26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

El-eḣillâu yevme-iżin ba’duhum liba’din ‘aduvvun illâ-lmuttekîn(e)

Dostların bir kısmı, bir kısmına düşman olur o gün, ancak çekinenler müstesna.

(Mahşerde) Müttakiler hariç olmak üzere, o gün (dünyadaki) dostlar (artık) birbirlerine düşmandırlar.

O gün tüm dostlar birbirlerine düşman kesilecekler. Ancak yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanlar müstesna.

O gün, Allah'a sığınıp emirlerine yapışarak, günahlardan arınıp, azaptan korunanlar, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranan, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olan mü'minler dışında, dost olanlar bile birbirlerine düşman kesilirler.*

O gün, takva sahipleri dışında yakın dostlar birbirlerine düşmandırlar.

Muttakiler hariç olmak üzere, o gün, dostların kimi kimine düşmandır.

(Küfürde birleşib sevişen) dostlar, o gün birbirlerine düşmandırlar; takva sahibleri ise müstesnadır.

O gün muttakiler (kendi özlerini koruyanlar) hariç, bütün dostlar birbirlerine düşman olacaklar.

O gün, Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınanların dışında, bütün dostlar birbirlerine düşman olacaklardır.

Sakınçlardan başka dostlar, o gün birbirine düşman olurlar

O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.

O gün en samîmi dostlar düşman olacaklardır. Lâkin Allâh’dan korkanlar içün hal bütün bütün başkadır.

O gün Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dost olanlar birbirine düşman olurlar.*

O gün Allah’a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dostlar birbirine düşman olurlar.

O gün, Allah'a karşı gelmekten sakınanlar dışında, dost olanlar (bile) birbirlerine düşman kesilirler.  *

Erdemlilerin dışında, o gün yakın dostlar birbirlerine düşman kesilecek.

O gün Allah'tan korkanlar hariç dost olanlar birbirlerine düşmandırlar.

Dostlar o gün birbirlerine düşmandırlar, müstesnâ ancak müttekîler

İzin Günü¹, muttakiler² dışında, dostlar³ birbirlerine düşmandırlar.*

Dostlar o gün birbirine düşmandır. Takva saahibleri müstesna.

O gün dostlar (bile) birbirlerine düşmandırlar; ancak takvâ sâhibleri müstesnâ!

Birbirlerine (dünya hayatında) yakın olanlar, hesap gününde bir kısmı, diğer kısmına düşman olurlar. Ancak Allah’dan korunanlar böyle değildir.

Biribirlerini sevenler o gün biribirlerine düşman kesilirler. Yalnız, sakınanlar değil.

O gün, azabın şiddetinden dostlar birbirlerine düşman kesilirler [⁵], sakınanlar başka [⁶].*

Takva sahipleri hariç olmak üzere o gün, dostların kimi kimine düşmandır.

O Gün, vaktiyle zulüm ve haksızlıktan sakınmış olanlar hariç,bütün dostlar birbirlerine düşman olacaktır!

Müttakîler / Sakınıp Korunanlar dışında Dostlar O Gün birbirine düşmandır.

O gün, [muttakî]ler (duyarlı olanlar) dışında dostlar birbirlerine düşman kesilirler.

O gün, Allah’a karşı hata etmekten sakınanlar dışındaki dostlar, birbirlerine düşman kesilirler.

O Gün, [eski] dostlar birbirlerine düşman olacaklar; 52 Allah'a karşı sorumluluk bilinci duyanlar dışında [hepsi].

O gün geldiğinde eski dostlar hepsi birbirine düşman olacaklar, fakat Allah’a karşı gelmekten sakınan muttakiler dost kalacaklar. 7/35...40

Can dostlar o gün birbirlerine düşman olacak; sadece sorumluluk bilincini kuşananlar hariç.

O gün dostların bazıları bazısı için düşmandır. Muttakîler müstesna.

Müttakiler dışında dünyadaki bütün dostlar, o gün birbirine düşmandır. [29, 25]

O gün, korunanlar dışında, dostlar birbirine düşmandır. (Onlara alemlerin Rabbi şöyle hitabeder):*

Allah’tan çekinerek kendini korumuş olanlar[*] dışındaki samimi dostlar[1] , o gün birbirine düşman kesilirler.*

O gün, kendilerini günahlardan koruyanlardan başka bütün dostlar birbirine düşmandır.

O gün takvâ sahiplerinden başka bütün dostlar birbirine düşman kesilirler.

Dostlar o gün birbirine düşman kesilirler. Ancak takvaya sarılanlar böyle değildir.

dostlar ol gün bir niceleri bir niceye düşmāndur illā śaķınıcılar.

Dostlar ol günde biri birine düşmandur, illā müttaḳīlere.

Müttəqilər müstəsna olmaqla, o gün dostlar bir-birinə düşmən kəsiləcəklər!

Friends on that day will be foes one to another, save those who kept their duty (to Allah).

Friends on that Day(4666) will be foes, one to another,- except the Righteous.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.