3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Fed’û(A)llâhe muḣlisîne lehu-ddîne velev kerihe-lkâfirûn(e)

Artık, dininde, özünüzü tamamıyla ona bağlıyarak çağırın Allah'ı kafirler istemese de.

 Öyleyse kâfirler hoş görmese de, dini yalnızca O’na halis kılanlar olarak Allah’a dua (kulluk) yapın (yaşamınızda ve her konudaki amacınızda Kur’an’ı ve Resulüllah’ı merkeze alın).

O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler hoşlanmasa da, siz ey mü'minler! Dini Allah'a has kılarak, içten bir inançla gösterişten uzak, samimiyetle O'na dua edip yalvarın.

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin hoşuna gitmese de, dininde Allaha halisane samimi davranarak Allah'a ibadet ve dua edin.

Kâfirler hoşlanmasalar da siz dini yalnız O'na halis kılarak Allah'a dua (ibadet) edin.

Öyleyse, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua (kulluk) edin; kafirler hoş görmese de.

O halde siz, Allah'a ibadeti hâlis kılarak hep O'na itaat edin, varsın kâfirler hoşlanmasınlar.

Artık kâfirler istemese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na yalvarın.

Kâfirler hoşlanmasa da siz, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na dua ediniz.

Kâfirler iğrense de, dinde Allah için özden olarak, hemen çağır Allaha

O hâlde, (Ey mü'minler!) İnkârcılar hoşlanmasalar da dinini bütün yanlarıyla içten kabul ederek ve yalnız O'nun rızasını düşünerek Allah'a kulluk edin!

Kâfirlere ne kadar kerîh gelir ise gelsün siz hulûs ile Allâh’a ’ibâdet idiniz.

Ey inananlar! İnkarcılar istemese de, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın.

O hâlde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin.

Haydi, inkârcıların hoşlarına gitmese de içten bir dindarlıkla yalnız Allah’a bağlanarak O’na dua edin.

Haydi, kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, Allah için dindar ve ihlâslı olarak dua edin!

İnkarcılar hoşlanmasa da dini sadece ALLAH'a ait kılarak O'na kulluk edin.

Bak 39:11.

O halde siz, dini Allah için halis kılarak hep O'na yalvarın. İsterse kâfirler hoşlanmasınlar.

O halde siz, dini Allah için halıs kılarak hep ona çağırın isterse kâfirler hoşlanmasınlar

Kâfirler hoşlanmasalar da siz (ey mü’minler!) Dini yalnız Allah’a has kılarak (tevhid üzere) O’na dua (kulluk etmeye devam) edin.

Öyleyse, gerçeği yalanlayan nankörler hoşlanmasa da dini yalnızca kendisine özgü kılarak Allah'a dua edin.

Haydi (ey mü'minler), kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allaha, Onun dîninde ıhlâs (ve samîmiyyet) erbabı olarak, ibâdet edin.

Öyle ise kâfirlerin hoşuna gitmese de, (siz) dînde O'na (karşı) ihlâslı (samîmi)kimseler olarak Allah'a duâ edin!

Doğruları inkâr edenlerin hoşuna gitmese de sen, Allah’a ait olan dinde aracı koymadan yalnızca Allah’a dua et.

Artık hepiniz dininize yürekten bağlı olarak Allah’a yalvarın. Tanımazlar bundan tiksinseler bile.

Artık kâfirler çekemeseler de Allah/a dinde ihlâs ile ibadet edin.

O hâlde inkâr edenler hoşlanmasa da siz dini Allah’a has kılarak [muhlisîn] O’na kulluk ediniz.

Öyleyse, küfre sapanlar hoş görmese bile, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a yakarıp durun.

Öyleyse, ey müminler; kâfirler istemeseler de, siz her türlü şirkten arınmış tertemiz bir inançla Allah’a yönelerek, yalnızca O’na duâ edin! Unutmayın ki;

Kâfirler (İnkâr Edenler) hoşlanmasa da, Din’i O’na halis kılarak Allah’a dua edin!

Allah'a dört dörtlük Müslüman olarak yürekten dua edin, inkarcıların hoşuna gitmese de.

O halde yasalarımızı inkâr edenlerin hoşuna gitmese de; sizler sadece yasalarımıza uyarak Allah’a ibadet edin. İnsanların yasasına, kurallarına, emirlerine uyarak onlara ibadet etmeyin!

Kâfirlerin hoşuna gitmese de dini O’na özgü kılarak Allah’a dua edin!

Öyleyse kâfirler hoşlanmasa da dini yalnız Allah’a has kılarak¹ sadece Ona, gönülden yalvarın.

1 Müşriklerin Allah’a imanla birlikte şefaatçi olsunlar diye Allah’la aralarına soktukları putlara yalvardıkları gibi yapmayın. Allah’la aranıza şefaa... Devamı..

Hakikati inkar edenleri ne kadar öfkelendirse de içten bir inançla yalnız Allah’a bağlanarak O’na dua edin!

Öyleyse siz, kâfirler hoşlanmasalar bile dini yaşamınızı Allah’a has kılarak Allah’a dua ile yalvarıp yakarın! 39/3

Hakikati inkâr edenleri ne denli kızdırsa da, siz akideyi yalnız O’na has kılarak saf ve samimi bir inançla sadece Allah’a yalvarın!

(Ey iman edenler) Kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah’a ihlas ile dua edin.

O hâlde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na yalvarın.

Artık Allah'a dini O'nun için halis kılarak ibadet ediniz. Velev ki kâfirler hoşlanmasınlar.

O halde kâfirler hoşlanmasalar da siz, ibadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak O'na dua edin.

Kafirlerin hoşuna gitmesede siz, dini yalnız Allah'a halis kılarak O'na çağırın.

Eğer kâfirler ondan ikrâh iderler ise de siz dîninizde muhlis oldığınız halde Cenâb-ı hakk'a 'ibâdet idiniz ve onların ikrâhlarına bakmayın.

Siz, O’nun dinine bir şey katmadan Allah’a yalvarın. Görmezlik edenler varsın bundan hoşlanmasınlar.

Kafirlerin hoşuna gitmese de dini/hayat düzenini Allah'a özgü kılarak yalnızca Ona dua edin.

Kâfirler hoşlanmasa da, siz dini bütünüyle Ona has kılarak(3) Allah'a yakarın.

(3) Onun ilkeleri doğrultusunda, Ona ortak koşmadan, Onun rızasını gözeterek.

Kâfirler hoşlanmasa da siz, dini yalnız O'na özgüleyerek, Allah'a dua edin!

pes oķıñ ya'nį ŧapuñ Tañrı’yı iħlāś eyleyicilerken aña dįni daħı eger duşħar yavuz dutarlar-ise kāfirler.

Pes Allāha ṭapuñuz aña iḫlāṣ idüp. Daḫı eger kāfirler kerih görseler daḫı.

(Ey mö’minlər!) Kafirlərə xoş gəlməsə də, Allaha dini yalnız Ona aid edərək (ixlasla) ibadət edin!

Therefor (O believers) pray unto Allah, making religion pure for Him (only), however much the disbelievers be averse

Call ye, then, upon Allah with sincere devotion to Him, even though the Unbelievers(4375) may detest it.

4375 Cf. 9:33 .


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.