22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâle-lleżîne fî-nnâri liḣazeneti cehenneme-d’û rabbekum yuḣaffif ‘annâ yevmen mine-l’ażâb(i)

Ve ateştekiler, cehennemin kapıcılarına, Rabbinize yalvarın da diyecekler, ne olur, bir günceğiz olsun azabımızı hafifletsin.

Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine: (Ne olur) "Rabbinize dua edin (ve şu arzumuzu iletin) de, azaptan (haftada veya ayda) bir günü (olsun) bize hafifletsin" diyeceklerdir.

Ateşin içinde olanlar cehennem bekçilerine: “Ne olur, Rabbinize yalvarın da, bir gün bile olsa, bu azabımızdan biraz hafifletsin” diyecekler.

Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine:
“Rabbinize dua edin de, bizden, bir gün olsun, azâbı hafifletsin” derler.

Ateşte olanlar cehennemin bekçilerine derler ki: "Rabbinize dua edin, bir gün (olsun) bizden azabı hafifletsin."

Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine dediler ki: 'Rabbinize dua edin; azabtan bir günü (olsun) bize hafifletsin.'

Ateşte olanlar, cehennem bekçilerine diyecekler ki: “- Rabbinize dua edin (hiç olmazsa) bizden bir gün (müddetince) azabı hafifletsin.”

Ve ateştekiler, Cehennem bekçilerine: “Rabbinize dua edin de bir gün bizden azabı hafifletsin.” derler.

Ateştekiler, cehennemin bekçilerine, “Rabbinize yalvarın da, bizden bir gün olsun azabı hafifletsin!” diyecekler.

Ateşte bulunanlar, cehennem bekçilerine derler ki: «Tanrınıza dua edin, bir gün bizim azabımız hafiflesin»

Ateşin içinde bulunanlar, bu defa cehennemin vazifeli meleklerine: “Ne olur, Rabbinize yalvarın da azabımızı (hiç değilse) bir günlüğüne hafifletsin” diye yalvaracaklar.*

O vakit ateşde olanlar cehennemin muhâfızlarına "Hiç olmaz ise bir gün ’azâbımızın hafifletilmesi içün rabbinize du’â idiniz" diyecekler.

Ateşte olanlar, cehennemin bekçilerine: "Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün, azabımızı hafifletsin" derler.

Ateşte olanlar cehennem bekçilerine, “Rabbinize yalvarın da (hiç değilse) bir gün bizden azabı hafifletsin” derler.

Ateşte bulunanlar cehennem bekçilerine: Rabbinize dua edin, bizden, bir gün olsun azabı hafifletsin! diyecekler.

Ateştekiler, cehennemin gardiyanlarına, "Rabbinize yalvarın da bizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin," derler.

Ateştekiler, cehennem bekçilerine derler ki: "Rabbinize dua edin de bir gün olsun bizden azabı biraz hafifletsin."

Ve hep o ateştekiler Cehennem bekçilerine derler: rabbınıza duâ ediverin bir gün bizden azâbı biraz hafifletsin

Ateşte olanlar, Cehennem görevlilerine: “Rabb'inize dua edin de bir gün de olsa azabı bizden hafifletsin.” derler.

Ateşde bulunanlar cehennem bekçilerine: «Rabbinize düâ edin, bizden birgün olsun azâbı hafifletsin» dedi (ler - diyecekler).

Artık ateşte olanlar Cehennemin bekçilerine der ki: “Rabbinize (bizim için) duâ edin,(hiç değilse) bir gün olsun, bizden azâbı hafifletsin!”

Ateşin içinde olanlar cehennem görevlilerine “Rabbinize dua edin de bizim üzerimizden azabı hiç değilse bir gün hafifletsin” derler.

Ateşte bulunanlar Cehennem bekçilerine şöyle diyecekler: "Çalabınıza yalvarın da üüzerimizdeki bu azabı bir gün olsun yeyniltsin."

Ateştekiler Cehennem bekçilerine «— Üzerimizden bir gün kadar azabı tahfif etmesi için Rabbinize niyaz edin» diyecekler.

Ateşin içinde olanlar, cehennem bekçilerine derler ki: “Rabbinize yalvarın da hiç değilse bir gün olsun azabımızı hafifletsin.”

Derken ateşin içindekiler, cehennemin bekçilerine seslenerek,Ne olur Rabb’inize yalvarın da, hiç değilse bir gün için azâbımızı hafifletsin!” diyecekler.

Ateş’tekiler de Cehennem’in bekçilerine dedi ki:
-“Rabbinize dua edin; bizden Azab’ı bir günlüğüne hafifletsin!”.

Ateşte bulunanlar, cehennem bekçilerine “Rabbinize dua edin de bizden bir gün bile olsa azabı hafifletsin!” diyeceklerdir. [*]*

Ateşin içerisinde azap görenler cehennemin bekçilerine: “Ne olur, Rabbinize duâ edin de hiç değilse bir gün bari azabımızı hafifletsin!” diye yalvarırlar.

Ve ateşin içinde olanlar cehennemin bekçilerine, 33 “Ne olur Rabbinize yalvarın da bir gün [bile olsa] bu azabımızı hafifletsin!”diyecekler.

Ateşte yananlar, cehennem görevlilerine: – Ne olur Rabbinize dua edip yalvarın da çektiğimiz şu azabı kısa bir süreliğine de olsa hafifletsin, diye yalvarırlar. 67/6...12

Ve ateşin içindekiler, cehennemin bekçilerine şu ricada bulunacaklar: “Rabbinize yalvarın da, azabı üzerimizden bir gün olsun hafifletsin!”

Ve ateşte olanlar, cehennemin bekçilerine der ki: «Rabbinize dua edin, bizden bir gün azabı hafifletsin.»

Ateşte olanlar bu sefer, cehennem bekçilerine: “Ne olur, Rabbinize bizim için yalvarın. Bir gün olsun, azabımızı hafifletsin! ” derler.

Ateştekiler, cehennemin bekçilerine dediler ki: "Rabbinize du'a edin de hiç değilse bir gün, bizden azabı biraz hafifletsin!"

Ateşte olanlar, cehennem bekçilerine şöyle derler: "Rabbinize (Sahibinize) yalvarın da bu azabı, hiç değilse bir günlüğüne hafifletsin."

Ateştekiler, cehennem bekçilerine:-Rabbinize dua edin, bizden bir gün azabı hafifletsin, der.

Ateştekiler Cehennem bekçilerine “Rabbinize dua edin de bir günlüğüne olsun azabımızı hafifletsin” derler.

Ateştekiler, cehennem bekçilerine şöyle der: "Rabbinize yakarın da azabı bizden bir gün olsun hafifletsin!"

daħı eyitti anlar kim oddadur ŧamu śaķlayıcılara “oķın çalabuñuzı yiynildsüñ bizden bir gün 'aźābdan.”

Daḫı eyide cehennem içinde olanlar cehennem zebānīlerine ki: Du‘ā ey‐leñüz Tañrıñuza, yeynilsün bizüm üstümüzden bir gün cehennem‘aẕābından, diyeler.

Od içində olanlar cəhənnəm gözətçilərinə deyəcəklər: “Rəbbinizə dua edin ki, heç olmasa, bircə gün əzabımızı yüngülləşdirsin!”

And those in the Fire say unto the guards of hell: Entreat your Lord that He relieve us of a day of the torment.

Those in the Fire will say to the Keepers of Hell:(4422) "Pray to your Lord to lighten us the Penalty for a day (at least)!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.