2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Fussilet Suresi 18. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve necceynâ-lleżîne âmenû ve kânû yettekûn(e)

Ve inananları kurtardık ve onlar, çekinen kişilerdi.

İman edenleri (ve gereğini yapanları, küfür ve kötülükten) sakınmakta olanları ise kurtardık.

Biz yalnızca iman etmiş ve yolunu yordamını Allah'ın kitabıyla bulanları kurtarmış olduk.

İman ederek, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışmaya, günahlardan arınıp, azaptan korunmaya, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarına ve özgürlüklerine sahip çıkarak şahsiyetli davranmaya, dinî ve sosyal görevlerinin bilincinde olmaya devam edenleri biz kurtardık.

İman eden ve sakınanları kurtardık.

İman edenleri ve sakınanları ise kurtardık.

(Peygamberleri Salih'e) iman edib de (küfürden) sakınanları ise kurtardık.

Ve inanıp da (özlerini) koruyanları kurtardık.

İnananları ve Allah'tan sakınanları kurtardık.

Kurtardık inanmış bulunanlarla, sakınanları

İnananları ve Allah'a karşı sorumluluk bilinciyle yaşayanları ise kurtardık.

Îmân idenleri ve Allâh’dan korkanları kurtardık.

İnananları ve Allah'a karşı gelmekten sakınmış olanları kurtardık.*

İnananları ve Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtardık.

İnananları kurtardık. Onlar (Allah'tan) korkuyorlardı.

İnananları ve erdemli davrananları ise kurtardık.

Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları ise kurtardık.

İyman edip de korunur olanları ise kurtardık

Biz, inanan ve takvalı davranan kimseleri kurtardık.

(İçlerinden) îman edib de (Allahdan) korkanları ise kurtardık.

Îmân edip (günahlardan) sakınmakta olanları ise kurtardık.

Allah’ın azabından kendilerini korumuş olan iman edenleri bu azaptan kurtardık.

Biz yalnız inanıp sakınanları kurtardık.

Biz, içlerinden inanıp sakınanları ondan kurtardık.

İman edenleri ve korkup sakınmakta olanları ise kurtardık.

Âyetlerimize iman eden ve bu imana yaraşır dürüst ve erdemlice bir hayatı tercih ederek kötülüklerden sakınan kimseleri ise, dünya ve âhiret azâbından kurtardık.
Kâfirlerin âhirette uğrayacakları azâba gelince:

İman edenleri ve sakınıp korunmakta olanları kurtardık.

İman edip [takvâ]lı (duyarlı) davranmış olanları ise kurtarmıştık. [*]*

Biz de (Allah’a gerçekten) inanan ve Ondan (hakkıyla) sakınanları kurtardık.

Biz, [yalnızca] imana ermiş olan ve Bize karşı sorumluluk bilinci duyanları kurtardık.

Ama biz, inananları ve Allah’a karşı gelmekten sakınanları kurtardık. 10/103, 30/47

Ama Biz, iman eden ve sorumluluk bilinciyle kuşananları kurtardık.

Ve imân etmiş ve ittikâda bulunur olmuş olanları ise necâta erdirdik.

İman edip de Allah'a karşı gelmekten sakınanları da kurtardık.

İnananları ve korunanları kurtardık.

İnanıp güvenmiş ve kendilerini korumuş olanları daha önce kurtardık.

İman edenleri ise, Allah'tan sakınmaları sebebiyle kurtarmıştık.

İman eden ve Allah'a karşı gelmekten sakınanları ise kurtardık.

İnananları kurtardık, onlar korunuyorlardı.

daħı ķurtarduķ anları kim įmān getürdiler daħı oldılar ķorķarlar.

Ḳurtarduḳ ol kişileri ki īmān getürdiler ve taḳvā üstine oldılar.

İman gətirib (Allahdan) qorxanları isə xilas etdik.

And We delivered those who believed and used to keep their duty to Allah.

But We delivered those who believed and practised righteousness.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.