10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 46. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ennâru yu’radûne ‘aleyhâ ġuduvven ve ’aşiyyâ(en)(s) ve yevme tekûmu-ssâ’atu edḣilû âle fir’avne eşedde-l’ażâb(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ateş (de hazırlanmıştır!) Onlar; (mahşere kadar kabirlerinde) sabah akşam, ona sunulacak (ateşe sokulacaklardır) . Kıyamet-saatinin kopacağı gün: "Firavun çevresini, azabın en şiddetli olanına sokun" (diye seslenilecektir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ateş, sabahakşam, onlara gösterilecek ve kıyametin koptuğu günde Firavun soyunu denecek, sokun azabın en çetinine.

Abdullah Parlıyan Meali

öyle bir ateş ki, sabah akşam o ateşe sunulurlar yani kabirlerinde devamlı azap çekerler. Kıyametin gelip çattığı gün de Allah: “Firavun ailesini, en şiddetli azabın içine atın!” buyuracaktır.

Ahmet Tekin Meali

Onlar sabah erken ve akşama doğru ateşe atılırlar. Kıyametin kopacağı ânın gerçekleşeceği gün de:
“İnsanları köleleştiren Firavun hanedanını, devlet görevlilerini, yandaşlarını, insanların hürriyetlerini kısıtlayan güç ve iktidar sahibi benzerlerini azâbın en dehşetlisine sokun” denilecek.
*

Ahmet Varol Meali

Ateş! Sabah akşam ona sunulurlar. Kıyametin koptuğu gün de: "Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!" (denir).

Ali Bulaç Meali

Ateş; sabah akşam, ona sunulurlar. Kıyamet-saatinin kopacağı gün: 'Firavun çevresini, azabın en şiddetli olanına sokun' (denecek).

Ali Fikri Yavuz Meali

Onlar (kabirlerinde kıyamet gününe kadar) sabah ve akşam ateşe arz edilecekler. Kıyamet koptuğu gün de: “- Firavun kavmini en şiddetli azaba sokun.” denilecektir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Azabın en kötüsü o ateştir ki, sabah-akşam ona sunulurlar. Ve kıyametin kopacağı gün de: “Firavun milletini, azabın en şiddetlisine sokun!” denilir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar sabah-akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı günde kendilerine, “Firavun ailesini en çetinine sokunuz” denilecektir.

Besim Atalay Meali (1962)

Onlara akşam sabah ateş arzolunur, kıyamet günüdür; Firavunlar katı azaba giriniz!

Cemal Külünkoğlu Meali

O, (mahkûm oldukları azap) öyle bir ateştir ki; onlar sabah akşam onun karşısına getirilir ve ona maruz bırakılırlar. Kıyamet çattığı ve hesapların görüldüğü gün ise: “Firavun oligarşisini adamlarını azabın en şiddetlisine atın!” denir.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Onlar, sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet çattığı gün, "Firavun'un adamlarını azabın en ağırına sokun"denir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

(Öyle bir) ateş ki, onlar sabah-akşam ona sunulurlar. Kıyametin kopacağı günde de, “Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun” denilecektir.

Diyanet Vakfı Meali

Onlar sabah akşam o ateşe sokulurlar. Kıyametin kopacağı gün de: Firavun ailesini azabın en çetinine sokun (denilecek)!  *

Edip Yüksel Meali

Onlara gündüz ve akşam ateş sunulur. Dünyanın son gününde ise: "Firavun'un taraftarlarını azabın en çetinine sokun."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Onlar, sabah akşam ateşe arzolunurlar. Kıyamet kopacağı gün de: "Firavun hanedanını azabın en şiddetlisine tıkın!" (denilecektir).

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ateş, onlar sabah akşam ona arzolunur dururlar, saat kıyam edeceği gün de tıkın Âli Fir'avni en şiddetli azâba

Erhan Aktaş Meali

Ateş! Sabah akşam ona¹ arz olunurlar. O saatin gerçekleşeceği gün: “Firavuncuları azabın şiddetlisine sokun!”*

Hasan Basri Çantay Meali

(Azâbdan biri de) ateşdir ki onlar buna sabah, akşam arzolunacaklar, kıyametin kopacağı gün de «Fir'avn haanedânını azabın en çetinine sokun» (denilecek).

Hayrat Neşriyat Meali

(O kötü azab) ateştir! (Onlar) sabah akşam ona arz olunurlar.(2) Kıyâmet kopacağı gün ise: “Fir'avun âilesini azâbın en şiddetlisine sokun!” (denilecektir).*

İlyas Yorulmaz Meali

Sürekli olarak, sabah akşam ateşe çağrılacaklar. Kıyamet saati meydana geldiğinde meleklere “Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun” denilir.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Onlar, sabah, akşam, ateşe gösterilecekler [³], kıyamet koptuğu gün «— Firavuncuları en şiddetli azaba sokun» [⁴] denecek.*

Kadri Çelik Meali

(Berzah âleminde) Sabah akşam ateşe sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün, “Firavun'un adamlarını azabın en şiddetlisine sokun (denir).”

Mahmut Kısa Meali

O mahkûm oldukları azap bir ateştir ki, onlar sabah akşam ona arz edilecekler ve yeniden dirilinceye kadar, cehennemde gidecekleri yeri görerek azap çekecekler! Son saat gelip çatınca da, “Firavun ve adamlarını, cehennemdeki en şiddetli azâba sürükleyin!” denilecek.

Mehmet Okuyan Meali

Sabah akşam ateşe sunulurlar.* O (Son) Saat gerçekleştiğinde “Firavunun ailesini (destekçilerini) azabın en şiddetlisine koyun!” (denecektir).*

Mehmet Türk Meali

Onlara (ruhlar âleminde) sürekli olarak1 ateş ikram edilir.2 Kıyamet kopunca: “Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun” (denilir.)*

Muhammed Esed Meali

[öteki dünyadaki] ateş[in, ki o ateş]e sabah akşam [rastgele] sokulacaklar: 31 Nitekim Son Saat'in gelip çattığı Gün [Allah], “Firavun ailesini en şiddetli azabın içine atın!” [buyuracaktır].

Mustafa Çavdar Meali

O azap onların sabah akşam sürekli maruz kaldığı ızdıraptır. O saatin gerçekleştiği gün ise Firavun ailesini azabın en şiddetlisine atın! Denilecek. 10/88…91, 35/37, 47/27

Mustafa İslamoğlu Meali

Ateş… Onlar o (ateşe) sabah ve akşam sunulacaklar;[4202] ve Son Saat gelip çattığında (Allah şöyle buyuracak): “Firavun ailesine daha şiddetli cezayı verin!”*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ateş ki onun üzerine sabahleyin ve akşamleyin arz-olunurlar ve Kıyamet kâim olacağı günde Fir'avun'un hanedanını azabın en şiddetlisine girdiriniz (denilir).

Suat Yıldırım Meali

Onlar sabah akşam ateşin karşısına getirilirler. Kıyamet koptuğunda da: “Haydi, Firavun hanedanını en şiddetli azaba sokun! ” denilir. *

Süleyman Ateş Meali

Ateş! Sabah akşam ona sunulurlar. Kıyamet koptuğu gün de: "Fir'avn ailesini azabın en çetinine sokun!" (denilir).

Süleymaniye Vakfı Meali

Cehennem ateşi onlara, sabah akşam gösterilir. Kıyamet saati geldiğinde, "Firavun ailesini o azabın en ağırına sokun!" denir.

Şaban Piriş Meali

Onlar sabah akşam ateşe sunulurlar: Kıyamet gerçekleştiği gün Firavun ailesini en şiddetli azaba sokun!

Ümit Şimşek Meali

Ateşe sunulurlar sabah akşam; kıyamet kopunca da sokun Firavun ehlini azabın en şiddetlisine!(5)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Sabah-akşam, ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu gün de şöyle denir: "Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!"

Eski Anadolu Türkçesi

od 'arż olınurlar anuñ üzere ya'nį sinde irte daħı gice. daħı ol gün kim ŧura ķıyāmet “givürüñ fir'avn ķavumını 'aźābuñ ķatı raġına”.

Bunyadov-Memmedeliyev

Onlar (ölən gündən qiyamətə qədər qəbir evində) səhər-axşam (gündə iki dəfə) odda yandırılarlar. Qiyamət qopduğu gün isə (deyiləcəkdir): “Fir’on əhlini ən şiddətli əzaba salın!”

M. Pickthall (English)

The Fire; they are exposed to it morning and evening; and on the day when the Hour upriseth (it is said): Cause Pharaoh's folk to enter the most awful doom.

Yusuf Ali (English)

In front of the Fire will they be brought, morning and evening:(4419) And (the sentence will be) on the Day that Judgment will be established: "Cast ye the People of Pharaoh into the severest Penalty!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.