9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 7. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne lâ yu/tûne-zzekâte vehum bil-âḣirati hum kâfirûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ki onlar, zekâtı (mallarındaki fakir hakkını, devlet ve cihad katkısını) vermeye (yanaşmayanlardır) ve ahireti inkâr eden de onlardır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle kişilerdir onlar ki zekat vermezler ve onlar, ahirete inanmayanların da ta kendileridir.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar ki, zekat vermezler, ahiret gerçeğini de örtbas etmek suretiyle inkâr ederler.

Ahmet Tekin Meali

Müşrikler vicdanlarını, servetlerini, sosyal bünyelerini arındıran, berekete vesile olan zekâtı vermeyenlerdir. Onlar özellikle âhireti, ebedî yurdu inkâr edenlerdir.*

Ahmet Varol Meali

Onlar ki, zekatı vermezler ve onlar ahireti inkar ederler.

Ali Bulaç Meali

Ki onlar, zekatı vermeyenler ve ahireti inkâr edenlerdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

O müşrikler ki, zekâtı vermezler ve onlar ahireti de inkâr ederler...

Bahaeddin Sağlam Meali

O müşrikler ki, zekât vermezler. (Sosyal yardımlaşma bağlarına riayet etmezler.) Ve ahiret hayatını da temelli inkâr ediyorlar.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar zekâtı vermezler ve âhireti de inkâr ederler.

Besim Atalay Meali (1962)

Onlar zekât vermezler, ahrete de inanmazlar!

Cemal Külünkoğlu Meali

Onlar zekâtı vermezler (karşılıksız infakta bulunmazlar). Onlar ahireti de inkâr ederler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onlar zekat vermezler; ahireti inkar edenler de yalnız onlardır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Onlar zekâtı vermeyen kimselerdir. Onlar ahireti de inkâr ederler.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de onlardır.

Edip Yüksel Meali

"Ki zekatı vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar, zekatı vermezler, ahireti de inkâr ederler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ki zekâtı vermezler ve Âhırete onlar kâfirdirler

Erhan Aktaş Meali

Onlar¹ zekât² vermezler. Ahireti inkâr ederler.*

Hasan Basri Çantay Meali

Ki onlar zekât vermezler. Onlar âhireti (inkâr ile) kâfir olanların ta kendileridir.

Hayrat Neşriyat Meali

Onlar ki zekâtı vermezler ve onlar âhireti inkâr edenlerin ta kendileridir.

İlyas Yorulmaz Meali

Zekâtlarını vermeyenler ve ahireti de inkâr edenler onlardır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Zekât vermeyen [⁷], âhireti de tanımayan müşriklerin vay hâline!*

Kadri Çelik Meali

Onlar, zekât vermeyenler ve onlar ahireti inkâr edenlerdir.

Mahmut Kısa Meali

Yoksullara, yardıma muhtaç kimselere verilmesi gereken zekâtı vermekten kaçınan ve insanların hesaba çekileceği öte dünyanın varlığına da inanmayan o müşriklerin vay hâline!”

Mehmet Okuyan Meali

Onlar zekâtı vermezler; ahireti inkâr edenler de işte onlardır.

Mehmet Türk Meali

6,7. (Sen onlara): “Şüphesiz ben, sadece sizin gibi bir beşerim. Ancak bana, ‘sizin ilâhınızın tek bir ilâh olduğu,’ vahyolunuyor. Öyleyse sadece Ona yönelin ve Ondan af dileyin. Zekâtı vermeyen, âhireti inkâr eden ve Ona ortak koşanların vay haline!” de.

Muhammed Esed Meali

[vay haline] karşılıksız harcamadan kaçınanların: işte böyleleridir ahireti inkar edenler! 6

Mustafa Çavdar Meali

Ki onlar zekât vermiyorlar çünkü onlar ahirete inanıp güvenmiyorlar. 30/8, 40/59

Mustafa İslamoğlu Meali

Onlar ki, arınmak için ödenmesi gereken bedeli gönüllü olarak ödemezler;[4235] işte onlar, evet onlardır âhireti inkâr edenler.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«O müşrik kimseler ki, zekâtı vermez ve onlar ahireti münkirdirler, onlar.»

Suat Yıldırım Meali

O müşrikler ki zekât vermez, âhireti de inkâr ederler. [91, 9-10; 87, 14-15; 79, 18]

Süleyman Ateş Meali

Onlar ki zekat vermezler ve onlar ahireti de inkar ederler.

Süleymaniye Vakfı Meali

Onlar zekat vermez, öbür dünyayı görmezlikten gelirler.

Şaban Piriş Meali

Ahireti inkar ederek zekat vermeyenlerin...

Ümit Şimşek Meali

Onlar zekât vermezler; âhireti de zaten inkâr etmektedirler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Onlar zekâtı vermezler. Ölüm sonrası hayatı inkâr edenler de onlardır.

Eski Anadolu Türkçesi

anlar kim virmezler zekātı daħı anlar āħirete anlar kāfirlerdür.

Bunyadov-Memmedeliyev

O müşriklər ki, zəkat vermir və axirətə inanmırlar!

M. Pickthall (English)

Who give not the poor due, and who are disbelievers in the Hereafter.

Yusuf Ali (English)

Those who practise not regular Charity, and who even deny the Hereafter.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.