16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 56. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fece’alnâhum selefen ve meśelen lil-âḣirîn(e)

Gerçekten de kafirlerin önde gidenleri kıldık onları ve sonradan gelenlere ibret ettik.

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef (tarihi bir ibret belgesi) ve bir örnek kıldık.

Onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık.

Onların dini hakikatlara, insani ve ahlaki değerlere ilgisizliklerini ve düşmanlıklarının doğurduğu sonuçları, gelecek nesiller için ibretli bir tarih ve ders alınacak bir örnek haline getirdik.

Böylece onları sonradan gelecekler için (ibret verici) bir geçmiş ve bir örnek kıldık.

Bu suretle onları, sonradan gelecekler için bir selef ve bir örnek kıldık.

Böylece onları, sonrakiler için hem bir örnek, hem de bir ibret yaptık.

Onları, sonradan gelen kâfirlerin ataları ve örnekleri yaptık.

Onları geçmişten bir hâtıra ve sonrakiler için bir ders örneği kıldık.

Sonraki gelenlere, biz onları hem bir geçmiş, hem de örnek kılmışız

Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve örnek kıldık.

Bkz. 10/92, 43/55-56

Seleflerinin bu vak’asını ânlardan sonrakilere ders-i ’ibret olarak bırakdık.

Onları, sonradan gelecek inkarcılara ibret alınacak bir geçmiş kıldık.*

Onları, sonradan gelecek inkârcılara, geçmiş bir ibret ve bir örnek kıldık.

Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve bir ibret örneği kıldık.

Onları, sonradan gelecekler için bir ibret ve örnek yaptık.

Onları sonradan gelecekler için ibret ve örnek kıldık.

Gark ediverdik de onları sonrakiler için hem bir selef hem bir mesel kıldık

Böylece onları gelecek nesiller için ibret verici bir örnek kıldık.

Bu vech ile onları sonra (gelen ümmet) ler için (ibret verici) bir geçmiş ve misâl yapdık.

Böylece onları, sonrakiler için (ders alınacak) bir geçmiş ve bir misâl kıldık.

Sonra onları yerle bir edip, sonradan gelenlere olumsuz örnek olarak bıraktık.

Böylelikle onları sonrakiler için hem öncü, hem de örnek yaptık.

Bunları sonrakilere ibret ve misal ve destan kıldık.

Onları sonradan gelenler için hem bir örnek hem de bir ibret [selefen] kıldık.

Bu şekilde onları, sonradan gelecekler için (cehenneme gireceklere) bir öncü ve bir örnek kıldık.

Ve onları, sonraki nesillerden inkâr edecek olanlar için bir öncü;inanlar için de ibret alınması gereken bir örnek kıldık.
Öte yandan bir örnek daha: İsâ

Onları Sonrakiler için bir misâl ve selef yaptık.

Hepsini gelecek nesillere ibret ettik...

Onları inkâr eden toplumlara örnek kıldık. Andolsun ki; ayetlerimizi inkâr eden, yasalarımıza karşı yasa çıkarmak suretiyle haddi aşan elebaşlarından ve Allah’ın yasalarına uymak yerine, Allah’ın yasalarını hayatlarında uygulamaktan yüz çevirip, bu elebaşlarının ilahlık taslamak adına, Allah’a karşı oluşturdukları yasalara boyun eğerek uyanlardan, böyle öç alırız. Onlar tamam şimdi rahata erdik dedikleri anda dünyalarını başlarına yıkarız. Onlar bilmiyorlar mı? Gökyüzünün de yeryüzünün de sahibi biziz. Biz sahip olduğumuz her şeyi insanların hizmetine sunabildiğimiz gibi, her şeyi insanların aleyhine cezalandırma aracı olarak da kullanabiliriz. Gökyüzünden gönderdiğimiz yağmurlar onlar için rahmet de olur felaket de olur! Derelerden, çaylardan, ırmaklardan akıttığımız sular onlar için rahmet de olur felaket de olur! Onların yaşamı için var ettiğimiz güneş onlara rahmette olur felakette! Gökyüzünde tuttuğumuz yıldızlar, ay, onlardan kopan kayalar, taşlar; onların duygularını süsleyen simgeler de olur felaketleri de! Hiç düşünmüyorlar mı? Yeryüzünde ekosistemin bir parçası olan dengeyi sağlayan hayvanları, böcekleri, yılanları, kurtları, kuşları; onların üzerine saldığımızda ne yapabilirler?

Onları, sonradan gelenlerin geçmişi ve ibretlik örneği kılmıştık.

Bu sûretle onları, sonradan gelecekler için geçmiş bir hatıra ve bir ibret örneği kıldık.

onları geçmişten kalan bir hatıra ve sonrakiler için bir ibret örneği kıldık.

Böylece onları gelecek nesiller için geçmişin acı bir hatırası ve bir ibret vesikası kıldık. 7/101-102

Nihayet onları sonraki nesiller için, geçmişin (acı) hatırası ve ibret vesikası kıldık.[⁴⁴⁰⁵]

[4405] Çağları aşıp gelen tehdit tüm zamanların yanağında tokat gibi patlıyor.

Artık onları sonrakiler için de bir geçmiş bir ibret kıldık.

Onları sonraki nesillere, geçmiş bir ibret ve misal yaptık.

Onları sonradan gelen(inkarcı)ların geçmiş ataları ve örneği yaptık(bunlar da onların izinden gittiler).

Onları tarihe gömdük; sonrakilere de ibretlik yaptık.

Böylece onları sonradan geleceklere selef ve örnek kıldık.

Ve onları daha sonrakiler için gelip geçmiş bir ibret nümunesi yaptık.

Onları, sonra gelecekler için eski bir örnek yaptık.

pes ķılduķ anları geçmişler daħı meŝel śoñraġılara.

Anları geçmişlerden ḳılduḳ. Daḫı ṣoñraġılara ḥikāyet eyledük.

Və onları sonradan gələnlərə misal və ibrət dərsi etdik.

And We made them a thing past, and an example for those after (them).

And We made them (a people) of the Past(4658) and an Example to later ages.

4658 Pharaoh and his hosts were blotted out, and became as a tale of the past. Their story is an instructive warning and example to future generation... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.