9 Mayıs 2021 - 27 Ramazan 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 38. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâle-lleżî âmene yâ kavmi-ttebi’ûni ehdikum sebîle-rraşâd(i)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

O (gizlice) iman eden (adam) dedi ki: "Ey Kavmim, siz bana tâbi olun ki, ben sizi (aklıselim ve) sırât-ı müstakim (Sebil-er Reşad) yoluna iletip-ulaştırayım."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve inanan da ey kavmim dedi, bana uyun da size doğru yolu göstereyim.

Abdullah Parlıyan Meali

İman eden o adam şöyle devam etti: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğruluk ve dürüstlük yoluna yönelteyim.

Ahmet Tekin Meali

O iman eden yiğit adam:
“Ey kavmim, siz bana uyun, nasihatimi dinleyin! Sizi doğru, huzurlu ve aydınlık yola, İslâmî hayata kavuşturacağım.” dedi.

Ahmet Varol Meali

İman eden kişi dedi ki: "Ey kavmim! Bana uyun sizi doğru yola ileteyim.

Ali Bulaç Meali

İman eden (adam) dedi ki: 'Ey Kavmim, siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip-yönelteyim.'

Ali Fikri Yavuz Meali

İman etmiş olan (adam şöyle) dedi: “- Ey kavmim! Siz bana uyun; size doğru yolu göstereceğim.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve o inanan kişi dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun, ben size doğru yolu göstereyim.”

Bayraktar Bayraklı Meali

O mümin kişi, “Ey kavmim! Siz bana uyunuz, sizi doğru yola götüreceğim” dedi.

Besim Atalay Meali (1962)

İnanmış bulunan kimse dedi ki: «Ey ulusum! Bana uyun, doğru yola sizleri ileteyim

Cemal Külünkoğlu Meali

(Firavunun kavminden) İman etmiş olan (kimse) dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim!”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

O inanan kimse dedi ki: "Ey milletim! Bana uyun, sizi doğru yola eriştireyim."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O inanan kimse dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim.”

Diyanet Vakfı Meali

O iman eden kimse: Ey kavmim! dedi, siz bana uyun, sizi doğru yola götüreceğim.

Edip Yüksel Meali

İnanan adam dedi ki, "Ey halkım, beni izleyin ki size doğru yolu göstereyim."*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O iman etmiş olan kimse dedi ki: "Ey kavmim! Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim."

Elmalılı Meali (Orijinal)

O iyman eden zat ise: ey kavmım, dedi: Gelin ardımca size reşad yolunu göstereyim

Erhan Aktaş Meali

İman etmiş olan kimse: “Ey halkım! Bana uyun ki sizi reşadın¹ yoluna ileteyim.”*

Hasan Basri Çantay Meali

İman eden o (zât): «Ey kavmim, dedi, siz bana uyun, size doğru yolu göstereceğim».

Hayrat Neşriyat Meali

Îmân etmiş olan (adam) dedi ki: “Ey kavmim! Bana uyun; size doğru yola rehberlik edeyim!”

İlyas Yorulmaz Meali

İman eden “Ey Kavmim! Bana uyup tabi olun ki size olgun, doğru bir yolu göstereyim.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

O mü/min olan adam tekrar cevap verdi: «— Ey kavmim! Bana tâbi olun ki sizi doğru yola götüreyim»;

Kadri Çelik Meali

İman eden (adam) dedi ki: “Ey Kavmim! Siz bana tabi olun, ben sizi doğru yola iletip yönelteyim.”

Mahmut Kısa Meali

İnanan adam sözlerine devam ederek, “Ey halkım!” dedi, “Bana uyun ki, sizi doğru yola ileteyim!”

Mehmet Okuyan Meali

İman eden kişi şöyle demişti:* “Ey kavmim! Siz bana uyun ki ben de size doğru yolu göstereyim.**

Mehmet Türk Meali

Îman eden adam: “Ey kavmim! Siz bana uyun,1 ben de sizi en doğru yola ulaştırayım.” *

Muhammed Esed Meali

İmana ermiş olan adam [şöyle] devam etti: “Ey kavmim! Bana uyun: (uyun ki) sizi doğruluk ve dürüstlük yoluna yönelteyim!

Mustafa Çavdar Meali

İnanan o kişi şöyle dedi: Ey halkım, bana uyun ki, ben de size doğru yolu göstereyim. 4/174-175, 8/29

Mustafa İslamoğlu Meali

Derken iman eden o kimse, “Ey kavmim!” dedi, “Bana uyun ki ben sizi akl-ı selim yoluna yönelteyim!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

İmân eden zât ise dedi ki: «Ey kavmim! Bana tâbi olunuz, sizi doğru yola götüreyim.»

Suat Yıldırım Meali

İman eden zat şöyle devam etti: “Ey benim halkım, gelin bana uyun ki size doğru yolu göstereyim. ”

Süleyman Ateş Meali

İnanan (adam) dedi ki: "Ey kavmim, bana uyun, sizi doğru yola götüreyim."

Süleymaniye Vakfı Meali

Mümin olan o kimse dedi ki "Ey halkım! Bana uyun, size doğru yolu göstereyim.

Şaban Piriş Meali

İnanmış kişi şöyle dedi:-Ey halkım, bana uyun, size doğru yolu göstereyim.

Ümit Şimşek Meali

İman eden zat, “Ey kavmim,” dedi. “Bana uyun ki size doğru yolu göstereyim.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

O iman eden kişi dedi ki: "Ey toplumum! Bana uyun, sizi doğru yola götüreyim."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eyitti ol kim įmān getürdi “iy ķavmum! uyuñ baña yol gösterem size ķurtılmaķ yolını.”

Bunyadov-Memmedeliyev

O mö’min adam dedi: “Ey qövmüm! Mənim ardımca gəlin, sizi doğru yola çıxardım!

M. Pickthall (English)

And he who believed said: O my people! Follow, me. I will show you the way of right conduct.

Yusuf Ali (English)

The man who believed said further: "O my people! Follow me: I will lead you to the Path of Right.(4411)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.