13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 43. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velemen sabera ve ġafera inne żâlike lemin ‘azmi-l-umûr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Fakat (şahsi haksızlıklara) sabreden ve bağışlayıp vazgeçen kimsenin bu hareketi; muhakkak “azmi'l-umur”dan= değerli ve şerefli davranışlardan (teşekküre değer bir harekettir).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve kim, dayanır ve suçları örterse şüphe yok ki bu, azme, iradeye dayanan işlerdendir elbet.

Abdullah Parlıyan Meali

Kim her türlü sıkıntı ve eziyetlere sabreder, yapılan kötülüklere de intikam almayıp affetme yolunu tutarsa, şüphesiz bu hareketi yapılmaya değer işlerdendir.

Ahmet Tekin Meali

Kim sabrederek mücadeleye devam eder ve affederse, bilsin ki, bu davranış, ciddi, kararlı olmayı gerektiren, maksada ulaştıran mücadele metotlarındandır.

Ahmet Varol Meali

Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu (yaptığı) üzerinde kararlılık gösterilecek (azmedilecek) işlerdendir.

Ali Bulaç Meali

Kim sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu, azme değer işlerdendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Her kim de sabredib suç bağışlarsa, işte bu (sabredib bağışlamak), işlerin en hayırlısındandır.

Bahaeddin Sağlam Meali

Fakat sabredip bağışlayan olursa, şüphesiz bu yol, yapılmasına azmedilen (önemli) işlerdendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kim sabreder ve affederse, şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.

Besim Atalay Meali (1962)

Bir kimse sabrederse, bağışlarsa, işte bu azimli işlerdendir

Cemal Külünkoğlu Meali

Fakat kim de sabreder ve (kendisine yapılan kötülüğü) bağışlarsa, şüphesiz bu, azmedilip yapılmaya değer (hayırlı) işlerdendir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ama sabredip bağışlayanın işi, işte bu, azmedilmeye değer işlerdendir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

Diyanet Vakfı Meali

Kim sabreder ve affederse şüphesiz bu hareketi, yapılmaya değer işlerdendir.  *

Edip Yüksel Meali

Saberedip bağışlamak, sağlam bir karakteri gösterir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Her kim de sabreder ve kusuru bağışlarsa, işte bu elbette azmedilecek işlerdendir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Her kim de sabreder suç örterse işte o azmolunacak umurdandır

Erhan Aktaş Meali

Ancak kim sabreder ve bağışlarsa, büyüklük yapmış olur.

Hasan Basri Çantay Meali

Bununla beraber kim sabreder, (suçları) örter (bağışlar) sa işte bu, şübhesiz ve elbet azm olunacak umurdandır.

Hayrat Neşriyat Meali

Kim de hakikaten sabreder ve affederse, şübhesiz bu, elbette azmedilecek(kararlılıkla istenecek) işlerdendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Elbetteki haksızlığa uğradığında sabreden ve bağışlayanın yaptığı, büyük işlerden birisidir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Her kim zulme katlanır öc almayıp yarlıgarsa işte bu hareket, en iyi bir harekettir, büyüklerin kârıdır.

Kadri Çelik Meali

Kim de sabreder ve bağışlarsa, hiç şüphesiz bu, azim gerektiren işlerdendir.

Mahmut Kısa Meali

Bununla birlikte, her kim câhillerin sataşmalarına karşı sabreder ve onları bağışlarsa, ona da ne mutlu! Çünkü bu, büyük bir azim ve kararlılıkla yapılmaya değer işlerdendir.

Mehmet Okuyan Meali

Kim sabreder ve bağışlarsa şüphesiz ki bu (davranışı) yapılmaya değer işlerdendir.

Mehmet Türk Meali

Kim de sabreder ve bağışlarsa, şüphesiz bu kararlılık gerektiren bir iştir.

Muhammed Esed Meali

Ama bilin ki, kim sıkıntıya göğüs gerer ve affederse işte bu, gönülden istenen bir şeydir. 42

Mustafa Çavdar Meali

Her kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten takdire şayan ve güzel bir davranıştır. 13/23-24, 39/10

Mustafa İslamoğlu Meali

Yine de kim sabreder ve affederse, iyi bilsin ki bu kararlılık ve direnç isteyen (büyük) bir davranıştır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve elbette her kim sabreder ve (kötülüğü) setrederse şüphe yok ki bu, azmolunacak emirlerdendir.

Suat Yıldırım Meali

Her kim dişini sıkarak sabr eder ve kusurları affederse, işte onun bu hareketi, ancak büyüklere yaraşan örnek davranışlardandır.

Süleyman Ateş Meali

Fakat kim sabreder, affederse, şüphesiz bu, çok önemli işlerdendir!

Süleymaniye Vakfı Meali

Kim sabreder (katlanır) de (kendisine yapılmış yanlışı) örterse, onun bu yaptığı kararlılık gerektiren işlerdendir.

Şaban Piriş Meali

Kim de sabreder ve bağışlarsa, işte bu gerçekten işlerin en şereflisidir.

Ümit Şimşek Meali

Bununla beraber, kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu, uğrunda azmedilmeye değer işlerdendir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sabredip bağışlayan bilsin ki, bu, işlerin en zorlularındandır.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı her kim śabr eyledi daħı 'afv eyledi bayıķ şol işlerüñ buyrulmışlarındandur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Əlbəttə, hər kəs (pisliyə) səbr edib (qisası) bağışlasa, (onun bu hərəkəti şəriətcə) çox bəyənilən əməllərdəndir!

M. Pickthall (English)

And verily whoso is patient and forgiveth, lo! that, verily, is (of) the steadfast heart of things.

Yusuf Ali (English)

But indeed if any show patience and forgive,(4586) that would truly be an exercise of courageous will and resolution in the conduct of affairs.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.