17 Mayıs 2021 - 5 Şevval 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Mü’min Suresi 14. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fed’û(A)llâhe muḣlisîne lehu-ddîne velev kerihe-lkâfirûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Öyleyse kâfirler hoş görmese de, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua (kulluk) yapın (yaşamınızda ve amacınızda Kur’an’ı ve Resulüllah’ı merkeze alın).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Artık, dininde, özünüzü tamamıyla ona bağlıyarak çağırın Allah'ı kafirler istemese de.

Abdullah Parlıyan Meali

O Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenler hoşlanmasa da, siz ey mü'minler! Dini Allah'a has kılarak, içten bir inançla gösterişten uzak, samimiyetle O'na dua edip yalvarın.

Ahmet Tekin Meali

Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar eden kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allah'ın dinini ve düzenini içtenlikle benimseyerek samimiyetle toplumunuzda uygulayıp Allah'a ibadet ve dua edin.

Ahmet Varol Meali

Kâfirler hoşlanmasalar da siz dini yalnız O'na halis kılarak Allah'a dua (ibadet) edin.

Ali Bulaç Meali

Öyleyse, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a dua (kulluk) edin; kafirler hoş görmese de.

Ali Fikri Yavuz Meali

O halde siz, Allah'a ibadeti hâlis kılarak hep O'na itaat edin, varsın kâfirler hoşlanmasınlar.

Bahaeddin Sağlam Meali

Artık kâfirler istemese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na yalvarın.

Bayraktar Bayraklı Meali

Kâfirler hoşlanmasa da siz, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na dua ediniz.

Besim Atalay Meali (1962)

Kâfirler iğrense de, dinde Allah için özden olarak, hemen çağır Allaha

Cemal Külünkoğlu Meali

O hâlde, (Ey mü'minler!) İnkârcılar hoşlanmasalar da dinini bütün yanlarıyla içten kabul ederek ve yalnız O'nun rızasını düşünerek Allah'a kulluk edin!

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ey inananlar! İnkarcılar istemese de, dini yalnız Allah'a has kılarak O'na yalvarın.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

O hâlde, kâfirlerin hoşuna gitmese de, siz dini Allah’a has kılarak O’na ibadet edin.

Diyanet Vakfı Meali

Haydi, kâfirlerin hoşuna gitmese de Allah'a, Allah için dindar ve ihlâslı olarak dua edin!

Edip Yüksel Meali

İnkarcılar hoşlanmasa da dini sadece ALLAH'a ait kılarak O'na kulluk edin.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

O halde siz, dini Allah için halis kılarak hep O'na yalvarın. İsterse kâfirler hoşlanmasınlar.

Elmalılı Meali (Orijinal)

O halde siz, dini Allah için halıs kılarak hep ona çağırın isterse kâfirler hoşlanmasınlar

Erhan Aktaş Meali

Öyleyse, gerçeği yalanlayan nankörler hoşlanmasa da dini yalnızca kendisine özgü kılarak Allah'a dua edin.

Hasan Basri Çantay Meali

Haydi (ey mü'minler), kâfirlerin hoşuna gitmese de, Allaha, Onun dîninde ıhlâs (ve samîmiyyet) erbabı olarak, ibâdet edin.

Hayrat Neşriyat Meali

Öyle ise kâfirlerin hoşuna gitmese de, (siz) dînde O'na (karşı) ihlâslı (samîmi)kimseler olarak Allah'a duâ edin!

İlyas Yorulmaz Meali

Doğruları inkâr edenlerin hoşuna gitmese de sen, Allaha ait olan dinde yalnızca Allaha dua et.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Artık kâfirler çekemeseler de Allah/a dinde ihlâs ile ibadet edin.

Kadri Çelik Meali

Öyleyse, küfre sapanlar hoş görmese bile, dini yalnızca O'na halis kılanlar olarak Allah'a yakarıp durun.

Mahmut Kısa Meali

Öyleyse, ey müminler; kâfirler istemeseler de, siz her türlü şirkten arınmış tertemiz bir inançla Allah’a yönelerek, yalnızca O’na duâ edin! Unutmayın ki;

Mehmet Okuyan Meali

Kâfirlerin hoşuna gitmese de dini O
a özgü kılarak Allaha dua edin!

Mehmet Türk Meali

Öyleyse kâfirler hoşlanmasa da dini yalnız Allah’a has kılarak1 sadece Ona, gönülden yalvarın.*

Muhammed Esed Meali

Hakikati inkar edenleri ne kadar öfkelendirse de içten bir inançla yalnız Allah'a bağlanarak O'na dua edin!

Mustafa Çavdar Meali

Öyleyse siz, kâfirler hoşlanmasalar bile dini yaşamınızı Allah’a has kılarak Allah’a dua ile yalvarıp yakarın! 39/3

Mustafa İslamoğlu Meali

Hakikati inkâr edenleri ne denli kızdırsa da, siz akideyi yalnız O’na has kılarak saf ve samimi bir inançla sadece Allah’a yalvarın!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Artık Allah'a dini O'nun için halis kılarak ibadet ediniz. Velev ki kâfirler hoşlanmasınlar.

Suat Yıldırım Meali

O halde kâfirler hoşlanmasalar da siz, ibadeti gönülden ve yalnız Allah'a yaparak O'na dua edin.

Süleyman Ateş Meali

Kafirlerin hoşuna gitmesede siz, dini yalnız Allah'a halis kılarak O'na çağırın.

Süleymaniye Vakfı Meali

Siz, O’nun dinine bir şey katmadan Allah’a yalvarın. Görmezlik edenler varsın bundan hoşlanmasınlar.

Şaban Piriş Meali

Kafirlerin hoşuna gitmese de dini/hayat düzenini Allah'a özgü kılarak yalnızca Ona dua edin.

Ümit Şimşek Meali

Kâfirler hoşlanmasa da, siz dini bütünüyle Ona has kılarak(3) Allah'a yakarın.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kâfirler hoşlanmasa da siz, dini yalnız O'na özgüleyerek, Allah'a dua edin!

Eski Anadolu Türkçesi

pes oķıñ ya'nį ŧapuñ Tañrı’yı iħlāś eyleyicilerken aña dįni daħı eger duşħar yavuz dutarlar-ise kāfirler.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ey mö’minlər!) Kafirlərə xoş gəlməsə də, Allaha dini yalnız Ona aid edərək (ixlasla) ibadət edin!

M. Pickthall (English)

Therefor (O believers) pray unto Allah, making religion pure for Him (only), however much the disbelievers be averse

Yusuf Ali (English)

Call ye, then, upon Allah with sincere devotion to Him, even though the Unbelievers(4375) may detest it.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.