23 Ekim 2021 - 17 Rebiü'l-Evvel 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 32. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Nuzulen min ġafûrin rahîm(in)

Suçları örtenden, rahim olandan bir ziyafet, bir ihsan bu.

“Çok Bağışlayan, çok Esirgeyen (Allah)tan indirilen bir ağırlanma olarak (cennetler sizin için var edilmiştir).”

Çok bağışlayan ve merhamet eden Allah'tan bir konukluktur bu.”

“Çok bağışlayan ve engin merhamet sahibi Allah'ın ikramı olarak hazır."

Bağışlayıcı ve merhamet sahibi (Allah)'tan bir ağırlanma olarak.

'Çok bağışlayan, çok esirgeyen (Allah)tan bir ağırlanma olarak.'

Gafûr, Rahîm olan Allah'dan konukluk bir ikram olarak...”

31, 32. Biz dünya hayatında da ahirette de sizin Sahibiniziz. Ahirette iştahınızın çektiği her yiyecek ve içecek vardır. Arzuladığınız her şey, sizin için orada vardır. Bu, Gafur ve Rahim olan Rabbinizden bir ikram olarak (size verilir.)

31,32. “Biz, dünya hayatında da, âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli Allah'ın bir ikramı olarak, orada sizin canınızın çektiği ve istediğiniz her şey vardır.”

31,32. Hem dünya dirliğinde, hem de ahrette biz size dostuz, bağışlayan, yarlıgayan katından ağırlanmak üzere, gönlünüz ne çekerse, ne isterseniz orda size verilir

“(Bütün bunlar) çok bağışlayan, çok merhamet eden Allah'tan bir ağırlanma olarak (size lütfedilmiştir).”

30,31,32. Lâkin "Bizim rabbimiz Allâh’dır" diyenleri ve Allâh’a istikâmetle teveccüh idenleri melekler ziyâret idecek ve ânlara: "Mahzûn olmayınız, size mev’ûd olan cennetden müstefîd olunuz biz dünyâ hayâtında ve âhiretde size velâyete me’mûruz, kalbleriniz ne diler ise, gönlünüz ne arzu ider ise gafûr ve rahîm olan Allâh tarafından size ihsân olunacakdır" diyecekler.

30,31,32. "Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da doğrulukta devam edenler, onları, melekler, ölümleri anında: "Korkmayınız, üzülmeyiniz, size söz verilen cennetle sevinin, biz dünya hayatında da, ahirette de size dostuz. Burada, canlarınızın çektiği, umduğunuz şeyler, bağışlayan ve acıyan Allah katından bir ziyafet olarak size sunulur" diyerek inerler.*

31,32. “Biz dünya hayatında da âhirette de sizin dostlarınızız. Çok bağışlayan ve çok merhametli olan Allah’tan bir ağırlama olarak, orada canlarınızın çektiği her şey var, istediğiniz her şey orada sizin için var.”

31, 32. Biz dünya hayatında da, ahirette de sizin dostlarınızız. Gafûr ve rahîm olan Allah'ın ikramı olarak orada sizin için canlarınızın çektiği her şey var ve istediğiniz her şey orada sizin için hazırdır.

"Bağışlayan ve Rahim olandan bir ağırlama olarak."

Bunlar çok bağışlayıcı ve çok merhametli olan Allah tarafından bir ağırlamadır.

Konuklu olarak, mağrifet-ü rahmetine nihâyet olmıyan bir gafuri rahimden

“Çok Bağışlayıcı ve Rahmeti Kesintisiz olan tarafından bir ikram olarak.”

31,32. «Biz dünyâ hayâtında da, âhiretde de sizin dostlarınıza l Çok yarlığayıcı, çok esirgeyici (Allah) dan bir fazl-u kerem olmak üzere, burada canlarınız neyi hoşlanırsa (hepsi) sizindir, burada ne isterseniz (hepsi) sizin».

“(Bu,) Gafûr (çok bağışlayan), Rahîm (çok merhamet eden Allah) tarafından bir ağırlamadır!”

Bağışlayan ve merhametli olan Rabbinizden indirilmiş (pek çok nimetler var).

Bunlar yarlıgayıcı, esirgeyici olan Allah’ın gönderdikleridir.

Onlar, yarlıgayan, bağışlayan tarafından size bir ziyafettir».

“Çok bağışlayan ve çok esirgeyen Allah'tan bir ağırlanma (ziyafet) olarak.”

Çok bağışlayıcı, çok merhametli olan Rabb’inizden bir karşılama ziyafeti ve sınırsız bir lütuf olarak!”
O hâlde:

“Rahîm gafûr’dan bir ağırlama / konukluk olmak üzere!”.

31,32. (Melekler şöyle derler): “Biz dünya hayatında da ahirette de sizin dostlarınızız. Orada, çok bağışlayan, çok merhametli olan (Allah)’tan bir ikram olarak sizin için canlarınızın çektiği her şey vardır ve istediğiniz her şey orada sizin için (hazırlanmış olacak)tır.” [*]*

31,32. (Ve devamla:) “Sizin, dünya hayatında da âhirette de gerçek dostlarınız biziz. Orada çok bağışlayan ve çok merhametli olan (Allah)’tan bir ikram olarak, sizin için canlarınızın arzu ettiği her şey ve istediklerinizin tamamı vardır.”¹ (derler.)*

bağışlayıcı ve rahmet kaynağı olan Allah'tan bir karşılama [olarak]!”

– Bütün bunlar eşsiz bir bağışlayıcı ve sonsuz rahmet sahibi olan Allah’tan bir ikramdır. 5/12, 39/73-74

tarifsiz bir bağış ve eşsiz rahmet kaynağı olan (Allah) tarafından bir ikram olarak…”

Çok mağfiret eden, çok merhametli olandan (Allah tarafından) bir ziyafet olmak üzere.

31, 32. Dünya hayatında da, âhirette de biz sizin dostunuzuz. Orada sizin canınızın çektiği her şey, Gafur ve Rahîm'den (affı, merhamet ve ihsanı bol olan Allah tarafından) bir ikram olarak sizindir. Hem orada siz bütün istediklerinize kavuşacaksınız. *

(Bütün bunlar) Çok bağışlayan, çok esirgeyen(Allah)ın ağırlaması olarak (size lutfedilir).

Bunlar, bağışlaması ve ikramı bol olan Allah’ın yaptığı ağırlamadır.

Bağışlayan ve merhametli Allah'tan bir ikram olarak..

“Bu, çok bağışlayıcı ve çok merhamet edici olan Allah'tan bir ikramdır.”

"Gafûr ve Rahîm Allah'tan bir ikram olarak..."

31-32. [256a] “biz dostlaruñuz-uz ya'nį firişteler eyide yaķın dirlik içinde daħı āħiretde . daħı sizüñdür anuñ içinde ya'nį āħiretde ol kim arzu eyler nefslerüñüz daħı sizüñdür anuñ içinde ol kim dilersiz yaraķlanmış iken yarlıġayıcıdan raḥmet ķılıcı.”

Ḳonuḳluḳdur ‘afv idici, raḥmet idici Tañrıdan.

Bağışlayandan, rəhm edəndən (Allahdan) ruzi (ziyafət) olaraq!”

A gift of welcome from the Forgiving, the Merciful.

"A hospitable gift from One(4502) Oft-Forgiving, Most Merciful!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.