23 Ekim 2021 - 17 Rebiü'l-Evvel 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fe-ini-stekberû felleżîne ‘inde rabbike yusebbihûne lehu billeyli ve-nnehâri vehum lâ yes-emûn(e)

Eğer ululanmaya kalkışır, bunu kabul etmezlerse zaten Rabbinin katındakiler, gece ve gündüz, onu tenzih etmededir durmadan, dinlenmeden ve usanmadan.

(Müşrikler ve münkirler) Şayet onlar (Allah’a ibadet ve teslimiyet konusunda kibirlenip) büyüklenecek olurlarsa (aldırma, çünkü bu kendilerini küçültmekten başka sonuç vermeyecektir. Zira) Rabbinin katında bulunanlar, (zaten) O’nu gece ve gündüz tesbih etmektedir ve (bundan dolayı kendilerine) bıkkınlık da gelmemektedir.

Eğer insanlar, sadece Allah'a secde etmeyi kibirlerine yediremezlerse, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunan melekler, gece gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar hiç usanmazlar.

Eğer insanlar, büyüklük taslayıp, serkeşlik ederek, kulluk ve ibadette gevşek davranırlarsa, bilsinler ki, Rabbinin huzurunda bulunanlar, Allah'ın koyduğu düzen içinde, hiç usanmadan, gece gündüz, görevlerini yaparak Allah'ı tesbih ediyorlar, namaz kılıyorlar, ibadet ediyorlar.

Eğer onlar büyüklenirlerse; Rabbinin katında olanlar gece ve gündüz O'nu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin katında bulunanlar, O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve (bundan) bıkkınlık duymazlar.

Eğer Allah'a ibadet etmekten çekinir kibrederlerse, bilsinler ki, Rabbinin katında bulunan melekler hiç usanmıyacak gece ve gündüz O'nu tesbih ederler.

İşte eğer onlar (Allah’a secde etmekten) büyüklük taslarlarsa, Rabbinin katında olan (melekler) bıkmadan, usanmadan O’nu gece gündüz tesbih ederler. (Münezzehiyetini bildirirler.)

Eğer büyüklenirlerse, bil ki Rabbinin katında olanlar hiç bıkmadan gece gündüz O'nu noksan sıfatlardan uzak tutmaktadırlar.

Kâfirler, büyüklük taslarlarsa da, Allahın katında onlar —hiç bıkmadan— gece, gündüz onu tespih etmektedirler

Eğer onlar, (Allah'a secde ve kulluk konusunda) büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin huzurunda bulunan (melek)ler gece gündüz hiç bıkmadan, usanmadan aralıksız olarak O'nun sınırsız şanını yüceltiyorlar.

Bunı yapmak içün kibir mi idiyorlar? Allâh’ın nezdindekiler gice gündüz secde idiyorlar ve aslâ futûr getürmiyorlar.

Eğer büyüklük taslarlarsa kendi aleyhlerinedir. Rabbinin katında bulunanlar hiç usanmadan, O'nu gece gündüz tesbih ederler.

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa, bilsinler ki Rabbinin yanında bulunanlar (melekler), gece gündüz hiç usanmadan O’nu tespih ederler.

Eğer insanlar büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler) hiç usanmadan, gece gündüz O'nu tesbih ederler.

Büyüklenirlerse, Rabbinin yanındakiler hiç yorulmadan gece gündüz O'nu yüceltirler.

Eğer onlar büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbinin yanındaki melekler gece gündüz O'nu tesbih ederler ve hiç usanmazlar.

Buna karşı kibretmek olsun ki rabbının huzurundakiler gece ve gündüz ona tesbih ederler, hem onlar usanmazlar

Eğer kibirlenirlerse, bilsinler ki, Rabbinin katında bulunanlar, gece gündüz¹, O'nu tesbih² ederler ve onlar hiç usanmazlar. *

Eğer (buna karşı) kibirlenmek isterlerse Rabbinin nezdinde bulunanlar, onlar hiç usanmayacak, (zâten) kendisini gece, gündüz tesbîh (ve tenzîh) edib durmakdadırlar.

Buna rağmen büyüklük taslarlarsa, artık (bilsinler ki) Rabbinin katında bulunanlar(melekler), hiç usanmadan gece gündüz O'nu tesbîh ederler.

Eğer insanlar Allah’a karşı büyüklenirlerse, (şunu bilsinler ki) Allah’ın yanında olanlar (melekler), gece ve gündüz Rablerini yücelterek bütün eksiklerden tenzih ediyorlar ve kulluk etmekten de, hiç mi hiç bıkmıyorlar.

Eğer onlar büyüklük taslamak istiyorlarsa taslasınlar. Çünkü çalabının katında olanlar gece gündüz hiç usanmadan yalnız Onu ululuyorlar.

Kâfirler secdeyi kibirlerine yediremezlerse ne olur! Çünkü Rabbinin nezdinde bulunan melekler usanmayarak gece gündüz daima O/nu tespih ve tenzih ederler.

Şayet onlar büyüklenecek olurlarsa, Rabbinin katında bulunanlar, O'nu gece ve gündüz tesbih ederler ve onlar bıkkınlık da duymazlar.

Ama eğer inkârcılar, bu çağrı karşısında kibre kapılıp Allah’ın hükümlerine boyun eğmekten kaçınacak olurlarsa, üzülme, ümitsizliğe ve yılgınlığa kapılma! Çünkü Rabb’inin katındaki meleklerve O’na kulluk eden müminler, gece gündüz bıkıp usanmadan O’nu anıp şanını yücelterek tesbih etmektedirler!

Büyüklendilerse, Gündüz ve Gece’leyin, senin rabbinin katındakiler O’nu tesbih ediyorlar. Onlar usanmazlar.

İnsanlar kibirlenirlenirse (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan (melekler), hiç bıkmadan gece gündüz O’nu [tesbih] ederler (yüceltirler). [*]*

Şâyet onlar büyüklük taslarlarsa Rab-binin yanında bulunan (melekler) Onu gece gündüz hiç usanmadan tesbih ederler.

Bazısı [bu çağrıya kulak kapatacak kadar] büyüklük tasladığı halde [içlerinden] Rableri ile birlikte olanlar gece gündüz hiç bıkmadan, usanmadan O'nun sınırsız şanını yüceltirler.

Eğer kibirlenip böbürlenecek olurlarsa iyi bilsinler ki Rabbinin katında bulunanlar bıkıp usanmadan gece ve gündüz O’nun yüceliğini dillendirip şanını yüceltmektedirler. 39/75, 40/7

Fakat küstahça büyüklük taslarlarsa, iyi bilsinler ki Rabbinin huzurundakiler[4274] gece gündüz O’nun yüceliğini anmaktadır;[4275] hem de hiç bıkıp usanmadan…*

Eğer kibirlenmek isterlerse (onların ne kıymeti var). Çünkü Rabbin indinde bulunanlar, O'nun için gece ve gündüz tesbihte bulunurlar ve onlar usanmazlar.

Eğer kibirlenecek olurlarsa, şunu bilsinler ki Rabbinin nezdinde olan melekler, gece gündüz O'nu tenzih, tesbih ederler ve asla usanmazlar.

Eğer büyüklük taslarlarsa (bilsinler ki) Rabbinin yanında bulunan(melek)ler, gece gündüz O'nu tesbih ederler ve onlar hiç usanmazlar.

Büyüklük taslarlarsa taslasınlar. Rabbinin katında olanlar gece gündüz bıkıp usanmadan O’na kulluk ediyorlar.

Eğer büyüklenirlerse, (bilsinler ki) Allah'ın yanındakiler gece gündüz hiç usanmadan O'nu tesbih ederler.

Eğer onlar bunu kibirlerine yediremeyecek olurlarsa, şu bir gerçek ki, Rabbinin katında bulunanlar gece gündüz usanmaksızın Onu tesbih ederler. (9)*

Eğer büyüklük taslarlarsa bilsinler ki, Rabbin katındakiler hiç usanmadan, gece ve gündüz O'nu tespih ederler.

pes eger kibr eylerlerse; anlar kim çalabuñuz ķatındadur namāz ķılurlar aña gice daħı gündüz daħı anlar üşenmezler.

Pes eger büyüklenseler, ol kimseler ki Tañrı Ta‘ālā ḳatında tesbīh iderleraña gice‐y‐ile gündüzde. Daḫı anlar hīç uṣanmazlar.

Əgər (müşriklər Allaha səcdə etməyə) təkəbbür göstərsələr (bilsinlər ki, bunun zərəri Allaha deyil, ancaq özlərinədir). Çünki (Ya Rəsulum!) Sənin Rəbbinin dərgahında olanlar (mələklər) gecə-gündüz usanmadan Onu təqdis edib şə’ninə tə’riflər deyərlər.

But if they are too proud still those who are with thy Lord glorify Him night and day, and tire not.

But is the (Unbelievers) are arrogant, (no matter):(4509) for in the presence of thy Lord are those who celebrate His praises by night and by day. And they never flag (nor feel themselves above it).*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.