5 Mart 2021 - 21 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 39. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

kavmi innemâ hâżihi-lhayâtu-ddunyâ metâ’un ve-inne-l-âḣirate hiye dâru-lkarâr(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Ey kavmim, gerçekten bu dünya hayatı, yalnızca bir meta (kısa süreli bir yararlanma ve oyalanma) dır. Şüphesiz ahiret, (asıl) karar kılınan yurt orasıdır."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ey kavmim, şu dünya yaşayışı, ancak geçici bir metadan ibaret ve şüphe yok ki ahirettir, karar edilecek yurt.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey kavmim! Bu dünya hayatı gelip geçici bir yararlanmadan başka birşey değildir. Halbuki öteki dünya ise, ebedi olarak durulacak yerdir.

Ahmet Tekin Meali

“Ey kavmim, bu dünya hayatı ancak geçici bir eğlencedir. Ama âhiret, kalınacak, yaşanacak ebedî bir yurttur.”

Ahmet Varol Meali

Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak bir geçinmedir. Ahiret ise işte kalınacak yurt orasıdır.

Ali Bulaç Meali

'Ey kavmim, gerçekten bu dünya hayatı, yalnızca bir meta (kısa süreli bir yararlanma)dır. Şüphesiz ahiret, (asıl) karar kılınan yurt odur.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Ey Kavmim! Bu dünya hayatı muvakkat bir faydalanmadan ibarettir. Ahiret ise, devamlı olarak durulacak yerdir.

Bahaeddin Sağlam Meali

“Ey kavmim! Bu dünya hayatı, ancak geçici bir faydalanmaktır. Asıl istikrar yurdu ahirettir.”

Bayraktar Bayraklı Meali

“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçici bir eğlencedir; ama âhiret, gerçekten kalınacak yurttur.”

Besim Atalay Meali

Ey ulusum! Bu dünyanın dirliği bir matahtır, ahret ise, durulacak yer odur

Cemal Külünkoğlu Meali

Ey kavmim! “Bu dünya hayatı gelip geçici bir eğlenceden başka bir şey değildir. Ahiret (hayatı) ise ebedî olarak kalınacak yerdir.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Ey milletim! Şüphesiz bu dünya hayatı geçicidir, ama ahiret, doğrusu işte o, kalınacak yurttur."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı ancak (geçici) bir yararlanmadır. Ahiret ise ebedî olarak kalınacak yerdir.”

Diyanet Vakfı Meali

Ey kavmim! Şüphesiz bu dünya hayatı, geçici bir eğlencedir. Ama ahiret, gerçekten kalınacak yurttur.

Edip Yüksel Meali

"Ey halkım, bu dünya hayatı geçici bir geçinmedir. Ahiret yurdu ise ebedi bir duraktır."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Ey kavmim! Bu dünya hayatı ancak geçici bir menfaatten ibarettir. Ahiret ise durulacak karar yurdudur."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ey kavmım! Bu Dünya hayatı ancak (bir meta') bir kazançtan ıbarettir, Âhıret ise (Dârülkarar) durulacak yurddur

Erhan Aktaş Meali

“Ey halkım! Bu dünya hayatı geçici bir yararlanmadır. Ahiret hayatı ise kesinlikle devamlı kalınacak yerdir.”

Hasan Basri Çantay Meali

«Ey kavmim, bu dünyâ hayaatı ancak fânî bir eğlencedir. Âhiret ise O, asıl durulacak yurdun ta kendisidir».

Hayrat Neşriyat Meali

“Ey kavmim! Bu dünya hayâtı ancak (geçici) bir menfaattir; doğrusu âhiret ise, asıl kalınacak yerdir.”(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

“Ey Kavmim! Gerçekten bu dünya hayatı sadece geçici bir yaşam, ahiret ise, gerçekten kalınacak mekân orasıdır” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli

Ey kavmim: Bu dünya diriliği az bir geçinmeden ibarettir. Âhiret ise karargâhtır, pâyidar bir saraydır»;

Kadri Çelik Meali

“Ey Kavmim! Gerçekten bu dünya hayatı, yalnızca bir metadır. Şüphesiz ahiret ise, (gerçekten asıl) karar kılınan yurt işte odur.”

Mahmut Kısa Meali

“Ey halkım; şu dünya hayatı, ancak gelip geçici bir faydalanmadan ibarettir; âhiret ise, sonsuza dek sürecek asıl yurttur!”

Mehmet Türk Meali

“Ey kavmim! Gerçekten şu dünya hayatı, sadece gelip-geçici bir eğlencedir. Şüphesiz (asıl) ebedî olarak durulacak yurt, âhiret yurdudur.”

Muhammed Esed Meali

Ey kavmim! Bu dünya hayatı gelip geçici bir eğlenceden başka bir şey değildir, halbuki öteki dünya kalıcı bir yurttur.

Mustafa Çavdar Meali

Ey halkım, unutmayın bu dünya hayatı kısa vadeli bir geçimden ibarettir. Ahiret ise, yerleşip kalınacak olan asıl yurt orasıdır. 17/18-19

Mustafa İslamoğlu Meali

Ey kavmim! Bu dünya hayatı sadece kısa vâdeli bir hazdır; bir de öteki (hayat) var: kalıcı diyar işte orasıdır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Ey kavmim! Bu dünya hayatı bir meta'dan ibarettir ve ahiret ise şüphe yok ki, o bir ebedî karargâhtır.»

Suat Yıldırım Meali

“Ey benim milletim! Bu dünya hayatı, basit bir metâ'dan, geçici bir eğlenceden ibarettir. Âhiret ise, işte asıl yerleşecek yer orasıdır. ”

Süleyman Ateş Meali

Ey kavmim, bu dünya hayatı (kısa) bir geçinmedir. Ahiret ise ebedi olarak durulacak yerdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Ey halkım! Bu dünya hayatı kısa süreli bir yararlanmadan ibarettir. Ahiret ise yerleşip kalınacak asıl yurttur.

Şaban Piriş Meali

Ey halkım, bu dünya hayatı geçimliktir. Ahiret ise, kalıcı olan odur.

Ümit Şimşek Meali

“Ey kavmim, bu dünyanın safâsı pek kısa sürer. Âhiret ise, asıl kalınacak yerdir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Ey toplumum, şu iğreti dünya hayatı, geçici bir nimetlenmeden ibarettir. Âhiretse sürekli durulacak yurdun ta kendisidir."

Eski Anadolu Türkçesi

“iy ķavmum! degül uşbu yaķın dirlik illā gönenmek daħı bayıķ śoñraġı duraķ sarāyıdur.

Bunyadov-Memmedeliyev

Ey qövmüm! Bu dünya həyatı keçici bir şeydir (fanidir), axirət isə əbədi yurddur!

M. Pickthall (English)

O my people! Lo! this life of the world is but a passing comfort, and lo! the Hereafter, that is the enduring home.

Yusuf Ali (English)

"O my people! This life of the present is nothing but (temporary) convenience: It is the Hereafter that is the Home that will last.(4412)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.