25 Ekim 2021 - 19 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 60. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velev neşâu lece’alnâ minkum melâ-iketen fî-l-ardi yaḣlufûn(e)

Ve dileseydik yeryüzüne melekler getirirdik, sizin yerinize onları geçirirdik.

Eğer Biz isteseydik, içinizden şu dünyada sizin yerinize, halife olan melekler yaratırdık.

Eğer isteseydik sizlerden de yeryüzünde, birbiri ardından gelen melekler yapardık.

Eğer bizim sünnetimizin, düzenimizin yasaları içinde, irademizin tecellisine uygun olsaydı, sizin içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek, size halef olacak melekler hazırlardık.

Eğer dileseydik size bedel melekler kılardık da yeryüzünde sizin yerinize geçerlerdi.

Eğer biz dilemiş olsaydık, elbette sizden melekler kılardık; yeryüzünde (size) halef (yerinize geçenler) olurlardı.

Eğer biz dileseydik, sizin yerinize, yeryüzünde melekler yaratırdık da (arkanızdan) yerinize geçerlerdi.

Eğer isteseydik, sizin yerinize, yeryüzünü idare edecek melekler yaratırdık.*

Eğer dileseydik, sizin yerinizde yeryüzünde melekler yaratırdık.

Eğer biz dileseydik, sizin yerinize melekler yaratırdık, yeryüzünde size arda olurlardı

Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.*

Eğer arzu ide idik sizden de melâike tevellüd itdirir ve arz üzerinde size halef ider idik.

Eğer dileseydik, size bedel yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.

Eğer dileseydik, içinizden yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Dileseydik sizi, yeryüzünü koloni haline getiren meleklere çevirirdik.

Eğer biz dileseydik, sizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Ve dilersek sizlerden de Melâike yaparız Arzda halef olurlar

Eğer isteseydik sizi yeryüzünde birbirinizin ardı sıra gelen melekler¹ yapardık.*

Eğer biz dileseydik size bedel elbet yer (yüzün) de, ardınızda kalacak, melekler yaratırdık.

Hâlbuki dileseydik, elbette size bedel yeryüzünde halîfe olacak melekler yapardık.

Biz dileseydik, sizden bir kısmını yeryüzünde melekler yapar ve yeryüzünün sahibi melekler olurdu.

Eğer Biz dileseydik kesenkes sizin içinizden melekler yaratırdık da yeryüzünde sizin yerinize koyardık.

Biz dileseydik sizi helâk ile yeryüzünde yerinize geçecek melekler yapardık.

Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Müşriklerin tapınılmaya lâyık varlıklar olarak gördükleri melekler de sizin gibi yaratılmış kullardır. Nitekim eğer dileseydik, yeryüzünde sizin yerinize geçen melekler var ederdik. Eğer dileseydik, iradenizi elinizden alır ve sizi, emrimize kayıtsız şartsız itaat eden meleklere dönüştürebilirdik. Fakat sizi, halifelik görevini yerine getirmeniz için yeryüzünde egemen kıldık ve hak ile batıl arasında özgür iradeyle tercih yapmanız için imtihana tâbi tuttuk.

Dilersek, sizden Yeryüzü’nde halef olacak melekler kılardık.

Dileseydik içinizden, yeryüzünde yerinize geçecek melekler yaratırdık.

Eğer Biz dileseydik size bedel, yeryüzünde sizin yerinizi tutacak melekler var ederdik.

Ve eğer isteseydik, [siz ey meleklere tapanlar,] sizi yeryüzünde birbiri ardından gelen melekler yapardık! 47

Eğer biz dileseydik, içinizden yeryüzünde yerinize geçecek melekler meydana getirirdik. 17/95

Ve (meselâ) isteseydik, elbet sizi de yeryüzünde birbiri ardınca gelen melekler yapabilirdik.[4408]*

Ve eğer dileyecek olsa idik, elbette sizden yerde melekler yaratırdık, size halefler olurlardı.

59, 60. Hayır, o bir tanrı değil, nimetimize mazhar ettiğimiz ve İsrailoğulları için bir örnek yaptığımız bir has kulumuzdu. Şayet yapmak isteseydik, sizin yerinize geçmek üzere melekler yaratırdık. Ama bu, Allah'ın hikmetine aykırıdır.

Eğer dileseydik, sizden şu dünyada yerinize geçen melekler yapardık.

Tercihimiz farklı olsa orada sizden melekler / melikler oluştururduk ki hakimiyeti size geçsin[*].*

Eğer dileseydik, yeryüzünde sizin yerinize geçecek melekler var ederdik.

Dileseydik, sizin içinizden de melekler yaratırdık ve yeryüzünde sizin yerinizi onlar alırdı.

Eğer dileseydik, içinizden, yeryüzünde size halef olacak melekler vücuda getirirdik.

daħı eger dilesedük ķıladuķ sizden firişteler yirde ħalįfe olurlardı.

Ve eger biz dilese‐y‐dük sizden feriştehler ḳılurduḳ. Yir yüzinde ḫalīfeolurlardı.

Əgər istəsəydik, yer üzündə sizin əvəzinizə mələklər yaradardıq (onlar da Bizə ibadət edərdilər).

And had We willed We could have set among you angels to be viceroys in the earth.

And if it were Our Will,(4661) We could make angels from amongst you, succeeding each other on the earth.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.