26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 66. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul innî nuhîtu en a’bude-lleżîne ted’ûne min dûni(A)llâhi lemmâ câeniye-lbeyyinâtu min rabbî ve umirtu en uslime lirabbi-l’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

(Ey Resulüm!) De ki: "Bana apaçık belgeler (Kur’ani hükümler) gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim (yasaklandım ve uzaklaştırıldım) ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolunmuş (bulunmaktayım ve zaten daha önce de asla şirke bulaşmamıştım.) "

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

De ki: Şüphe yok ki ben, Allah'tan başka sizin taptıklarınıza tapmaktan menedildim, Rabbimden apaçık deliller gelince bana ve alemlerin Rabbine teslim olmam emredildi bana.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey Muhammed! de ki: “Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, o sizin Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza kulluk etmem, bana yasaklanmıştır. Ben alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Ahmet Tekin Meali

“Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp, kulları durumundakilerden tapıp yalvardıklarınıza kulluk ve ibadet etmem ilahi ilmin-hikmetin gereği bana yasaklandı. Bana âlemlerin, bütün varlıkların Rabbine teslim olarak hükmüne rıza göstermem, İslâm'ı yaşayan müslüman olmam emredildi.” de.

Ahmet Varol Meali

De ki: "Ben, Rabbimden bana apaçık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan nehyolundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."*

Ali Bulaç Meali

De ki: 'Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak menedildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Ey Rasûlüm, seni putperest atalarının dinine çağıran o müşriklere) de ki: “- Bana Rabbimden açık deliller (ayetler) geldiği vakit, ben, o sizin Allah'dan başka taptıklarınıza ibadet etmekten kesin olarak menedildim. Âlemlerin Rabbine itaat ve ibadet etmekle emrolundum.”

Bahaeddin Sağlam Meali

De ki: “Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah’ın dışında yalvardıklarınıza tapmaktan menolundum ve Rabb-ül alemin’e teslim olmakla emrolundum.”

Bayraktar Bayraklı Meali

De ki: “Rabbimden bana açık deliller geldi. Sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmem bana kesinlikle yasaklandı. Ben, âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.”

Besim Atalay Meali

Diyesin ki: «Tanrımdan başka belgeler geldiği halde, Allahtan başka, çağırmış olduğunuz nesnelere tapınmakla buyrulmadım ben, âlemlerin sahibine başeğmekle buyruldum !»

Cemal Külünkoğlu Meali

De ki: “Allah'tan başka dua edip yalvardığınız her ne varsa, ben onlara ibadet etmekten men olundum. Zira bana Rabbimden hakikatin apaçık delilleri gelmiş bulunuyor. Ve âlemlerin Rabbine bütün varlığımla teslim olmam emredildi bana.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

De ki: "Sizin, Allah'ı bırakıp da kulluk ettiklerinize kulluk etmek bana yasak kılınmıştır. Zira bana Rabbimden belgeler gelmiştir. Ben, kendimi Alemlerin Rabbine vermekle emrolundum."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

De ki: “Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah’ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam bana yasaklandı ve bana, âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.”

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm)! De ki: Bana Rabbimden apaçık deliller gelince, sizin Allah'ı bırakıp o taptıklarınıza kulluk etmem bana yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Edip Yüksel Meali

De ki, "Bana açık deliller geldikten sonra, ALLAH'ın yanında yalvardıklarınıza tapmaktan menedildim ve evrenin Rabbine teslim olmakla emrolundum."*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

De ki: "Bana Rabbimden apaçık deliller geldiği zaman, ben o sizin Allah'ı bırakıp taptıklarınıza ibadet etmekten kesinlikle men edildim ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi."

Elmalılı Meali (Orijinal)

De ki: bana rabbımdan beyyineler geldiği vakıt ben o sizin Allahdan başka yalvardıklarınıza ıbâdet etmekten kat'ıyyen nehyedildim de emrolundum ki müslim olayım o rabbül'âlemîne

Erhan Aktaş Meali

De ki: “Bana, Rabb'imden gelen açık kanıtlar içeren bilgilerle; sizin, Allah'tan başka yöneldiklerinize kulluk etmekten kesinlikle men edildim ve ben âlemlerin Rabb'ine teslim olmakla emrolundum.”

Hasan Basri Çantay Meali

(Habîbim) de ki: Bana Rabbimden (aklî delilleri takviye eden o) apaçık (ilâhî) deliller gelince o sizin Allâhı bırakıb tapdıklarınıza kulluk etmekliğimden (te'kîden ve) kat'î olarak, men'edildim. Âlemlerin Rabbine teslîm olmaklığım emrini aldım».

Hayrat Neşriyat Meali

De ki: “Doğrusu ben Rabbimden bana apaçık deliller gelince, Allah'dan başka(kendisine) yalvarmakta olduklarınıza ibâdet etmekten yasaklandım ve âlemlerin Rabbine teslîm olmakla emrolundum.”

İlyas Yorulmaz Meali

Deki “Rabbimden bana açıklayıcı ayetler geldikten sonra, Allah dan başka çağırdıklarınıza kulluk etmem kesinlikle bana yasaklandı ve alemlerin Rabbine teslim olmam bana emredildi.”

İsmail Hakkı İzmirli

Müşriklere de ki bana Rabbimden açık hüccetler ve âyetler geldi de ben Allah/ı bırakarak taptıklarınıza tapmadan nehyolundum. Âlemlerin Rabbine boyun eğmeye [³] de emrolundum.*

Kadri Çelik Meali

De ki: “Bana apaçık belgeler gelince, sizin Allah'tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten kesin olarak men edildim ve âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.

Mahmut Kısa Meali

Ey Müslüman! Din konusunda senden taviz koparmaya çalışan inkârcılara de ki: “Bakın; bana Rabb’imden bu apaçık belgeler geldikten sonra, Allah’ın yanı sıra tapındığınız kimselere kulluk etmem bana kesinlikle yasaklanmış ve tam bir teslimiyetle âlemlerin Rabb’ine boyun eğmem emredilmiştir!”
O Allah ki;

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!): “Rabbimden bana apaçık mûcizeler geldiğinden dolayı, ben sizin Allah’tan başka taptıklarınıza kulluk etmekten men edildim ve sadece âlemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum.” de.1*

Muhammed Esed Meali

De ki: “Rabbimden bana hakikatin bütün kanıtları verildiği için, Allah'ı bırakıp da yalvardığınız varlıklar[dan hiç birine] kulluk yapamam; ben âlemlerin Rabbine kendimi teslim etmekle emrolunmuşum”.

Mustafa Çavdar Meali

De ki: – Bana Rabbimden hakikatin apaçık belgeleri/Kuran geldiği günden beri, ben sizin Allah’tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmekten kesinlikle men edildim. Ve âlemlerin Rabbine kayıtsız şartsız teslim olmakla emrolundum. 39/11...15

Mustafa İslamoğlu Meali

De ki: “Elbet ben, hele de Rabbimden bana hakikatin apaçık delilleri ulaşmışken, Allah’tan başka yalvarıp yakardıklarınıza kulluk etmekten nehyolundum; ve ben kendimi Âlemlerin Rabbine teslim etmekle emrolundum.”

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

De ki: «Ben sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza ibadet etmekten nehyedildim, o vakit ki, bana Rabbimden apaçık deliller geldi ve emrolundum ki, âlemlerin Rabbi için teslim olayım.»

Suat Yıldırım Meali

De ki: Rabbimden bana açık deliller gelince sizin Allah'tan başka ibadet ettiklerinize tapmam yasaklandı ve bana âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Süleyman Ateş Meali

De ki: "Ben, Rabbimden bana açık deliller gelince, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza tapmaktan men'olundum ve alemlerin Rabbine teslim olmakla emrolundum."

Süleymaniye Vakfı Meali

De ki “Allah ile kendi aranıza koyup yardıma çağırdıklarınıza kul olmam, bana yasaklandı. Bu yasak, Rabbimden (Sahibimden) bana, açık âyetler geldiği vakit kondu. Ben varlıkların sahibine teslim (müslüman) olma emri aldım.”

Şaban Piriş Meali

De ki:-Rabbimden bana apaçık belgeler geldikçe, sizin Allah'tan başka kulluk ettiklerinize kulluk etmem yasaklandı. Alemlerin Rabb'ine teslim olmakla emrolundum.

Ümit Şimşek Meali

De ki: Ben, sizin Allah'tan başka yalvardıklarınıza kulluk etmekten men olundum. Çünkü bana apaçık deliller geldi ve Âlemlerin Rabbine teslim olmam emredildi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

De ki: "Ben, Rabbimden bana açık-seçik ayetler gelince, sizin, Allah'ın berisinden yakardıklarınıza kulluk etmekten yasaklandım. Ben, âlemlerin Rabbi'ne teslim olmakla emrolundum."

Eski Anadolu Türkçesi

eyit: “bayıķ ben yıġlındum kim ŧapam anlara kim oķırsız Tañrı’dan ayruķ ol vaķt kim geldi baña ḥüccetler çalabumdan. daħı buyrıldum kim müsülmān olam 'ālemler çalabı’sına.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Peyğəmbər!) De: “Rəbbimdən mənə açıq-aşkar dəlillər gəldiyi zaman sizin Allahdan qeyri tapındıqlarınıza (bütlərə) ibadət etmək mənə qadağan olunmuş, ancaq aləmlərin Rəbbinə təslim olmaq buyurulmuşdur!”

M. Pickthall (English)

Say (O Muhammad): I am forbidden to worship those unto whom ye cry beside Allah since there have come unto me clear proofs from my Lord, and I am commanded to surrender to the Lord of the Worlds.

Yusuf Ali (English)

Say: "I have been forbidden(4443) to invoke those whom ye invoke besides Allah,- seeing that the Clear Sings have come to me from my Lord; and I have been commanded to bow (in Islam) to the Lord of the Worlds."*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.