25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 73. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Śumme kîle lehum eyne mâ kuntum tuşrikûn(e)

Sonra da denecek ki nerede şirk koştuklarınız,

Sonra onlara (müşriklere ve sahte şefaatçiler edinenlere) denilecek: "Sizin şirk koştuklarınız nerede (niye yardımınıza gelmemektedirler)?”

Sonra onlara denilecektir: “Ortak koştuklarınız nerede?

Sonra onlara:
“İlâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında, Allah'a ortak koştuğunuz varlıklar nerede?” denilecek.

Sonra kendilerine denir ki: "Ortak koştuklarınız nerede?

Sonra onlara denilecek: 'Şirk koştuklarınız nerede?'

Sonra onlara şöyle denilecek: “- Nerede ortak koşup tapındığınız,

73, 74. Sonra onlara: “Allah’ın dışında O’na eş koştuklarınız nerede?” diye sorulacaktır. Onlar: “Bizden kayboldular. Daha doğrusu biz bundan önce hiçbir şeye tapıyor değildik” diyecekler. İşte Allah, kâfirleri böylece saptırır.

Sonra onlara şöyle denilecek: “Ortak koştuklarınız nerede?”

73,74. Daha sonra onlara, denilir ki: «Allahı bırakarak, eş koşmuş olduğunuz şeyler şimdi nerede?» Diyeler ki: «Onlar bize görünmez oldu, bizler önceden hiçbir şeye tapmazdık», İşte Allah kâfirleri böylecene saptırır

73-74. Sonra onlara: “Sizin şirk koştuklarınız nerede?” denilecek. Onlar da: “Bizden uzaklaştılar. Gerçekte biz, bundan önce (dünyada iken) birer hiç olan şeylere tapmış ve yalvarmışız!” diyecekler. (Ve onlara:) “İşte Allah, apaçık hakikati (bile bile) inkâr eden (sizin gibi zalim)leri böyle şaşırtır!” (denilecek).*

73,74. Sonra onlara: "Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir?" denir. "Bizden uzaklaştılar; hayır, biz zaten önceleri hiçbir şeye kulluk etmiyorduk" derler. İşte Allah inkarcıları böyle saptırır.

73,74. Sonra onlara, “Allah’ı bırakıp da ortak koştuklarınız nerede?” denilir. Onlar da, “(Yüzüstü bırakıp) bizden uzaklaştılar. Hayır, demek ki, biz önceleri hiçbir şeye tapmıyormuşuz, (taptıklarımız bir hiçmiş)” derler. İşte Allah, inkârcıları böyle saptırır.

73, 74. Sonra onlara: Allah'ı bırakıp da koştuğunuz ortaklar nerededir? denilecek. Onlar da: Bizden uzaklaştılar, zaten biz önceleri hiçbir şeye tapmıyorduk, diyecekler. İşte Allah kâfirleri böyle şaşırtır.  *

Sonra onlara şöyle denir, "Nerde ortak koştuklarınız,"

Sonra da onlara: "Nerede o ortak koştuklarınız?" denilecek.

Sonra denecek onlara: nerede o şirk koştuklarınız?

Sonra onlara: “Şirk koştuklarınız nerede?” denir;

73,74. Sonra onlara «Allâhı bırakıb da (Ona) ortak tutageldiğiniz (putlar) nerede?» denilecek. Onlar da «Bizden uzaklaşıb gaaib oldular. Daha doğrusu biz bundan evvel zâten hiçbir şey'e tapmazdık» diyecekler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

73,74. Sonra onlara: “Allah'ı bırakıp da (O'na) ortak koşmakta olduğunuz şeyler nerede?” denilir. (Onlar da:) “Bizden kayboldular; daha doğrusu (biz) daha önce hiçbir şeye yalvarır olmamışız!” derler. İşte Allah, kâfirleri (isyanlarındaki inadları üzerine) böyle saptırır.

Sonra onlara “O, Allah’dan başka ortak koştuklarınız nerede? “ diye sorulur.

sonra da onlara "Allah’ı bırakıp eş koştuklarınız nerede?" denilecek,

Sonra onlara Allah/ı bırakarak şerik koştuklarınız putlar nerededir? Denecek.

Sonra onlara, “Sizin şirk koştuklarınız nerede?” denilir.

Sonra onlara, “Allah’a ortak koştuğunuz o sahte ilâhlarınız, liderleriniz, efendileriniz şimdi neredeler?” diye sorulacak.

Sonra onlara denildi ki:
-“Hani, nerede şirk koşuyor olduğunuz şeyler?”

73,74. Sonra onlara “Allah’ın peşi sıra ortak koştuklarınız nerede?” denecektir. Onlar da “Bizden kayboldular; [*] zaten biz önceleri hiçbir şeye yalvarmıyorduk!” [*]diyecekler. İşte böylece Allah o kâfirleri saptırır (sapkınlıkta bırakır). [*]*

73,74. Sonra da onlara: “Sizin şirk koşarak, Allah’tan başka taptıklarınız, şimdi nerede?” denilecek. Onlar da: “Onlar bizden (uzaklaşıp) kayboldular, meğer bizim önce (dünyadayken) taptıklarımız hiç bir şey değilmiş.” derler. İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır.

Sonra onlara sorulacak: “Şimdi neredeler sizin ilahlık yakıştırdığınız [güçler]?

73-74. Sonra kendilerine denilecek ki: – Allah ile aranıza koyup dua ile yalvarıp yakardığınız ortak ederek şirk koştuklarınız şimdi neredeler? Onlar da: – Bizi yüzüstü bırakıp gittiler, demek ki bizim dünyadayken yalvarıp yakardığımız bu kimseler bir hiçmiş. Allah, gerçekleri örtbas eden kâfirleri işte böyle şaşkın ve çaresiz bırakır, derler. 28/62...66

Sonra onlara sorulacak: “Hani, nerede ilâhlık yakıştırdığınız varlıklar;

Sonra onlara denilecektir ki: «Nerede sizin o şerik koştuklarınız şeyler?»

73, 74. Sonra da kendilerine şöyle denilecektir: “Allah'tan başka O'na şerik saydığınız putlar nerede? ” Onlar: “Bizden uzaklaşıp ortadan kayboldular. Daha doğrusu, biz, taptıklarımızın bir hiç olduğunu, şimdi anladık. Meğerse bizim taptıklarımız, bir hiçten ibaretmiş. ”İşte Allah, kâfirleri böyle şaşırtır. [6, 23]

Sonra onlara denilecektir: "Ortak koştuklarınız nerede?

Sonra onlara şöyle denecek: “(Allah'ın yetkilerine) ortak saydıklarınız nerede?”

Sonra onlara denilecek ki: Ortak koştuklarınız nerede?

Sonra da sorulur onlara: Nerede ortak koştuklarınız?

Sonra onlara şöyle denecek: "Ortak koştuklarınız nerede?"

73-74. andan eyidildi anlara “ķandadur ol kim ortaķ eylerdüñüz Tañrı’dan ayruķ?” eyittiler “azdılar bizden belki oķımaz-ıduķ ya'nį ŧapmaz-ıduķ ilerü nesene.” ancılayın azdurur Tañrı kāfurları.

Andan ṣoñra anlara eyidile: Ḳanı sizüñ şirk getürdügüñüz nesneler,

Sonra da onlara belə deyiləcəkdir: “Haradadır şərik qoşub ibadət etdikləriniz –

Then it is said unto them: Where are (all) that ye used to make partners (in the Sovereignty)

Then shall it be said to them: "Where are the (deities) to which ye gave part- worship-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.