16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Elleżîne âmenû bi-âyâtinâ vekânû muslimîn(e)

O kullarım, inananlardır delillerimize ve onlar, teslim olanlardır.

"Ki onlar, Bizim ayetlerimize (ve Kur’ani hükümlerimize) gerçekten iman edip (gereğini yapanlar ve samimiyetle) Müslüman olanlardır."

O kullarım ki, ayetlerime inanmışlar ve müslüman olmuşlardır.

Benim kullarım, âyetlerimize inananlar ve İslâm'ı yaşayan müslümanlardır.

Onlar ayetlerimize iman etmiş ve Müslüman olmuşlardır.

'Ki onlar, benim ayetlerime iman edenler ve müslüman olanlardır.'

(Bunlar) o kimselerdir ki, ayetlerimize iman edib de (Allah'ın hükümlerine) boyun eğmişlerdi.

O muttakiler ki ayetlerimize inanmışlar ve bize teslim olmuşlardır.

“Bunlar, âyetlerimize inanan ve Müslüman olan kullarımdır.”

69,70. Bizim belgelerimize inanmış bulunanlar, Müslüman da olanlar; sizler eşlerinizle sevinerek cennete girin !

68-69. (O gün Allah şöyle buyurur:) “Ey ayetlerimize iman eden ve Müslüman olan kullarım! Bugün sizin için korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz de.”

69,70. Sizler ki âyâtımıza inandınız ve müslüman oldınız size: "Zevceleriniz ile berâber cennete dâhil olunuz, müstefîd olunuz" diyecekler.

Bunlar, ayetlerimize inanmış ve kendilerini Bize vermişlerdir.

68,69. (Allah, şöyle der:) “Ey âyetlerimize iman eden ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur, siz üzülmeyeceksiniz de.”

68, 69. Ey âyetlerimize inanan ve müslüman olan kullarım! Bugün size korku yoktur. Sizler üzülmeyeceksiniz de.

Ayetlerime inananlar ve teslim olanlar,

68,69. Allah, takva sahiplerine şöyle nida eder: "Ey âyetlerimize imân edip müslüman olan kullarım! Bugün size hiçbir korku yoktur ve siz üzülmeyeceksiniz.

Benim âyetlerime iyman edip de halîs müsliman olan kullarım

“Ayetlerimize iman edenler ve teslim olanlarsınız.”

68,69. Ey benim âyetlerime îman edib de müslüman olan kullarım, bugün size hiçbir korku yokdur. Siz mahzun da olmayacaksınız.

Onlar ki, âyetlerimize îmân ettiler ve Müslüman kimseler oldular.

O korunanlar, ayetlerimize iman etmiş ve ayetlerimize teslim olanlar,

Onlar o kullarımdır ki belgelerimize inanmışlar, Allah’a bağınmışlardır.

68, 70. Allah onlara şöyle diyecek: «— Kullarım! Bugün sizin için korku yoktur, üzülmezsiniz de. O kullarım ki âyetlerimize inanıp emrimize münkat olmuşlardı [⁷]. Siz, zevcelerinizle beraber zevk ve sefayla [⁸] vakit geçirmek üzere Cennete girin».

[7] Veya dinde ihlâs üzere idiler.[8] Veya pek ziyade ağırlanmak üzere.

Onlar ayetlerimize inanan ve Allah’a teslim/Müslüman olan kimselerdir.

Onlar, ayetlerimize inanmış ve Müslüman olmuşlardır.

Ey Benim ayetlerime iman eden ve buyruklarıma yürekten boyun eğen kullarım!”

Teslim (müslüman) oldukları halde bizim âyetlerimize iman edenler!

Ey bizim sözlerimize inanarak kendilerini bize teslim edenler!

“Çünkü sizler ayetlerime inandınız. İnsanların yasalarını ret ederek yasalarıma göre yaşadınız. Bu yoldan asla vazgeçmediniz!”

Onlar ayetlerimize inanan ve müslüman olan (kullar)dı.

68,69. Ey Benim âyetlerime îman eden ve gerçekten Müslüman olan kullarım! Bugün sizin için bir korku yoktur ve siz mahzun da olmayacaksınız.

[Siz ey] mesajlarımıza iman etmiş ve kendilerini Bize teslim etmiş olanlar!

–Bunlar ayetlerimize inanıp güvendiler ve kayıtsız şartsız Müslüman oldular! 24/51

(Ey) âyetlerimize iman eden ve kayıtsız şartsız teslim olanlar:

Öyle kullar ki, Bizim âyetlerimize imân ettiler ve müslüman oldular.

Ne mutlu onlara ki onlar, âyetlerimize inanmış ve Allah'a itaat etmişlerdir.

Onlar, ayetlerimize inanmış ve müslüman olmuş (kullarım) idiler.

Sizler; ayetlerimize inanan ve tam teslim olanlar!

-Ayetlerimize iman edenler ve teslim olanlar!

Onlar, âyetlerimize iman etmiş ve hakka teslim olmuş kimselerdir.

Onlar, ayetlerimize iman edip Allah'a teslim olanlar haline gelmişlerdi.

68-69. iy ķullarum! ķorķu yoķdur üzerüñüze bugün ne daħı siz ķayurasız anlar kim įmān getürdiler āyetlerümüze daħı oldılar müsülmānlar.

Anlar ki inandılar bizüm āyetlerümüze ve Müselmān oldılar.

O bəndələr ki, ayələrimizə iman gətirib (Bizə) təslim olmuşlar.

(Ye) who believed Our revelations and were self surrendered,

(Being) those who have believed in Our Signs and bowed (their wills to Ours) in Islam.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.