26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Huve-lleżî yuhyî veyumît(u)(s) fe-iżâ kadâ emran fe-innemâ yekûlu lehu kun feyekûn(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Her şeye) Hayat veren ve (eceli geleni) öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: "OL!" der, o da hemen oluverip (meydana çıkmaktadır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Öyle bir mabuttur ki diriltir ve öldürür; derken bir işin olmasını hükmetti mi ancak, ol der o işe, oluverir.

Abdullah Parlıyan Meali

Hayat veren de O'dur, ölüm de O'nun elindedir. Derken birşeyin olmasını istedimi, ona sadece “ol” der ve o şey de hemen oluverir.

Ahmet Tekin Meali

O hayat veren, yaşatan, eceller gelince de ölümü gerçekleştirendir. Bir planı icra ederken ona sadece:

- "Ol" buyurur. O da sünnetullaha uygunluk içinde süratle oluş sürecine girer.

Ahmet Varol Meali

Dirilten ve öldüren O'dur. Bir şeye hükmettiği zaman ona 'ol' der, o da oluverir.

Ali Bulaç Meali

Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi, ona yalnızca: 'Ol' der, o da hemen oluverir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Dirilten de, öldüren de O'dur. O, bir işi (yaratmak) istediği vakit sade “Ol” der, oluverir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Dirilten ve öldüren O’dur. O, bir şeye hükmettiği zaman, ancak ona “ol!” der, o şey hemen oluverir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını istediği zaman, ona sadece, “ol” der ve o hemen oluşmaya başlar.

Besim Atalay Meali

Dirilten O, öldüren O, olmasını istediği bir işi, ona: «Ol!» der, o hemen olur !

Cemal Külünkoğlu Meali

O, yaşatandır ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde, ona sadece “Ol” der (olmasını diler), o da hemen oluş sürecine girer.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Dirilten, öldüren O'dur. Bir şeye karar verirse "Ol" der, o da oluverir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O, yaşatan ve öldürendir. Bir şeye karar verdiğinde, ona sadece “ol” der, o da oluverir.

Diyanet Vakfı Meali

O, hem dirilten hem de öldürendir. O, herhangi bir işin olmasını dilediği zaman yalnız «Ol!» der, o da oluverir.

Edip Yüksel Meali

Dirilten ve öldüren O'dur. Herhangi bir işi diledi mi, ona "Ol" der, o da oluverir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O, hem yaşatır, hem öldürür. O, bir şey yapmak isteyince ona sadece "ol!" der, o şey de hemen oluverir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O odur ki hem diriltir, hem öldürür, hasılı o bir emri istediği vakıt ona sâde «ol!» der oluverir

Erhan Aktaş Meali

Hayat veren de öldüren de O'dur. O, bir işin olmasını istediği zaman ona sadece “Ol.” der, o da olur.

Hasan Basri Çantay Meali

O, hem dirilten, hem öldürendir. (Öyle ki) O, her hangi bir iştin olmasını) dilediği zaman yalınız «Ol» der, o da oluverir..

Hayrat Neşriyat Meali

O, hayatı veren ve öldürendir.(2) Öyle ki bir işe hükmettiği zaman, artık ona sâdece: “Ol!” der; (o da) hemen oluverir!*

İlyas Yorulmaz Meali

Hayat veren de O, öldüren de O. Bir işe hükmettiğinde yalnızca ona ol der, oda oluverir.

İsmail Hakkı İzmirli

Dirilten de O/dur, öldüren de O/dur. O, bir şeyin yaratmasını isterse ona ol der, o da oluverir.

Kadri Çelik Meali

Dirilten ve öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmetti mi ona yalnızca: “Ol” der, o da hemen oluverir.

Mahmut Kısa Meali

Hayatı bahşeden ve ölümü takdir eden O’dur! Öyle ki, O bir şeyin olmasını istedi mi, ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluverir!

Mehmet Türk Meali

Yaşatan da öldüren de Odur. Eğer O, bir işin olmasına karar verirse ona sadece “ol” der o da hemen oluverir.

Muhammed Esed Meali

Hayat veren ve ölüm dağıtan O'dur; bir şeyin olmasını istediğinde ona sadece “Ol!” der -ve o (şey hemen) oluverir.

Mustafa Çavdar Meali

Zira yaşatan da Allah’tır öldüren de O. Çünkü O, bir işe hükmedince ona sadece “Ol” der ve hemen olmaya başlar. 23/80, 36/82

Mustafa İslamoğlu Meali

Hayatı ve ölümü[4220] yaratan O’dur: ve O bir işin olmasına hükmettiğinde ona sadece “Ol!” der, o da hemen oluşum sürecine giriverir.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O, o (Hâlık-i Hakîm)dir ki, diriltir ve öldürür, velhasıl O bir şeyi irâde edince ona ancak «Ol!» der, o da hemen oluverir.

Suat Yıldırım Meali

Hayatı veren ve hayatı alıp öldüren O'dur. Bir işin olmasına hükmedince, sadece “Ol! ” der, o da hemen oluverir.

Süleyman Ateş Meali

Yaşatan ve öldüren O'dur. Bir işin olmasını istedi mi, ona sadece "ol!" der, o da olur.*

Süleymaniye Vakfı Meali

Canı veren O’dur; öldüren de O. O, bir işe karar verirse, sadece “Ol” der ve o şey oluşur.

Şaban Piriş Meali

Hayat veren ve öldüren O'dur. Bir işe hüküm verince, ona sadece “ol” der, o da hemen oluverir.

Ümit Şimşek Meali

Dirilten de, öldüren de Odur. O bir işin olmasına hükmettiğinde sadece “Ol” der; o da oluverir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O O'dur ki, hem hayat veriyor hem öldürüyor. Bir iş ve oluşa hükmedince, ona sadece "Ol!" der; o hemen oluverir.

Eski Anadolu Türkçesi

ol oldur kim dirürür daħı öldürür pes ķaçan kim hükm eyleye bir işe bayıķ eydür aña “ol!” pes olur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Dirildən də, öldürən də Odur. O, bir işi qərara aldıqda (bir şeyi yaratmaq istədikdə) ona ancaq: “Ol!” – deyər, o da dərhal olar.

M. Pickthall (English)

He it is who quickeneth and giveth death. When He ordaineth a thing, He saith unto it only: Be! and it is.

Yusuf Ali (English)

It is He Who gives Life(4445) and Death; and when He decides upon an affair, He says to it, "Be", and it is.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.