24 Eylül 2023 - 9 Rebiü'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Zuhruf Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Ve levlâ en yekûne-nnâsu ummeten vâhideten lece’alnâ limen yekfuru bi-rrahmâni libuyûtihim sukufen min fiddatin ve me’ârice ‘aleyhâ yazherûn(e)

Bütün insanların, kafir olmaları gibi bir mahzur bulunmasaydı rahmanı inkar edenlerin evlerindeki tavanları ve üstüne basıp çıktıkları merdivenleri bile gümüşten halk ederdik.

 Eğer insanlar (Allah’a karşı isyanda birleşip) tek bir ümmet olarak (şeytana hizmet edecek) olmasalardı, Rahman’ı (Allah’ı) inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar (göz alıcı süslemeler) ve üzerinde çıkıp-yükselecekleri merdivenler (asansörler) yapardık.

Eğer sınırsız zenginliklerin, önlerine serilmesiyle, bütün insanlar küfürde birleşen tek bir toplum haline gelecek olmasaydı, Rahman'ı inkâr edenlerin evlerine, gümüşten tavanlar ve üzerine basıp çıkacakları, gümüşten merdivenler yapardık.

Bütün insanların küfürde birleşerek bir tek ümmet haline gelmesi söz konusu olmasaydı, nezdimizde bir değer ifade etmeyen dünya zinetlerini rahmet sahibi Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselere verir, evlerine, gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları gümüş merdivenler, asansörler yapardık.

Eğer insanlar (küfürde) tek bir ümmet olacak olmasaydı Rahman'ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Eğer insanlar (Allah'a karşı isyanda birleşip) tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı (Allah'ı) inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp-yükselecekleri merdivenler yapardık.

Eğer insanlar (kâfirlerin dünyadaki refahına bakarak hırslanmasalar ve bu yüzden küfre rağbet etmeseler ve böylece) tek bir (kâfir) ümmet haline gelmiyecek olsalardı, biz O Rahmân'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerlerinde çıkacakları merdivenler (yukarı çıkarma vasıtaları) yapardık.

Eğer insanların tek bir (eşit, durağan) toplum olma endişesi Bizde olmasaydı, her şeyin rızkını veren Allah’ı inkâr eden kâfirlere gümüşten evler ve üzerine basıp çıktıkları merdivenler yapardık.

İnsanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve merdivenlerini gümüşten yapardık.

33,34. İnsanların, hep bir tek ümmet olarak, küfre sapmaları olmasaydı, Tanrıya küfredenlerin evlerinin çatılarını, merdivenlerini, kapılarını, dayanmış oldukları koltuklarını gümüşten yaratırdık

Eğer insanların (inkârcıların dünyadaki refahına bakıp onlar gibi yaşamak isteyerek) küfürde birleşen tek bir ümmet olması (tehlikesi) olmasaydı, Rahman olan (Allah')ı inkâr eden herkese (öyle servet verirdik ki,) evlerinin tavanları ve üzerine çıkıp yükselecekleri merdivenler gümüşten olurdu.

33,34,35. Eğer tekmîl insânların kâfir bir millet teşkîl itmeleri ihtimâli olmaya idi, Allâh’a inanmayanların hânelerinin sakfını gümüşden yapar ve oraya çıkmak içün gümüşden merdivenler, gümüşden kapular ve rahat oturmaları içün sedirler ve altundan müzeyyinât virir idik bunlar hep dünyâda görilen muvakkat zevklerdir. Âhiretin hayât-ı ebedîsini Allâh mü’minlere, muttakîlere tahsîs iylemişdir.

33,34,35. Eğer bütün insanlar tek ümmet olma durumuna gelmeyecek olsaydı, Rahman olan Allah'ı inkar edenlerin evlerinin tavanlarını, üzerinde yükseldikleri merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine yaslanacakları kerevetleri gümüşten yapar ve altın bezeklerle işlerdik. Bunların hepsi ancak dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret, Rabbinin katında O'na karşı gelmekten sakınanlaradır.*

Eğer bütün insanlar (kâfirlere verdiğimiz nimetlere bakıp küfürde birleşen) bir tek ümmet olacak olmasalardı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Eğer insanlar tek tip bir topluluk haline gelecek olmasaydı rahmânı inkâr edenlerin evlerine (her biri) gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık.

Şayet insanların küfürde birleşmiş bir tek ümmet olması (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.

Tüm insanlar (inkarcılıkta) bir tek toplum olacak olmasaydı, Rahman'ı inkar edenlerin evini gümüş tavanlar ve binip çıkacakları merdivenlerle donatırdık.

Eğer insanlar küfre sapan bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, biz O Rahman olan Allah'ı inkâr eden kimselerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Ve eğer insanlar hep (küfre sapacak) bir ümmet olacak olması idi biz o Rahman’a küfreden kimselerin her halde evlerine gümüşten tavanlar ve üzerlerinde çıkacakları asansörler,

(Ezelî ve ebedî ilmimiz ile bilmemiz üzere) eğer bütün insanlar (kâfirlere verdiğimiz nimetlere bakıp, o nimetlere imrenme neticesinde, küfürde birleşen) tek bir ümmet olacak olmasalardı, Rahmân (olan Allah) ’ı inkâr edenlerin, (Allah’ı ilâh edinmekle birlikte Allah’tan başka varlıkları/putları ilâh edinenlerin, peygamberleri, âyetleri, kıyameti, âhiret gününü ve diğer zarûrât-ı diniyyeyi inkâr edenlerin) evlerinin tavanlarını ve üzerine (basıp) çıkacakları merdivenlerini gümüşten yapardık.

Şayet insanlar, tek bir ümmet¹ haline gelmeyecek olsalardı,² Rahman'ı küfreden³ kimselerin, evlerinin tavanlarını ve merdivenlerini gümüşten yapardık.

1. Küfür topluluğu. 2- Gerçeği yalanlayan nankörlerin, sahip oldukları, alabildiğine lüks ve zengin yaşamlarına imrenip, özenerek; onların sahip old... Devamı..

Eğer (bütün) insanlar (küfre imrenecek) birtek ümmet haaline gelmeyecek olsaydı O çok esirgeyen (Allah) a küfreden kimselerin evlerinin tavanlarını, üstünden çıkacakları merdivenleri,

Hâlbuki insanlar (küfürde birleşen) tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.

Eğer insanların hepsi tek bir inanç (ümmet) altında birleşme durumu olmasaydı, Rahmanı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerlerinde yürüdükleri merdivenleri gümüşten yapardı.

Eğer bütün insanların bir tek tanımazlar topluluğuna döneceklerini göz önünde bulundurmuş olmasaydık Esirgeyici’yi tanımıyanların evlerinin tavanlarını, üzerine basıp çıktıkları merdivenleri,

Halkın bir tek ümmet olması gibi bir hal olmasaydı [⁴] esirgeyen Tanrı/yı tanımayanların evlerinin tavanlarını, üzerinden çıktıkları merdivenlerini,

[4] Yani halk kafirleri refah ve nimette görmekle kâfir olmağa rağbet etmeselerdi.

Şayet insanların küfürde birleşip tek bir ümmet hâline gelmeleri riski olmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine çıkacakları merdivenler yapardık.

Eğer insanlar (Allah'a karşı isyanda birleşip) tek bir ümmet olacak olmasaydı, Rahman'ı inkâr edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde çıkıp yükselecekleri merdivenler yapardık.

Eğer insanlar lüks ve refah içerisinde azgınlaşıp bir tek inkârcıtoplum hâline gelecek olmasalardı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerini gümüşten tavanlarla ve üzerinde yükselecekleri gümüş merdivenlerle donatır,

Eğer İnsanlar tek bir ümmet olacak değilse, elbette yapardık Rahmân’a nankörlük edenler için evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine yükselerek çıkacakları merdivenler;

Eğer insanların, birbirine özenerek ileride tek bir millet olma ihtimali olmasaydı, Her şeye sevgi ile hakim olan Allahı inkar edenlerin evlerine gümüş tavanlar çakar, yukarı çıkmaları için de tırmanan merdivenler yapar,

Şayet insanların hepsi verdiğimiz nimetlerden dolayı şımarıp azarak küfürde birleşen topluluk haline gelmeseydiler; onların hepsini servete boğar, evlerinin tavanlarını, çıktıkları merdivenleri gümüşten yapardık!

İnsanların küfürde birleşmiş tek bir ümmet olma (tehlikesi) bulunmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri gümüşten yapardık.

Eğer bütün insanların (görünce tapıp, Allah’ı) inkâr eden bir toplum haline geleceklerini (bilmeseydik,) Biz O Rahman (olan Allah)’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine çıkacakları merdivenlerini gümüşten yapardık.¹

1 33, 34, 35.âyetler; “Eğer bütün insanların (görünce tapıp Allah’ı) inkâr eden bir toplum haline geleceklerini (bilmeseydik), Biz O Rahman (olan Alla... Devamı..

Eğer [sınırsız zenginliklerin önlerine serilmesiyle] bütün insanlar tek bir [şeytanî] toplum haline gelmiyecek olsaydı, ²⁹ [şimdi] Rahmân’ı inkar edenlerin evlerini gümüşten çatılar ve tırmanacakları [gümüşten] merdivenler ile donatırdık;

29 “İnsan zayıf yaratılmış olduğu”ndan (4:28), sahip olacağı büyük bir servetin onu her türlü ruhî ve ahlakî endişeden uzaklaştırabileceği ve ona tama... Devamı..

Şayet insanların, onlara imrenerek tek bir küfür topluluğu haline gelme sakıncası olmasaydı, biz Rahman’a inanmayanların evlerinin tavanlarına çıktıkları merdivenleri gümüş ile donatırdık. 3/14, 18/46

Ve eğer bütün insanlar (küfür ve nankörlükte ittifak etmiş) tek tip bir toplum halini almayacak olsaydı, Rahmân’ı inkâr eden şu kimselerin konaklarını gümüşten damlarla ve üzerinde gösteriş yapacakları seyir teraslarıyla donatırdık.[⁴³⁹⁴]

[4394] Yani: Dünya nimetleri insanların önüne sınırsızca konulsa, her arzu ettiklerine kolaylıkla ulaşsalardı, insanlar nankörlük ve küfürde ittifak e... Devamı..

Şayet insanlar (küfre imrenerek) tek bir ümmet haline gelmeyecek olsalardı, (eğer cahil insanların bir çoğunun, kendilerine ihsan ettiğimiz bol serveti, onlara sevgimizin bir delili olduğunu sanarak -mal yüzünden- küfürde birleşmeleri tehlikesi olmasaydı) Rahman'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerinde yükseldikleri merdivenleri;

33-34. İnsanlar (küfürde birleşen) bir tek topluluk olacak olmasaydı, Rahmân’ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve üzerine binip çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını ve üzerine yaslanacakları koltukları hep gümüşten yapardık.

Ve eğer insanlar (küfre düşüp) bir ümmet olacak olmasa idiler elbette Rahmân'ı inkâr edenlerin evleri ve üzerine çıktıkları merdivenleri için gümüşten tavanlar kılardık.

33, 34, 35. Eğer, bütün insanların dinsizliğe imrenecek bir tek ümmet haline gelme mahzuru olmasaydı, Rahman'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve çıkacakları merdivenleri, evlerinin kapılarını, üzerine kurulacakları koltukları hep gümüşten yapardık. Onları altına, mücevhere boğardık. Fakat bütün bunlar dünya hayatının geçici metâından ibarettir. Âhiret ise Rabbinin nezdinde Allah'a karşı gelmekten sakınanlara mahsustur.

İnsanlar (küfürde birleşen) bir tek ümmet olacak olmasaydı. Rahman'ı inkar edenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdivenler yapardık.

33,34. Eğer nâsın (kâfirlerin ni'met ve refâhını görerek onlara iltihâk ile) bir ümmet olmaları melhûz olsa idi, Allâh'a küfür idenlerin hânelerinin tavanlarını, onunla çıkdıkları merdivenlerini, odalarının kapularını, üstünde oturdukları serîrleri gümüşden kılardık.

İnsanların (kafirlikte birleşen) tek bir toplum olmaları (tehlikesi) olmasaydı Rahman’ı görmezlikten gelenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerinde yükselecekleri asansörler yapardık.

[*] İnsanların (yanlışlar içinde olan) tek toplum olma tehlikesi

Eğer insanlar tek bir toplum olmayacak olsaydı, Rahman'a nankörlük edenlerin evlerinin çatılarını ve üzerine çıkıp yükseldikleri merdivenleri gümüşten yapardık.

İnsanlar tek bir inkârcı millet haline gelecek olmasa, Rahmân'ı inkâr edenlerin evlerinin tavanlarını ve bastıkları merdivenlerini gümüşten yapardık.

İnsanlar bir tek ümmet haline gelmeyecek olsalardı, o Rahman'a nankörlük edenlerin evlerine gümüşten tavanlar çatar, sırtlarına binip yükselecekleri merdivenler/asansörler yapardık.

33-35. daħı eger degül-misse, olmaġı ādemįlerüñ bir bölük ķıladuķ aña kim kāfir olur raḥmān’a ya'nį kāfir evlerine örtüler gümişden daħı nerdübenler anuñ üzere aġalar daħı evlerine ķapular daħı taħtlar. anuñ üzere tekye uralar daħı altun ya'nį bay eyleyedük. daħı degül dükeli şunuñ illā yaķın dirlik gönenmegi daħı āħiret çalabuñ ķatında ķorķıcılaruñdur.

Daḫı eger ādemīler bir ümmet olmasalardı raġbet eylemekde kāfirlıġa,kāfirleri ni‘met içinde gördükde, Tañrı[ya] kāfir olanlaruñ evlerinüñ saḳf‐larını gümişden ḳılurduḳ, üstine çıḳaçaḳ süllemleri daḫı gümişden ḳılurduḳ.

Əgər insanların (müşriklərin cah-calal içində yaşadıqlarını görüb cahillikləri üzündən küfrdə birləşəcək) bir tək ümmət olmaq ehtimalı (təhlükəsi) olmasaydı, Rəhmanı inkar edənlərin (axirət əzabını daha da artırmaq məqsədilə) evlərinin tavanlarını və (damlarına) çıxdıqları nərdivanları gümüşdən edərdik.

And were it not that mankind would have become one community, We might well have appointed, for those who disbelieve in the Beneficent, roofs of silver for their houses and stairs (of silver) whereby to mount,

And were it not that(4636) (all) men might become of one (evil) way of life, We would provide, for everyone that blasphemes against ((Allah)) Most Gracious, silver roofs for their houses and (silver) stair-ways on which to go up,

4636 So little value is attached in the spiritual world to silver or gold, or worldly ranks or adornments, that they would freely be at the disposal o... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.