3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 79. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

(A)llâhu-lleżî ce’ale lekumu-l-en’âme literkebû minhâ ve minhâ te/kulûn(e)

Öyle bir Allah'tır ki onların bir kısmına binin, bir kısmını da yiyin diye davarlar yaratmıştır size.

 Allah O’dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size (bir sürü yarar olmak üzere) davarları var etmiştir.

O Allah ki, binesiniz diye size hayvanlar var edendir, hem de onlardan yersiniz.

Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmının da etinden yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratandır.

Allah, kimine binmeniz kiminden de yemeniz için sizin için hayvanları var edendir.

Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size (bir yarar olmak üzere) davarları var etti.

Allah O'dur ki, sizin için davarlar yarattı, onlardan (deve gibi hayvanlar) binek edinesiniz diye... Onların bir kısmından da yersiniz.

Kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanlar yaratan Allah’tır.

Allah kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Binmenizçin, onlardan yemenizçin yılkılar yaratan Allah O'dur

Allah O'dur ki, bir kısmına binesiniz, bir kısmından da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yarattı.

Sizin içün hayvânâtı halk iden Allâh’dır. Ba’zılarına binersiniz, ba’zılarının etini yirsiniz.

Binek olarak kullanmanız ve yemeniz için hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.

Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Kimine binesiniz, kiminden yiyecek elde edesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah’tır.

Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye çiftlik hayvanlarını sizin için yaratan ALLAH'tır.

Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır.

Allah odur ki sizin için (en'amı) o yumuşak başlı hayvanları yarattı, onlardan binid edinesiniz diye, hem onlardan yersiniz

Allah, kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Binmeniz ve yemeniz için hayvanları yararlanmanıza sunan Allah'tır.

Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye, sizin için davarlar yaratandır.

Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmından da yiyesiniz diye hayvanları sizin için(ni'met) kılandır.

Allah, bir kısmını binek olarak kullandığınız, bir kısmının da etlerini yediğiniz hayvanları sizin için var edendir.

Sizin için davarları yaratan, Allah’tır, üzerlerine binesiniz, etlerini yiyesiniz diye.

Üzerlerine binmek, etinden yemek üzere sizin için davarları yaratan, Allah/tır.

Allah sizin için bir kısmına binesiniz ve bir kısmını da yiyesiniz diye hayvanlar [en’âm] var etti.

Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan şüphesiz Allah'tır.

O Allah ki, bir kısmını binek olarak kullanmanız, bir kısmından da et, süt, bal, yumurta gibi yiyecekler elde etmeniz için, evcil hayvanları yaratıp emrinize vermiştir.

Allah ki sizin için Ehil Hayvanlar’ı yarattı; bir kısmına binersiniz, bir kısmından yersiniz.

Allah, büyük baş hayvanları sizin için yarattı. Kimine biniyor, kiminin etinden yiyorsunuz.

Allah kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Bir kısmına binesiniz, bir kısmının (etinden) yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratan Allah’tır.

Kimisini binmeniz, kimisini de yemeniz için hayvanları sizin emrinize veren, Allah’tır.

Allah [her zaman sizin için harikalar yaratandır: ⁶¹ böylece, O] sizin için [her türlü] hayvanı var etmiştir, ki onların bir kısmına binersiniz ve bir kısmından da yiyeceklerinizi elde edersiniz.

61 Yani, insanın geçinmesi için gerekli araçları harikulade bir şekilde sağlamak ve insanı bu kadar çok sayıdaki tabii fenomeni verimli bir şekilde ku... Devamı..

Bazısına binmeniz bazısının da etinden yararlanmanız için evcil hayvanları yaratıp sizin istifadenize sunan Allah’tır. 36/71...73

Bir kısmına binmeniz, bir kısmıyla da beslenmeniz için evcil hayvanları emrinize âmâde kılan (da) Allah’tır.[⁴²²⁵]

[4225] Zımnen: Allah, Rab oluşunun gereği insanı yaratmakla kalmayıp onun ihtiyaç duyduğu her şeyi de yarattı. Zımnen: Hayvanlar dahi Allah’ın okunaca... Devamı..

Allah, -kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye- sizin için davarlar yaratandır.

Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Allah, o (Zât-ı Akdes)dir ki, sizin için dört ayaklı hayvanlar yarattı. Onlardan bir kısmına binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye (onları vücuda getirdi).

Allah O Yüce Zattır ki, sizin binmeniz için hayvanlar yaratmıştır, hem onların bazılarının etlerini de yersiniz.

Allah'tır ki kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanları yarattı.

Allâh Te'âlâ ki en'âmı (deve, sığır, ağnâm) onlardan ba'zılarına binesiniz ve etlerinden yiyesiniz içün halk iyledi.

Hem binesiniz hem de yiyesiniz diye en’amı (koyun, keçi, sığır ve deveyi) sizin için yaratan Allah'tır.

Sizin için, bir kısmına bindiğiniz, bir kısmını da yediğiniz hayvanları yaratan Allah'tır.

Sizin için davarları yaratan Allah'tır; onlardan bindikleriniz de vardır, yedikleriniz de.

Bir kısmından binek edinesiniz, bir kısmından yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratan, O Allah'tır.

Tañrı oldur kim eyledi sizüñ içün yılķıları tā binesiz anlardan daħı anlardan yiyesiz.

Tañrı Ta‘ālā oldur kim yaratdı sizüñ‐çün davarları siz binmeg‐içün andan. Daḫı andan yirsiz.

Sizin üçün minməyə heyvanlar yaradan Allahdır. Onlardan yedikləriniz də var.

Allah it is Who hath appointed for you cattle, that ye may ride on some of them, and eat of some

It is Allah Who made(4456) cattle for you, that ye may use some for riding and some for food;

4456 Cf. 16:5-8. The fact that beasts, which in their wild state are so noxious, are, when domesticated, so useful to man, is itself one of the great ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.