17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 45. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fevakâhu(A)llâhu seyyi-âti mâ mekerû(s) ve hâka bi-âli fir’avne sû-u-l’ażâb(i)

Derken Allah, onların düzenlerinin kötülüklerinden korudu onu ve Firavun soyunaysa azabın kötüsü gelip çattı.

Nihayet Allah; onu (mü’min kulunu), onların kurduğu tuzaklardan koruyup esirgemiş, Firavun’un yakın çevresini ve şebekesini ise, o kötü azapla kuşatıvermişti.

Allah iman eden o adamı kavminin kurduğu tüm tuzaklardan korudu. Firavun ailesi ise, şiddetli bir azabın pençesine düştü ki, o da

Sonunda Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden, sıkıntılarından bu yiğit mü'mini korudu. Firavun'un kavmini, ordusunu ise, dehşetli bir azap kuşattı, işlerini bitirdi.

Sonunda Allah onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini de azabın en kötüsü kuşattı.

Sonunda Allah, onların kurdukları hileli-düzenlerinin kötülüklerinden onu korudu ve Firavun'un çevresini de azabın en kötüsü kuşatıverdi.

Nihayet Allah onu (iman etmiş olan adamı), Firavun taraftarlarının hilesinden korudu. Firavun kavmini ise, o kötü azab kuşatıverdi (denizde boğuldular).

Bunun üzerine Allah, onların yaptığı tuzakların kötülüklerinden onu korudu. Ve azabın en kötüsü, Firavun milletinin başına geldi.

Nihayet Allah bu zatı, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un ailesini ise kötü azap kuşatıverdi.

Onların hilelerinin kötülüklerinden, Allah onu sakladı, Firavun'un ailesi! Kıyamet koptuğunda en katı azaba tıkıldı

Neticede Allah, (iman etmiş olan) o kimseyi (Firavun oligarşisinin) kurduğu tuzakların şerrinden korudu; buna karşılık, Firavun oligarşisinin helaki ise azabın en kötüsüyle oldu.

Allâh bu âdemi ânların hîlelerinden muhâfaza itdi ve Fir’avn nesli ’azâba dûçâr oldı.

Allah o adamı, kurmak istedikleri tuzaktan korudu. Kötü azap Firavun'un adamlarını sardı.

Allah, onu, onların hilelerinin kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini, azâbın en kötüsü kuşattı.

Nihayet Allah, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden bu zatı korudu, Firavun'un kavmini ise kötü azap kuşatıverdi.

ALLAH onu onların planladıkları kötülüklerden korudu. Firavun'un taraftarlarını azabın en kötüsü kuşattı.

Allah o mümini, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun'un adamlarını ise, o kötü azab kuşattı.

onun için Allah onu onların kurdukları mekrin fenâlıklarından korudu da Âli Fir'avni o kötü azâb kuşattı

Sonra Allah onu¹, onların yaptıkları planların kötülüklerinden korudu. Firavuncuları ise azabın kötüsü kuşattı.

1- İnanan kimseyi.

Nihayet, Allah onların kurdukları tuzakların fenalıklarından bu (zâti) korudu. Fir'avnın kavmini ise kötü azâb kuşatıverdi.

Nihâyet Allah onu, kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu; Fir'avun âilesini ise o azâbın kötüsü kuşatıverdi.

Sonra Allah, o kulunu inkârcıların kurdukları kötülüklerden korudu ve Firavun ailesinin üzerine azabın en kötüsü gerçekleşti.

Sonunda Allah kurdukları düzenlerin kötülüklerinden onu korudu. Firavugilleri ise çetin bir azap kuşatıverdi.

Allah onu Firavuncuların mekr ve hilelerinin şerrinden korudu, Firavunculara işkence sardı [²].

[2] Suda boğulma veya katlolunma veya ateşe atılma.

Bunun üzerine Allah, o imanlı kişiyi onların tuzaklarının/planlarının kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini azabın en kötüsü kuşattı.

Sonunda Allah onu, onların kurdukları hileli düzenlerinin kötülüklerinden korudu ve Firavun'un çevresini de azabın en kötüsü kuşatıverdi.

İman eden adam, bu sözleri söyledikten sonra müminlerin safına katılıp mücâdelesine devam etti. Allah da onu, kavminin çirkin tuzaklarından korudu. Firavun ve adamlarına gelince; onlar da Kızıldeniz’de boğulduktan sonra, kabir hayatı denilen âlemde korkunç bir azâba mahkûm edildiler.

Allah onu tuzak kurdukları şeylerin kötülüklerinden korudu;
Firavun’un ailesini de kuşatarak içine aldı Azab’ın kötüsü!

Allah, bu inançlı adamı Fıravunların düzenledikleri suikasttan korudu. Fıravunlar'ın ise, başı belâdan kurtulmadı.

Allah inkâr edenlerin kurdukları tuzaklara karşı iman eden kişiyi korudu. Tuzak kuran Firavun ve kavmini şiddetli bir azap kuşatıverdi.

Sonunda Allah kurdukları tuzakların kötülüklerinden onu korumuştu. Firavun’un ailesini (destekçilerini) ise kötü azap kuşatmıştı.

Sonunda Allah onların kurdukları tuzaklardan onu korudu ve Firavun’un ailesine de azabın en kötüsü iniverdi.¹

1 Bu suretle Allah onu, Firavunun kurduğu tuzakların şerrinden korudu. Yani onlar Firavun ve avenelerinin düştükleri kötü amellere düşmedikleri gibi F... Devamı..

Allah onu (kavminin) şeytanî tuzaklarından korudu, Firavun’un ailesi ise şiddetli bir azabın pençesine düştü:

Allah, onu, onların kurdukları tuzakların şerrinden korudu. Firavun ve ailesini de kötü bir azap kuşatıverdi. 43/46...52, 79/25

Derken Allah onu kavminin çirkin tuzaklarından korudu;[⁴²⁰¹] Firavun ailesinin helâki ise azabın en kötüsüyle oldu:

[4201] Hicrete adım adım yaklaşıldığı bir zaman diliminde bu pasajın ilk muhatabına mesajı açıktır: Sana karşı kurulan tuzaklara ve suikast planlarına... Devamı..

Nihâyet Allah O'nu yaptıkları hilelerin kötülüklerinden korudu. Fir'avun'un kavmini ise azabın fenalığı kuşattı.

Allah onu, o kâfirlerin tuzaklarının şerrinden korudu. Firavun hanedanını da kötü azap kuşatıverdi.

Öyle anlaşılıyor ki bu zat çok muteber bir mevkide olduğundan, bu sözlere rağmen Firavun ona ilk merhalede bir zarar veremedi. Fakat en yakın çevresin... Devamı..

Allah onu, onların kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu ve Fir'avn ailesini, azabın en kötüsü kuşattı:

Allah o adamı, kurdukları tuzağın kötü sonuçlarından korudu. O kötü azap Firavun ailesinin başına geldi.

Allah, kurdukları kötü tuzaktan korudu ve Firavun ailesini en kötü azap kuşattı.

Allah o kimseyi, Firavun ehlinin kurdukları tuzağın şerrinden korudu. Firavun ehlini ise o kötü azap kuşatıverdi.

Allah, o adamı ötekilerin kurdukları tuzakların kötülüklerinden korudu. Firavun ailesini de azabın en beteri kuşattı.

pes śaķladı anı Tañrı yavuzlıķlarından anuñ kim mekr eylediler daħı indi fir'avn ķavmına yavuzı 'aźābuñ.

Pes ḳurtardı ol mü’min kişi anlaruñ yaman ṣanusından. Daḫı eyitdi Fir‘avnḳavmine: Yaman ‘aẕāb ki cehennem odıdur.

Beləliklə, Allah onu (o mö’min şəxsi) onların qurduğu hiylələrin şərindən qorudu. Fir’on əhlini isə şiddətli əzab sardı (suya qərq oldular).

So Allah warded off from him the evils which they plotted, while a dreadful doom encompassed Pharaoh's folk.

Then Allah saved him from (every) ill that they plotted (against him), but the burnt of the Penalty(4418) encompassed on all sides the People of Pharaoh.

4418 The Pharaoh of the time of Moses, and his people, suffered many calamities in this world: 7:130-136. But those were nothing to the spiritual Pena... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.