16 Mayıs 2021 - 4 Şevval 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şûrâ Suresi 29. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemin âyâtihi ḣalku-ssemâvâti vel-ardi vemâ beśśe fîhimâ min dâbbe(tin)(c) ve huve ‘alâ cem’ihim iżâ yeşâu kadîr(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Göklerin ve yerin yaratılması ile, onlarda her canlıdan türetip-yayması O'nun (mucizevi) ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini bir araya getirmeye (enerji zerreciklerine ve nur hüzmesine döndürmeye) de Kâdir’dir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve delillerindendir gökleri ve yeryüzünü yaratması ve her ikisinde mahlukatı yayıp dağıtması ve onun, elbette onları toplamaya da gücü yeter.

Abdullah Parlıyan Meali

O'nun varlığına ve birliğine delalet eden belgelerden biri de, göklerin ve yerin yaratılması ve her ikisinde de mahlukatı yayıp, serpiştirmesidir. O dilediği zaman tüm mahlukatını bir araya toplamaya kadirdir veya kullarını, kıyamette mahşer yerine toplamaya da güç yetirendir.

Ahmet Tekin Meali

Gökleri, yeri ve bu ikisinde üremelerini sağlayıp yaygınlaştırdığı canlıları yaratması da onun âyetlerinden, kudretinin delillerindendir. Allahın, sünneti, düzeninin yasaları içinde, iradesinin tecellisine uygun olan şartlarda canlıları, zıtları, uyum-uzlaşı ve ahenk içinde bir arada yaşatma; hepsini bir yerde toplama düzenini kurma kudretine sahiptir.

Ahmet Varol Meali

Göklerin, yerin ve bu ikisinde yaydığı canlıların yaratılışı da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları bir araya getirmeye kadirdir.

Ali Bulaç Meali

Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip-yayması O'nun ayetlerindendir. Ve O, dileyeceği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Göklerin ve yerin yaratılışı ve onlarda bütün canlıları üretib yayması, O'nun (sonsuz kudretinin) alâmetlerindendir; ve O, dileyeceği zaman (kıyamette) onları toplamağa kadirdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Allah’ın ayetlerinden biri de, göklerin ve yerin yaratılması ile göklerde ve yerde yaydığı canlılardır. Allah istediği zaman, onları bir araya getirmeye gücü yetendir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Gökleri ve yeri yaratıp oralarda canlıları yayması O'nun varlığının delillerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya da gücü yeter.

Besim Atalay Meali (1962)

Göklerle yeri, yaratmasıyla, bunlarda hayvanları yayması O'nun belgelerinden; istediği zaman, onları toplamaya gücü yetişir

Cemal Külünkoğlu Meali

Gökleri ve yeri yaratması ve canlıları (yaratıp) oralarda yayması, O'nun (kudretinin) delillerindendir. (Bunları yaratan Allah,) dilediği zaman onları (mahşerde) toplama gücüne de sahiptir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gökleri, yeri ve ikisinde yaydığı canlıları yaratması varlığının delillerindendir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gökleri, yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması, O’nun varlığının delillerindendir. O, dilediği zaman, onları bir araya getirmeye de gücü yetendir.

Diyanet Vakfı Meali

Gökleri, yeri ve bunların içine yayıp ürettiği canlıları yaratması da O'nun delillerindendir. O dilediği zaman bunları biraraya toplamaya da kadirdir.

Edip Yüksel Meali

Gökleri ve yeri yaratıp onlarda çeşitli yaratıklar yayması O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zaman onları toplayabilir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gökleri yeri ve her ikisinde yaydığı canlıları yaratması da Allah'ın kudretinin delillerindendir. O'nun dilediği zaman onları biraraya toplamaya da gücü yeter.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O Göklerin ve Yerin yaradılışı ve onlarda ürettiği her dabbenin üretilişi de onun âyâtındandır ve o dileyeceği zaman onları toplamağa da kadirdir

Erhan Aktaş Meali

Göklerin ve yeryüzünün yaratılması ve o ikisinde¹ her canlıdan çoğaltıp yayması, O'nun âyetlerindendir.² O, dilediği zaman onları toplamaya gücü yetendir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Göklerin ve yerin ve bunlar içinde yayıp üretdiği canlıların yaratılışı Onun âyetlerindendir. O, bütün bunları (kıyamet gününde) toplamıya da, dileyeceği zaman, hakkıyle kaadirdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Göklerin ve yerin ve onlarda yaydığı her hareketli mahlûkun yaratılışı O'nun delillerindendir. Ve O, dilediği zaman onları (mahşerde) bir araya getirmeye hakkıyla gücü yetendir.

İlyas Yorulmaz Meali

Gökleri ve yeri yaratması ve ikisinde canlıları yayıp çoğaltması O
un işaretlerindendir. Dilediğinde onların hepsini bir arada toplamaya onun her zaman gücü yeter.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Gökleri, yeri ve bunlardaki [⁴] canlı mahlûkatı yaratması da O/nun kudret-i alâmetlerindendir. Hem O, dilediği zaman onları toplamaya hakkıyle kaadir olur.*

Kadri Çelik Meali

Göklerin ve yerin yaratılması ile onlarda her canlıdan türetip yayması O'nun ayetlerindendir ve O, dilediği zaman onların hepsini toplamaya güç yetirendir.

Mahmut Kısa Meali

O’nun sınırsız ilim, kudret ve rahmetinin işaret ve delillerinden biri de, gökleri ve yeri muazzam bir sistem hâlinde yaratması ve her ikisinde çeşit çeşit canlılar üretip yaymasıdır. Bütün bunları yoktan var eden Allah’ın, ölmüş bedenleri dilediği andadiriltmeye ve hepsini huzurunda toplamaya da gücü yeter!

Mehmet Okuyan Meali

Gökleri, yeri ve bu ikisinde yaydığı canlıları yaratması da O
un delillerindendir.* O, dilediği zaman bunları bir araya toplamaya da gücü yetendir.
*

Mehmet Türk Meali

Göklerin, yerin ve onlarda ürettiği her canlının yaratılışı1 da Onun mûcizelerindendir. O istediği zaman onları toplama gücüne de sahiptir. *

Muhammed Esed Meali

Gökleri ve yeri ve bunların içinde 33 üretip çoğalttığı bütün canlı varlıkları yaratması, O'nun işaretlerindendir: [bunları yaratan] Allah, dilediği zaman onları [kendi katında] toplama gücüne de sahiptir.

Mustafa Çavdar Meali

Gökleri ve yeri yaratması ve oralarda her türlü canlıyı yayması O’nun kudret delillerindendir. O, dilediği zaman onları toplayıp bir araya getirmeye kadirdir. 16/49, 81/5

Mustafa İslamoğlu Meali

Gökleri ve yeri yaratması, bunlarda yaşayan her türden yürüyen canlılar üretmesi O’nun delillerindendir:[4341] Ve O, istediği zaman onları kendi katında toplama gücüne de sahiptir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve göklerin ve yerin yaradılışı O'nun âyetlerindendir. Onlar da her hareket edenden yaymış olduğu şeyde ve o dilediği zaman onları toplamaya da kâdirdir.

Suat Yıldırım Meali

Gökleri ve yeri yaratması ve oraları her türlü canlı ile doldurması, O'nun (kudretinin ve hikmetinin) delillerindendir. O elbette dilediği zaman onları mahşerde toplamaya da kadirdir.

Süleyman Ateş Meali

Gökleri, yeri ve bunların içine yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerinden(birliğinin ve kudretinin işaretlerinden)dir. O, dilediği zaman onları toplamağa da kadirdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerin, yerin ve her ikisinde yayılmış hareketli canlıların yaratılması Allah’ın âyetlerindendir. Şartlarını oluşturduğunda onları bir araya toplamanın ölçüsünü de koymuştur.

Şaban Piriş Meali

Göklerin ve yerin yaratılması ve oralarda canlıların yayılması da O'nun belgelerindendir. Dilediği zaman onları toplamaya kadir olan da O'dur.

Ümit Şimşek Meali

Göklerin, yerin ve onlarda yaydığı canlıların yaratılışı da Onun âyetlerindendir. Dilediğinde onların hepsini huzurunda toplamaya da Onun gücü yeter.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Gökleri ve yeri ve bu ikisi içinde yaydığı canlıları yaratması da O'nun ayetlerindendir. O, dilediği zamanda onları bir araya getirmeye kadirdir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı nişānlarından gökler yaratmaġıdur daħı yir daħı ol kim perekende eyledi ol iki içinde cānaverdan. daħı ol anlan dirmegine ol vaķt kim diler güci yiterdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göyləri, yeri və oralara yayıb səpələdiyi canlıları yaratmağı Onun qüdrət nişanələrindəndir. Allah istədiyi vaxt (qiyamət günü) onları bir yerə yığmağa qadirdir!

M. Pickthall (English)

And of His portents is the creation of the heaven and the earth, and of whatever beasts He hath dispersed therein. And He is Able to gather them when He will.

Yusuf Ali (English)

And among His Signs is the creation of the heavens and the earth, and the living creatures(4568) that He has scattered through them:(4569) and He has power to gather them together when He wills.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.