7 Mart 2021 - 23 Receb 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 79. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu-lleżî ce’ale lekumu-l-en’âme literkebû minhâ ve minhâ te/kulûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size (bir sürü yarar olmak üzere) davarları var etmiştir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle bir Allah'tır ki onların bir kısmına binin, bir kısmını da yiyin diye davarlar yaratmıştır size.

Abdullah Parlıyan Meali

O Allah ki, binesiniz diye size hayvanlar var edendir, hem de onlardan yersiniz.

Ahmet Tekin Meali

Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmının da etinden yiyesiniz diye sizin için hayvanlar yaratandır.

Ahmet Varol Meali

Allah, kimine binmeniz kiminden de yemeniz için sizin için hayvanları var edendir.

Ali Bulaç Meali

Allah O'dur ki, kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size (bir yarar olmak üzere) davarları var etti.

Ali Fikri Yavuz Meali

Allah O'dur ki, sizin için davarlar yarattı, onlardan (deve gibi hayvanlar) binek edinesiniz diye... Onların bir kısmından da yersiniz.

Bahaeddin Sağlam Meali

Kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanlar yaratan Allah’tır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Allah kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Besim Atalay Meali (1962)

Binmenizçin, onlardan yemenizçin yılkılar yaratan Allah O'dur

Cemal Külünkoğlu Meali

Allah O'dur ki, bir kısmına binesiniz, bir kısmından da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yarattı.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Binek olarak kullanmanız ve yemeniz için hayvanları sizin için yaratan Allah'tır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmını da yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Diyanet Vakfı Meali

Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratandır.

Edip Yüksel Meali

Binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye çiftlik hayvanlarını sizin için yaratan ALLAH'tır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan Allah'tır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Allah odur ki sizin için (en'amı) o yumuşak başlı hayvanları yarattı, onlardan binid edinesiniz diye, hem onlardan yersiniz

Erhan Aktaş Meali

Binmeniz ve yemeniz için hayvanları yararlanmanıza sunan Allah'tır.

Hasan Basri Çantay Meali

Allah, kimine binesiniz, kimini yiyesiniz diye, sizin için davarlar yaratandır.

Hayrat Neşriyat Meali

Allah, bir kısmına binesiniz, bir kısmından da yiyesiniz diye hayvanları sizin için(ni'met) kılandır.

İlyas Yorulmaz Meali

Allah, sizin için, bir kısmını binek olarak kullandığınız, bir kısmının da etlerini yediğiniz hayvanları yaratandır.

İsmail Hakkı İzmirli

Üzerlerine binmek, etinden yemek üzere sizin için davarları yaratan, Allah/tır.

Kadri Çelik Meali

Kimine binesiniz, kimini de yiyesiniz diye sizin için o yumuşak başlı hayvanları yaratan şüphesiz Allah'tır.

Mahmut Kısa Meali

O Allah ki, bir kısmını binek olarak kullanmanız, bir kısmından da et, süt, bal, yumurta gibi yiyecekler elde etmeniz için, evcil hayvanları yaratıp emrinize vermiştir.

Mehmet Türk Meali

Kimisini binmeniz, kimisini de yemeniz için hayvanları sizin emrinize veren, Allah’tır.

Muhammed Esed Meali

Allah [her zaman sizin için harikalar yaratandır: 61 böylece, O] sizin için [her türlü] hayvanı var etmiştir, ki onların bir kısmına binersiniz ve bir kısmından da yiyeceklerinizi elde edersiniz.

Mustafa Çavdar Meali

Bazısına binmeniz bazısının da etinden yararlanmanız için evcil hayvanları yaratıp sizin istifadenize sunan Allah’tır. 36/71...73

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir kısmına binmeniz, bir kısmıyla da beslenmeniz için evcil hayvanları emrinize âmâde kılan (da) Allah’tır.[4225]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Allah, o (Zât-ı Akdes)dir ki, sizin için dört ayaklı hayvanlar yarattı. Onlardan bir kısmına binesiniz ve onlardan yiyesiniz diye (onları vücuda getirdi).

Suat Yıldırım Meali

Allah O Yüce Zattır ki, sizin binmeniz için hayvanlar yaratmıştır, hem onların bazılarının etlerini de yersiniz.

Süleyman Ateş Meali

Allah'tır ki kimine binmeniz, kiminden yemeniz için size hayvanları yarattı.

Süleymaniye Vakfı Meali

Hem binesiniz hem de yiyesiniz diye en’amı (koyun, keçi, sığır ve deveyi) sizin için yaratan Allah'tır.

Şaban Piriş Meali

Sizin için, bir kısmına bindiğiniz, bir kısmını da yediğiniz hayvanları yaratan Allah'tır.

Ümit Şimşek Meali

Sizin için davarları yaratan Allah'tır; onlardan bindikleriniz de vardır, yedikleriniz de.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bir kısmından binek edinesiniz, bir kısmından yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratan, O Allah'tır.

Eski Anadolu Türkçesi

Tañrı oldur kim eyledi sizüñ içün yılķıları tā binesiz anlardan daħı anlardan yiyesiz.

Bunyadov-Memmedeliyev

Sizin üçün minməyə heyvanlar yaradan Allahdır. Onlardan yedikləriniz də var.

M. Pickthall (English)

Allah it is Who hath appointed for you cattle, that ye may ride on some of them, and eat of some

Yusuf Ali (English)

It is Allah Who made(4456) cattle for you, that ye may use some for riding and some for food;*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.