Cennet, budur!” (3)*

İşte size yaptıklarınızın karşılığında, miras olarak verilen cennetler bunlar.

İşlediğiniz iyiliklerden dolayı konacağınız Cennet işte budur.

İşte bu Cennete işlediğiniz iyiliklerden dolayı vâris oldunuz.

İşte, yapmakta olduklarınız dolayısıyla sizin mirasçı kılındığınız cennet budur.

Vaktiyle yapmış olduğunuz güzel davranışlar sayesinde hak ettiğiniz cennet, işte budur!”

İşliyor olduğunuz şeyler sebebiyle mirasçı kılındığınız Cennet işte budur.

(Onlara) “İşte yaptıklarınıza karşılık size miras olarak verilen cennet budur. [*]*

72,73. “(Dünyada) yaptıklarınıza karşılık hak ettiğiniz ve içerisinde yiyeceğiniz birçok meyveler bulunan cennet, işte burasıdır.” (denilecek.)

Geçmişte yaptıklarınız sayesinde hak edeceğiniz cennet işte böyledir:

İşte size verilen bu cennet yaptıklarınızın bir karşılığıdır! 37/40...61

İşte, yapageldikleriniz sayesinde mâliki olduğunuz cennet böyledir:

Ve işte bu o cennetlerdir ki, yapar olduğunuz şeylerden dolayı ona varis kılınmış oldunuz.

İşte dünyada yaptığınız makbul işlerden dolayı vârisi yapıldığınız cennet!

İşte yaptıklarınıza karşılık size miras verilen cennet budur.

Yaptığınız çalışmalara karşılık size verilen Cennet, işte budur.

Yaptıklarınıza karşılık olarak, sizin varis olduğunuz cennet işte budur!

Yaptıklarınız sayesinde sizin vâris kılındığınız Cennet işte budur.

İşte size, yapıp ettiklerinize karşılık mirasçı kılındığınız cennet!

şol uçmaķ ol kim virinildüñüz anı andan ötürü kim işlerdüñüz.

Ol ulu cennetdür ki mīrāẟ itdüñüz anı ‘amelüñüz sebebi‐y‐ile.

Bu sizin (dünyada) etdiyiniz (yaxşı) əməllər müqabilində varis olduğunuz Cənnətdir!

This is the Garden which ye are made to inherit because of what ye used to do.

Such will be the Garden of which ye are made(4670) heirs for your (good) deeds (in life).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.