25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 23. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad erselnâ mûsâ bi-âyâtinâ ve sultânin mubîn(in)

Ve andolsun ki Musa'yı delillerimizle ve apaçık bir burhanla göndermiştik.

Andolsun, Biz Musa’yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik; (Hakkı tebliğe görevli kıldık).

Biz Musa'yı mesajlarımızla ve bizden aldığı apaçık bir yetki ile göndermiştik.

Mûsâ'yı âyetlerimizle, mûcizelerimizle, apaçık bir ferman ile, ilâhî bir yetki ile özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere peygamber olarak görevlendirdik.

Andolsun ki, Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik.

Andolsun, biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir delille gönderdik;

Doğrusu biz, Mûsa'yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille gönderdik:

Andolsun! Biz Musa’yı mucizelerle ve apaçık bir delil ile,

23,24. Andolsun ki biz, Mûsâ'yı mucizelerimizle ve apaçık delille Firavun, Hâmân ve Kârûn'a gönderdik. Onlar, “Bu, yalancı bir büyücüdür” dediler.[503]*

Biz Musa'yı belgelerimizle; açık hüccetle

23-24. Andolsun, Musa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla Firavun'a, (Veziri) Haman'a ve Karun'a göndermiştik de onlar şöyle demişlerdi: “(Bu) tam yalancı bir sihirbazdır!”

23,24. And olsun ki Musa'yı, mucizelerimiz ve apaçık delillerle Firavun, Haman ve Karun'a göndermişizdir. Onlar: "Bu, yalancı sihirbazın biridir" demişlerdi.

23,24. Andolsun ki biz Mûsâ’yı mucizelerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a, Hâmân’a ve Kârûn’a[473] gönderdik. Onlar ise; “Bu çok yalancı bir sihirbazdır” dediler.*

23, 24. Andolsun ki biz Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık hüccetle, Firavun, Hâmân ve Karun'a gönderdik. Onlar: Bu, çok yalancı bir sihirbazdır! dediler.

Musa'yı ayetlerimiz ve apaçık bir yetki ile gönderdik.

Andolsun Musa'yı âyetlerimizle ve açık bir delil ile gönderdik.

Celâlim hakkı için Musâyı âyetlerimizle ve açık bir bürhan ile gönderdik

Ant olsun ki, Mûsâ'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle gönderdik:

23,24. Andolsun ki biz Musâyı mucizelerimizle ve apaçık bir hüccetle Fir'avna, Hâmâne ve Kaaruna gönderdik de (ona) «Çok yalancı bir sihirbaz» dediler..

23,24. And olsun ki, Mûsâ'yı da mu'cizelerimizle ve apaçık bir delîl ile Fir'avun'a, Hâmân'a ve Karûn'a gönderdik. Buna rağmen (onlar:) “(Bu) çok yalancı bir sihirbazdır!” dediler.

Biz Musa’yı ayetlerimizle ve kesin ikna edici açık kanıtlarla göndermiştik.

Ant olsun ki biz Musa’yı belgelerimizle, apaçık bir kanıtla gönderdik,

23, 24. * Biz Musa/yı, Firavun/a, Haman/a ve Karun/a mûcizelerimizle, apaşikâr bir burhanla göndermiştik. Onlar ise Musa hakkında «büyücüdür, yalana dadanmıştır» demişlerdi.

Şüphesiz biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık üstün bir delille gönderdik.

Doğrusu Biz Mûsâ’yı, hakîkati ortaya koyan delillerimizle ve mûcizelerimizle desteklenmiş apaçık bir yetkiyle Mısır diktatörü Firavun’a, onun ordu komutanı Haman’a ve ekonomik destekçisi Karun’a göndermiştik.

And olsun, Musa’yı açık bir sültan / güç ve âyetlerimiz ile rasûl gönderdik!

23,24. Yemin olsun ki Musa’yı da ayetlerimizle ve apaçık bir delille Firavun’a, [*] Haman’a ve Karun’a göndermiştik de (onlar “Bu) bir büyücüdür; çok yalancıdır!” demişlerdi.*

23,24. Yemin olsun Mûsa’yı (da) âyetlerimizle¹ ve apaçık bir mûcizeyle² Firavuna, Hâmâna ve Kârûna gönderdik. Fakat onlar: “Bu yalancıdır (ve) büyücüdür.” dediler.*

BİZ, Musa'yı mesajlarımızla ve [Bizden aldığı] açık bir yetki ile göndermiştik

23-24. Biz Musa’yı apaçık deliller olan ayetlerimizle Firavun’a, Karun’a ve Haman’a göndermiştik. O yalancı bir sihirbazdır dediler. 7/104...110

DOĞRUSU Biz Musa’yı, mesajlarımızla ve (sahibinin doğruluğuna şahit olan) yaptırım gücü tartışılmaz bir belgeyle[4185] elçi göndermiştik:*

Andolsun ki, Mûsa'yı âyetler ve apaçık bir emr-i kahir ile gönderdik.

23, 24. Gerçekten Biz Mûsa'yı âyetlerimiz, mûcizelerimiz ve apaçık bir yetki ile Firavun'a, Hâman'a ve Kârun'a gönderdik de onlar: “Bu yalancı bir sihirbazdır! ” dediler. [51, 52-53]

Andolsun biz Musa'yı ayetlerimizle ve apaçık bir yetki ile gönderdik:

Musa'yı, mucizelerimizle ve açık bir delille gönderdik.

Musa'yı mucizelerimiz ve apaçık belgelerle göndermiştik.

Biz Musa'yı da âyetlerimizle ve apaçık bir yetkiyle göndermiştik.

Yemin olsun, Mûsa'yı da ayetlerimizle ve apaçık bir kanıtla göndermiştik.

23-24. daħı bayıķ viribidük mūsā’yı nişānlarumuz-ile daħı ḥüccet-ile bellü fir'avn’dın yaña daħı ḥāman daħı ķaarun pes eyittiler “cādūdur gey yalancı.”

Taḥḳīḳ biz viribidük Mūsāyı bizüm āyetlerümüzle, daḫı ‘aẓīm burhān‐ıla

Həqiqətən, Biz Musanı ayələrimizlə və açıq-aydın bir dəlillə göndərdik.

And verily We sent Moses with Our revelations and a clear warrant

Of old We sent Moses,(4389) with Our Signs and an authority manifest,*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.