27 Temmuz 2021 - 17 Zi'l-Hicce 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 4. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-innehu fî ummi-lkitâbi ledeynâ le’aliyyun hakîm(un)

Şüphesiz O, Bizim katımızda olan Ana Kitap’tadır (Levh-i Mahfuz’da kayıtlıdır) ; çok Yücedir, Hüküm ve Hikmet içeriklidir.

Ve şüphe yok ki o, bizim katımızda, kitabın aslındadır, temelindedir, elbette pek yücedir, hüküm ve hikmetle doludur.*

O Kur'ân, katımızda bulunan ana kitapta mevcut olup şanı büyüktür ve hikmetle doludur.

Nezdimizdeki ana kitapta, Levh-i Mahfuz'da mevcut olan Kur'ân elbette yücedir, hikmetlerle doludur, hükümranlık sağlar.*

Şüphesiz o katımızda ana kitapta (Levhi Mahfuz'da kayıtlı)dır; pek yüce ve hikmet doludur.

Şüphesiz o, Bizim katımızda olan Ana Kitap'tadır; çok yücedir, hüküm ve hikmet doludur.

Gerçekten o, bizim katımızdaki ana kitabda (Levh-i Mahfûz'da) şanı çok yücedir, hikmet doludur.

Ve şüphesiz o ana kitapta, yanımızda şanı yüce ve hikmetle doludur.

O, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından çıkmıştır. O, gerçekten yücedir; hikmet doludur.

Evet, o bizim katımızdaki ana kitaptadır, o yücedir, o bilge

Ve O (Kur'an), katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağından çıkmıştır. O, gerçekten yücedir, hüküm ve hikmet doludur. *

Şüphesiz o, Bizim katımızda Ana Kitap'ta mevcut, yüce ve hikmet dolu bir Kitap'dır.

Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcuttur, çok yücedir, hikmetlerle doludur.

O, katımızda bulunan Ana Kitap'ta (levh-i mahfuzda) mevcut, yüce ve hikmetle dolu bir kitaptır.  *

O, ana kitapta (korunur), katımızda üstündür, bilgedir.

Gerçekten o bizim nezdimizde bulunan ana kitapta mevcut yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.

Ve hakıkat o, bizim nezdimizdeki ana kitabda çok yüksek, çok hikmetlidir

Kur'an, nezdimizde Ummu'l Kitap'tadır¹. Gerçekten yücedir ve hâkimdir.²*

Şübhesiz o (Kur'an), nezdimizdeki ana kitabda (sabit), çok yüce çok kıymetli (bir kitab) dır.

Ve muhakkak ki o, katımızda bulunan ana kitabda (Levh-i Mahfûz'da)dır. Gerçekten çok yücedir, çok hikmetlidir.

Elbetteki o Kur’an, yanımızdaki yüce ve hükümlerle dolu ana kitabın içinde (kayıtlı) dir.

O, ana Kitapta yazılı, nezdimizde sabittir. Şanı yücedir [⁵], hikmet ile doludur [⁶].*

Hiç şüphesiz o, bizim katımızda olan ana kitapta çok yücedir, hikmet doludur.

Bu Kitap, katımızda bulunan Ana Kitaptan, yani bütün kutsal kitapların özü ve esası olan ana kaynaktandır; çok yücedir, insanlığı kurtuluşa ulaştıracak hüküm ve hikmetlerle doludur.
İşte Allah, tüm insanlığı bu kutlu kitaba çağırıyor.

O, katımızdaki Ana Kitap içinde elbette hakîm aliyydir.

O, katımızdaki Ana Kitap’tadır; yücedir, doğru hükümler içermektedir.

Şüphesiz o, katımızdaki ana kitapta (Levh-i Mahfuz’da) mevcut olan, çok yüce, hüküm (ve hikmet) dolu (bir kitap)tır.

Ve o, katımızda bulunan bütün vahiylerin kaynağında[n çıkmış]tır; 4 o, gerçekten yücedir, hikmet doludur.

Zaten bizim katımızdaki ana kitaptan/sınırsız ilmimizden gelen bu Kuran çok yücedir ve her hükmü doğrudur. 13/39

Şüphe yok ki o, katımızda bulunan ana kitapta kayıtlıdır; elbet pek değerlidir o, sonuç itibarıyla tam isabet kaydeden hükümlerle doludur.

Ve şüphe yok ki o, nezdimizdeki ana kitapta elbette pek yüksektir, çok hikmetle muttasıftır.

O, Bizim nezdimizdeki ana kitapta saklı olup çok yücedir, hikmet doludur. [56, 77-80; 80, 11-16]*

O, katımızda bulunan ana Kitaptadır.Yücedir, hikmetlidir.

O, katımızdaki Ana Kitap’tadır; yücedir, hikmetlidir[*].*

O, katımızdaki ana kitaptadır. Yüce ve hikmet sahibidir.

O, katımızdaki Ana Kitapta(1) bulunan pek yüce ve hikmet dolu bir kitaptır.*

Ve o, bizim katımızdaki ana Kitap'ta çok yüce, çok hikmetlidir.

daħı bayıķ ol ya'nį ķur’ān kitāb aślında bizüm ķatumuzda yücedür ḥikmet issidür.

Daḫı ol levḥ‐i maḥfūẓda yazılmışdur. Bizüm ḳatumuzda yücedür, ḥükmiçoḳdur.

Şübhəsiz ki, o, dərgahımızdakı əsl kitabda (lövhi-məhfuzda) mövcuddur. O, çox ucadır, çox hikmətlidir (yaxud ayələri baxımından çox möhkəmdir).

And lo! in the Source of Decrees, which We possess, it is indeed sublime, decisive,

And verily, it is in the Mother of the Book,(4606) in Our Presence, high (in dignity), full of wisdom.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.