10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve lekad erselnâ mûsâ bi-âyâtinâ ilâ fir’avne ve mele-ihi fekâle innî rasûlu rabbi-l’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun Biz Musa'yı, Firavun'a ve onun 'önde gelen iktidar takımına’ ayetlerimizle yolladık. O da sadece: "Gerçekten ben, âlemlerin Rabbinin elçisiyim" deyip (Hakka çağırmıştı).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki Musa'yı, delillerimizle Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine gönderdik de ben dedi, şüphe yok ki alemlerin Rabbinin peygamberiyim.

Abdullah Parlıyan Meali

İşte bu şekilde Musa'yı ayetlerimizle Firavun ve çevresindeki ileri gelenlere gönderdik. Musa onlara: “Bakın” dedi. “Ben bütün alemlerin Rabbinden gönderilen bir elçiyim.”

Ahmet Tekin Meali

Andolsun biz Mûsâ'yı Firavun'a, devlet büyüklerine ve kodamanlarına, birliğimize, kudretimize delâlet eden âyetler, mûcizelerle, tebliğ görevi ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere gönderdik. Mûsâ:
“Ben âlemlerin, bütün varlıkların Rabbi olan Allah'ın Rasulüyüm” dedi.

Ahmet Varol Meali

Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve ileri gelenlerine gönderdik. O da: "Şüphesiz ben alemlerin Rabbinin elçisiyim" dedi.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, Biz Musa'yı, Firavun'a ve onun 'önde gelen çevresine' ayetlerimizle gönderdik. O da, dedi ki: 'Gerçekten ben, alemlerin Rabbinin elçisiyim.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten Mûsa'yı da mucizelerimizle Firavun'a ve topluluğuna peygamber gönderdik. (Varıb da onlara) şöyle dedi: “- Doğrusu ben, bütün âlemlerin Rabbinin peygamberiyim.”

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz Musa’yı, mucizelerimizle Firavun ve meclisine gönderdik. “Ben, Rabb-ül Âlemin olan Allah’ın elçisiyim” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun biz, Mûsâ'yı mucizelerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Mûsâ, “Ben âlemlerin Rabbi'nin peygamberiyim” demişti.[535]*

Besim Atalay Meali (1962)

Biz belgelerimizle Musa'yı, Firavun ile ulusuna gönderdik, o dedi ki: «Ben, âlemlerin Rabbi olan Tanrının peygamberiyim !»

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun, biz Musa'yı (Allah'ın Rab oluşuna apaçık delil teşkil eden) âyetlerimizle Firavuna ve oligarşisine göndermiştik de o (onlara): “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki Biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve erkanına göndermiştik, "Şüphesiz ben, Alemlerin Rabbinin elçisiyim" demişti.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun, biz Mûsâ’yı mucizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik de o, “Şüphesiz ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun biz Musa'yı âyetlerimizle Firavun'a ve onun ileri gelen adamlarına göndermiştik de Musa: Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim, demişti.

Edip Yüksel Meali

Örneğin; Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve erkanına gönderdik ve "Ben evrenlerin Rabbinin elçisiyim," demişti.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki, biz Musa'yı mucizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik. Musa: "Ben gerçekten âlemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyim." dedi.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Celâlim hakkı için Musâyı âyetlerimizle Fir'avne ve cem'ıyyetine gönderdik, vardı haberiniz olsun, dedi: ben bütün âlemlerin rabbının Resulüyüm

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki Biz Mûsâ'yı âyetlerimizle¹ Firavun'a ve onun melelerine² gönderdik: “Ben âlemlerin Rabbinin Resûlüyüm.” dedi.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun ki biz Musâyı da âyetlerimizle Fir'avne ve cemâatine peygamber olarak gönderdik de o, «Ben gerçek âlemlerin Rabbinin elçisiyim» dedi.

Hayrat Neşriyat Meali

Celâlim hakkı için, Mûsâ'yı da mu'cizelerimizle Fir'avun'a ve ileri gelenlerine gönderdik de: “Gerçekten ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim!” dedi.

İlyas Yorulmaz Meali

Biz Musayı açık delillerle Firavuna ve onun seçkin yöneticilerine göndermiştik ve onlara “Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim” demişti.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

* Biz Musa/yı mûcizelerimizle Firavun/a ve saltanatına şerik olan ileri gelenlerine göndermişiz. Musa onlara «— Ben âlemlerin Rabbi olan Tanrı/nın peygamberiyim» dedi.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz Musa'yı, Firavun'a ve onun önde gelen çevresine ayetlerimizle gönderdik. O da, “Gerçekten ben, âlemlerin Rabbinin elçisiyim” dedi.

Mahmut Kısa Meali

Doğrusu Biz Mûsâ’yı, hakîkati gözler önüne seren delillerimizle ve apaçık mûcizelerimizle Firavun’a ve ileri gelen adamlarına göndermiştik. Mûsâ onlara, “Şüphesiz ben, Mısır’ın ve bütün âlemlerin gerçek Sahibi, Efendisi, Yöneticisi, yani Rabb’i olan Allah’ın size gönderdiği Elçisiyim!” dedi.

Mehmet Okuyan Meali

Yemin olsun ki biz Musayı delillerimizle Firavuna ve yöneticilerine göndermiştik de (Musa) “Ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim.” demişti.

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun Biz Mûsa’yı Firavun’a ve onun ileri gelenlerine mûcizelerimizle gönderdik. O da: “Gerçekten ben âlemlerin Rabbi (olan Allah)’ın elçisiyim.” dedi.

Muhammed Esed Meali

İŞTE BU ŞEKİLDE 39 Musa'yı mesajlarımızla Firavun'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik: Musa onlara, “Bakın” dedi, “ben bütün âlemlerin Rabbinin bir elçisiyim!”

Mustafa Çavdar Meali

And olsun ki biz Musa’yı ayetlerimizle Firavun’a ve kurmaylarına göndermiştik, O da onlara: – Ben, âlemlerin Rabbinin elçisiyim, dedi. 20/42...44

Mustafa İslamoğlu Meali

DOĞRUSU, Musa’yı mucizevî mesajlarımızla Firavun ve etrafındaki seçkinlere de böyle göndermiştik ve demişti ki: “Bakın, ben âlemlerin Rabbinin elçisiyim.”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, Mûsa'yı âyetlerimizle Fir'avun'a ve onun cemaatine gönderdik. Binaenaleyh dedi ki: «Ben şüphe yok âlemlerin Rabbinin bir Resûlüyüm.»

Suat Yıldırım Meali

Nitekim onlardan Mûsâ'yı, delillerimiz ve mûcizelerimizle Firavun'a ve ileri gelen yetkililerine gönderdik. O da onlara: “Ben Rabbülâlemin'in size elçisiyim” dedi. *

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz Musa'yı da ayetlerimizle Fir'avn'a ve ileri gelen adamlarına gönderdik: "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim" dedi.

Süleymaniye Vakfı Meali

Musa’yı belgelerimizle Firavun’a ve onun ileri gelenlerine elçi gönderdik. Onlara: “Ben varlıkların Sahibinin[*] elçisiyim.” dedi.*

Şaban Piriş Meali

Musa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve kurmaylarına göndermiştik:-Şüphesiz ben, evrenin sahibinin elçisiyim, dedi.

Ümit Şimşek Meali

Biz Musa'yı da Firavun'a ve kavminin ileri gelenlerine âyetlerimizle gönderdik. O, “Ben Âlemlerin Rabbinin elçisiyim” dedi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, Mûsa'yı ayetlerimizle Firavun'a ve onun üst düzey adamlarına gönderdik de onlara dedi ki: "Ben âlemlerin Rabbi'nin resulüyüm."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ viribidük mūsā’yı nişānlarumu-ile fir'avn’dın yaña daħı ķavmındın yaña pes eyitti “bayıķ ben yalavaçvan 'ālemler çalabı’sınuñ.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz Musanı Öz mö’cüzələrimizlə Fir’on və onun ə’yan-əşrafının yanına göndərmişdik. O demişdi: “Mən aləmlərin Rəbbinin elçisiyəm!”

M. Pickthall (English)

And verily We sent Moses with Our revelations unto Pharaoh and his chiefs, and he said: I am a messenger of the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali (English)

We did send Moses(4649) aforetime, with Our Signs, to Pharaoh and his Chiefs: He said, "I am a messenger of the Lord of the Worlds."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.