13 Mayıs 2021 - 1 Şevval 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne iżâ esâbehumu-lbaġyu hum yentasirûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Olgun ve onurlu mü’minler;) Bir haksızlığa uğradıkları (temel insan haklarına tecavüze kalkışıldığı) zaman; yardımlaş(acak ve haklarını koruyacak kurum ve kuralları oluşturmak üzere) birlikte harekete geçenlerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve bir zulme uğradıkları zaman haddi aşmaksızın birbirlerine yardım ederek karşı duranlara.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve bir zulme uğradıkları zaman, birbirlerine yardım ederek karşı dururlar.

Ahmet Tekin Meali

İman edenler, bir haksızlığa, bir saldırıya, bir baskıya ve zulme uğradıkları zaman, zâlimlere, saldırganlara ve baskı yapanlara yardımlaşarak hadlerini bildirenlerdir.

Ahmet Varol Meali

Bir tecavüze uğradıklarında birlikte karşı koyarlar.

Ali Bulaç Meali

Ve haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyanlardır.

Ali Fikri Yavuz Meali

O kimselerdir ki, kendi haklarına tecavüz vaki olduğu zaman, onlar yardımlaşırlar (ve intikam alırlar, haklarını yerine getirirler).

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlar ki; zulüm başlarına geldiği zaman, kendilerini savunurlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kendilerine bir haksızlık yapıldığında yardımlaşarak üstesinden gelirler.

Besim Atalay Meali (1962)

Bir zulme uğrayınca yardımlanırlar, Tanrının katındaki daha hayırlıdır, daha da kalıcıdır

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar, bir haksızlığa, zorbalığa uğradıkları zaman, birlik olup karşı koyarlar (zulme boyun eğmezler).

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Bir haksızlığa uğradıklarında, üstün gelmek için aralarında yardımlaşırlar.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

36,37,38,39. (Dünyalık olarak) size her ne verilmişse, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükâfat, inananlar ve Rablerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bağışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdoğru kılanlar; işleri, aralarında şûrâ (danışma) ile olanlar, kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya uğradıkları zaman, aralarında yardımlaşanlar içindir.

Diyanet Vakfı Meali

Bir haksızlığa uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

Edip Yüksel Meali

Haksızlığa uğradıklarında kendilerini savunurlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar, bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman birbirleriyle yardımlaşırlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve onlar ki kendilerine bağy (haklarına tecavüz) vaki' olduğu vakıt yardımlaşır onlar öcünü alırlar

Erhan Aktaş Meali

Bir haksızlığa, zulme uğradıkları zaman, yardımlaşırlar.

Hasan Basri Çantay Meali

36,37,38,39. Size verilen şey dünyâ hayaatının (geçici birer) fâidesidir. Allah indinde olan (sevab) ise daha hayırlı, daha süreklidir. (Bu sevablar) îman edib de ancak Rablerine güvenib dayanmakda, büyük günâhlardan ve faahiş kötülüklerden kaçınmakda, öfkelendikleri zaman bizzat (kusurları) örtmekde (bağışlamakda) olanlara, Rablerinin (tevhîd ve ibâdete âid da'vetine) icabet edenlere, namaz (ların) ı dosdoğru kılanlara — ki bunların işleri aralarında müşavere (ile) dir—, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden (Allaha tâat uğrunda) harcamakda bulunanlara, kendilerine tağallüb ve zulüm vaaki olduğu zaman elbirlik (mazluma) yardım eyleyenlere mahsusdur.

Hayrat Neşriyat Meali

Ve kendilerine zulüm vâki' olduğu zaman, onlar yardımlaş(arak intikamlarını al)an kimselerdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlardan birine bir zorbalık isabet ederse, onlar kendi aralarında yardımlaşırlar.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Yolsuzluğa mâruz kalınca öc alıp haddi geçmeyenler hakkında, daha iyidir, daha payidârdır.

Kadri Çelik Meali

Ve hakları çiğnendiği zaman, birlik olup karşı koyarlar.

Mahmut Kısa Meali

Onlar, bir haksızlığa uğradıkları zaman, kendilerini kahramanca savunan ve zâlime karşı durarak dâimâ mazlumun yanında yer alanlardır.

Mehmet Okuyan Meali

Bir haksızlığa uğradıkları zaman yardımlaşırlar.

Mehmet Türk Meali

Bir (zulüm ve) saldırıya uğradıkları zaman1 da birbirleriyle yardımlaşırlar.*

Muhammed Esed Meali

ve bir zorbalık ile karşılaştıkları zaman kendilerini savunanlar [için].

Mustafa Çavdar Meali

Yine onlar haksız bir saldırıya uğradıklarında birbirleriyle dayanışma içinde karşı koyarlar. 4/75, 22/39-40

Mustafa İslamoğlu Meali

yine onlar, haksız bir saldırıya muhatap olduklarında meşru müdafaa için yardımlaşırlar.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o kimse için ki onlara bir zulüm isabet ettiği zaman onlar yardımlaşmakta bulunurlar.

Suat Yıldırım Meali

Onlar zulme uğradıklarında yardımlaşıp haklarını alırlar. {KM, Çıkış 32, 26-29; Luka 19, 27}

Süleyman Ateş Meali

Bir zulüm ve saldırıya uğradıkları zaman kendilerini savunurlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar, kendilerine bir saldırı olduğunda birbirleriyle yardımlaşırlar.

Şaban Piriş Meali

Haklarına tecavüz edildiği zaman, birlik olup karşı koyarlar.

Ümit Şimşek Meali

Onların hakkına tecavüz edildiği zaman hep birlikte yardımlaşarak haklarını alırlar.(17)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kendilerine zulüm ve haksızlık gelip çattığında, yardımlaşırlar.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı anlar kim ķaçan dege anlara žulm anlar öc alurlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Və o kəslər üçün ki, onlar zülmə (təcavüzə) mə’ruz qaldıqda (həddi aşmadan) intiqam alarlar (zalımdan zülmü müqabilində əvəz çıxar, caniyə də etdiyi cinayətin cəzası nədirsə, onu verərlər).

M. Pickthall (English)

And those who, when great wrong is done to them, defend themselves,

Yusuf Ali (English)

And those who, when an oppressive wrong is inflicted on them, (are not cowed but) help and defend themselves.(4580)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.